söndag 13 april 2014

Miljöval och mat - vegan vs allätare/köttare

Min kommentar i en diskussion om hur våra konsumtionsval påverkar miljön - vegansk diet vs. en diet med djurprodukter:

80% av födan som djuren som används för kött, mjölk och ägg  i Europa kommer från länder utifrån Europa. Ofta drabbas utvecklingsländer. Multinationella korporationer kommer in och tvingar ursprungsbefolkningen i dessa länder att köpa och använda sig av sina maskiner. De blir skuldsatta och när de inte kan betala skulden, så tas deras mark ifrån dem. Denna mark används för monokulturer som förstör jordmånen och som slutligen leder till att det som förut var odlingsbar mark blir gjort till öknen. De som förut bodde på dessa marker blir tvingad att flytta in till storstader och att leva i fattigdom i slumkvarter.

Alla monokulturer (vilket är i princip hur all mat odlas) är f.ö. väldigt miljöförstörande, och det enda ekologiskt hållbara sättet att odla mat på är småskaligt genom att använda sig av vegansk permakultur. Så i ett miljöetiskt perspektiv så ska man odla så mycket mat man har möjlighet till genom vegansk permakultur, och/eller köpa mat som är odlad på detta sätt [1].

Det finns f.ö. miljöproblem även med att föda upp och äta 'betesdjur': https://www.youtube.com/watch?v=drS5hHdelR8

Det går att odla spannmål och andra grödor i liten skala i vegansk permakultur utan att det ska vara skadligt för miljön.
Men när man diskuterar detta glöms ofta djuren bort. Djuren är en del av miljön. Och de har också ett egenvärde. Är det rätt att ta deras liv när vi kan leva och må bra på en vegansk diet? Se bifogad bild för mer info.


1. Se referenser för påståenden här: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/hur-norge-sveriges-och-hela.html

------

Det finns så mycket i vårt kapitalistiska samhälle som är fullständigt felaktigt. T.ex. alla länder i den 3:e världen har möjlighet till att våra helt och hållet självförsörjande på mat förutsatt att de endast odlar plantbaserad mat. Fattiga bönder blir tvungna att exportera spannmål till andra länder, medan människor i deras egna länder svälter? Varför? Om de blir självförsörjande på mat, vatten och andra livsnödvändigheter inom landet så utrotas fattigdomen; och de behöver inte arbeta med att leta guld, etc., och annan miljöskadlig och människoskadlig mineralutvinning. Lite länkar [1]. Ja, det är väldigt många problem som behöver lösas för att få rättvisa i denna värld och utrota fattigdom, och ett stort problem är att vi i väst exploaterar människor i den Tredje världen genom våra konsumtionsval (genom att betala de multinationella korporationer som exploaterar dessa människor).

-----
"År 2007 importerades totalt 41 miljoner ton soja till
Europa (mjöl, bönor och sojaolja) .1
Den svenska importen

utgjorde cirka en procent . I nuläget används omkring 90
procent av sojan till [djur]foder."

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2009_jordbruk_mat_sojarapport.pdf

1.http://bloganders.blogspot.no/2013/07/how-does-vegan-diet-and-permaculture.html
-----------
Lite fakta (obs! oavsett slutsaterna - det enda som är acceptabelt är att sluta konsumera animaliska livsmedel eftersom djuren har ett egenvärde och vi måste respektera deras intressen):

Här kommer lite fakta av olika slag som tillsammans bildar slutsatsen att vegetariskt kost är bättre ur miljösyn punkt: 1. Avgassutsläpp brukar man vara överens att man ska minska:Global Environment Outlook 2012 (FN-rapport)

Förord
”GEO-5 är den mest omfattande, opartiska och djupgående utvärdering av sitt slag. Den återspeglar den gemensamma kunskapen om de senaste vetenskapliga rönen, som bygger på den stora mängd forskning som genomförs inom och utanför FN-systemet av ledande experter och samarbetsorganisationer.”
BAN Ki-moon, Förenta nationernas generalsekreterare

Sidan 82
”Med tanke på hela råvarukedjeanalysen, inklusive avskogning för bete och foderproduktion, så står köttproduktionen för 18-25 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är mer än den globala transportsektorn”

----------
2. European Nitrogen Assessment
Närmare 85 procent av Europas kväveförbrukning, från konstgödsel, går till grödor i djurfoder. Eftersom europén i genomsnitt äter 70 procent mer kött- och mjölkprodukter än nödvändigt föreslår rapportförfattarna bland an
nat en minskning av köttintaget.

Totalt har 200 experter från 21 länder bidragit till denna 800-sidor långa rapport. Forskarna uppskattar den årliga miljökostnaden till mellan 70 och 320 miljoner euro – mer än dubbelt så mycket som den extra avkastningen kvävebaserat konstgödsel ger jordbruket.

-
3. Den har ett mer helhetsbegrepp: FN:s djuruppfödningsrapport Livestock’s Long Shadow är den världens största och viktigaste vetenskapliga djupgående rapport angående djurhållningens miljöpåverkan. Den är gjord av FN:s jordbruksorganisation FAO 29 november 2006. Rapporten pekar ut djurhållning för köttproduktion som en av de allra största miljöbovarna av alla mänskliga aktiviteter. Köttet toppar listan för bland annat jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, överutnyttjande av vattenresurser, försurning och luftföroreningar. Hela 18 procent av världens växthusgaser kommer ifrån djuruppfödningen.

---
5.FN:s resursanvändningrapport, FNs miljöråd 2010
FN-rapporten Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production konstaterar att köttkonsumtionen måste minska drastiskt och omgående för att rädda planeten från klimatförändringens värsta
konsekvenser. För att rädda världen från hunger, bränslebrist och klimatförändringens värsta konsekvenser krävs ett globalt skifte mot en vegetarisk diet. Västvärldens förkärlek till kött och mejeriprodukter är ohållbar då världens befolkning växer mot beräknade 9,1 miljarder år 2050.

”Impacts from agriculture are expected to increase substantially due to population growth, increasing consumption of animal products. Unlike fossil fuels, it is difficult to look for alternatives: people have to eat. A substantial reduction of impacts would only be possible with a substantial worldwide diet change, away from animal products.” (sidan 82)

-----

 6.Rapport om kött och skogsskövling
Greenpeace
Rapport om hur biffkorna och köttexporten driver skogsavverkningen i Amazonas. Betesmark åt boskap upptar nära 80 procent av marken från den skövlade regnskogen i brasilianska
Amazonas.

”A Greenpeace survey based on Brazilian government data shows that in 2006 cattle occupied 79.5% of the land already in use in the Brazilian Legal Amazon” (sidan 3)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar