torsdag 17 april 2014

Dråpet av lammen i Resele. Djurskyddslagar skyddar inte djuren.

Många delar det som skett med lamm i Resele med en grafisk och tragisk bild på döda lamm som ligger i en hög. En person med djurförbud har haft lamm på sin egendom och Länsstyrelsen bestämde sig för att döda alla dess lamm på plats på gården eftersom att bonden hade kvar lammen trots deras förbud.

Det är självklart en tragedi att dessa lamm blir dödade. En annan tragedi skulle ha varit om de blivit dödade på ett slakthus. Allt dödande av förnimmande varelser är fullständigt onödigt. En del menar att Länsstyrelsen gjorde ett övergrepp mot bonden involverad och menar att bonden tog väl hand om dem. Det jag kan säga är att all uppfödning av djur för mat, kläder,underhållning, etc., är ett övergrepp mot djuren oavsett hur dessa djur behandlas. Och att det primära övergreppet som Länsstyrelsen begick var deras övergrepp mot djuren. Återigen ser vi att djurskyddslagar INTE skyddar djur. Djuren skulle ”förment” bli skyddade från denna bonde, men de blir dödade.

Angående djurskyddslagar:
Lagar för att skydda egendom har aldrig fungerat. Djur är juridskt sett egendom. Förut så var det lagligt och USA i Storbritannien att ha slavar. De var egendom. Det fanns också lagar som skulle skydda denna 'egendom'. Dessa lagar fungerade dock inte i praktiken, eftersom att egendom inte kan ha några egentliga rättigheter i ett juridiskt system. En del av dessa artiklar diskuterar det också: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/svar-pa-ursakter-for-djurskydd.html

Djurskyddslagar och att staten ska reglera djurförtrycket har gått hand i hand med att djurförtrycket har blivit värre ('factory farms',etc.). Regleringarna av djurhållningen följer endast producenternas ekonomiska intressen och kommer alltid att göra det. För mer teori om hur det fungerar kan du studera: http://law.bepress.com/rutgersnewarklwps/art21/

Om man respekterar djur och vill att djur ska bli skyddade och inte utnyttjade för föda,kläder eller annat syfte, så får man sluta betala för paradigmet där djur ses som resurser (mat, kläder, etc.) och inte individer.

Att djur blir utnyttjade på ovanstående sätt, eller blir utnyttjade genom att bli dödade i slakthus, sker dagligen. Ovanstående är i djurens perspektiv inte värre än ett död på ett slakthus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar