fredag 11 april 2014

Vegan-svar på frågan: Skulle du delta i en utbildning där du var tvungen att göra djurförsök?

Nej, jag skulle aldrig välja en utbildning där jag är direkt delaktig till att djur blir utnyttjade, skadade och dödade – oavsett om det är 1 eller 100 djur. Ja, utbildningen tvingar mig till detta, men det är jag som väljer utbildningen.

På samma sätt skulle jag aldrig stödja djurförsök även om det skulle kunna rädda ett människoliv, på samma sätt som jag aldrig skulle stödja människoförsök på människor utan deras medgivande även om det skulle kunna rädda ett människoliv. Stöd av djurförsök är stöd av utnyttjandet av djur och speciesism. Skriver mer om det här: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/ar-det-etiskt-ratt-att-gora-djurforsok.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar