lördagen den 19:e april 2014

PETA is promoting the gassing of chickens

PETA is promoting the gassing of chickens because that it is supposedly more "humane". I claim that promoting the gassing of chickens makes the public more comfortable about exploiting animals.
I don't want the public to exploit animals. Thus I am opposed to PETA promoting the gassing of chickens.

If the industry made a reform to change itself, which they would do without the involvment "animal rights"-organizations in order to increase their production efficiency, I wouldn't oppose this.
I am not opposing the reform I am opposing a supposedly "animal rights"-organization promoting the reform.

Obviously I would act exactly the same in an identical situation during the slavery era a couple of hundreds of years ago. I would advocate abolition and not reform.

"PETA explicitly recognizes that gassing chickens is an economically efficient thing to do. The symbiotic relationship between large animal groups and institutional exploiters is clear when we see that groups like PETA and institutional exploiters are involved in a drama whereby animal advocates target an economically vulnerable practice; industry puts up a token fight; the reform, or some modification of the reform, is eventually accepted because it does not harm, and usually helps, industry; the animal groups declare victory; the animal exploiters bask in the praise that industry gets from animal advocates. Only the animals lose."
http://www.abolitionistapproach.com/ingrid-newkirk-on-principled-veganism-screw-the-principle/#.U1K7JVfzISM

"Men om vi slutar äta kött så förstör/rubbar vi ekosystemen"

Svar på "Men om vi slutar äta kött så förstör vi ekosystemen"

Det är inget ekosystem som kollapsar för att vi slutar föda upp 58 miljarder djur per år, eller för att vi inte dödar 1000+ miljarder vattenlevande djur per år, etc. Tvärtom så förstör vi dagligen ekosystem p.g.a våra enorma konsumtionsvanor. Människan dödar alla olika vilda djur i ekosystemet - växtätare såsom rovdjur. Om vi slutade döda vattenlevande djur, så skulle haven skulle återigen bli fulla av liv istället för att det såsom nu håller på att ske en massutrotning av allt liv i haven, etc.

Att vi jagar djur har också konsekvenser i ekosystemet. Allt som vi gör har konsekvenser i ekosystemet. Ekosystemet i haven fungerade innan människan började att fiska 1000+ miljarder djur per år eller började allt fiske. Ekosystemen i de olika världsdelarna fungerade innan människan invandrade till dessa världsdelar. Ekosystemen fungerade innan människan började jaga. Men när vi började jaga så började vi utrota många arter som inte finns idag längre p.g.a. att vi har utrotat dem.

Och återigen: Om djur har ett moraliskt värde, så kan vi inte rättfärdiga att ta livet av dem bara för att det har vissa konsekvenser i ekosystemet.


-------------

2. "Om inte rovdjuret längre får föda så kommer det eventuellt att söka sig till våra bostadsområden och försöka äta vår föda, de blir skadedjur och det kostar pengar för samhället."

Jag förespråkar samhällen som är självförsörjande på vegansk permakultur: http://bloganders.blogspot.no/2014/04/vision-for-nonviolent-vegan.html
Vi kan med enkelhet skydda maten som vi behöver för att överleva genom att bygga staket, etc.

3. "Gör ekvationer på hur hög fertilitet vissa djurarter har, hur ofta de förökar sig och vad som sker med ekosystemet om den här djurarten inte skulle ha någon naturlig motståndare som äter dem"

Detta är något som vi har skapat genom att döda alla "naturliga motståndare".
Detta är f.ö. något som vi skapar dagligen i en ickevegansk värld eftersom vi inte respekterar några djur och gärna har ihjäl varenda djur av en enskild djurart.


Och återigen: Om djur har ett moraliskt värde, så kan vi inte rättfärdiga att ta livet av dem bara för att det har vissa konsekvenser i ekosystemet. Alla våra val som vi gör har konsekvenser i ekosystemet, inklusive vårt val att döda mer än 1000+ miljarder vattenlevande djur varje år.

Likheter mellan nationalism, rasism, sexism, speciesism och annan diskriminering

Jag är trött på all diskriminering - både kamouflerad diskriminering och rent öppen diskriminering.

Några exempel:
Etnisk nationalism är en form av diskriminering. Det leder till stängda gränser. Man menar det etnicitet har en moralisk betydelse – en betydelse för hur man ska behandla människor av annan etnicitet. Det leder till splittring och inte enhet bland människor. Ja, det leder till ”enhet” bland de som diskriminerar de ”andra”. Det handlar om att etablera politiska system som håller människor av andra folkgrupper borta från våra gränser. Människan identifieras förment av hennes DNA och inte hennes riktiga ickefysiska jag. Oavsett om man tror att människan endast är en fysisk kroppsmassa eller inte – det är fortfarande fel att utesluta människor, stänga gränser och utesluta människor ur den moraliska gemenskapen baserat på att några gener skiljer sig (etnicitet, etc).

Man diskriminerar och utesluter människor som behöver hjälp/ som vill ta sig friheten till att leva en annan del av världen baserad på fullständigt godtyckliga grunder i form av DNA. Man menar att vi har en rätt till att bestämma över vår planet, miljön och var andra förnimmande varelser ska bo eftersom att de är av en annan nationalitet. Man särbehandlar människor av en annan etnicitet.

Sexism: Man menar att det är rätt att diskriminera en annan individ för att hon är av ett annat kön.
Rasism: Man diskriminerar andra människor för att de är av en annan hudfärg.
Kapitalism: Diskriminering, orättvisor, exploatering av Tredje världen, etc. Mer läsning: http://bloganders.blogspot.no/2014/04/moral-problems-of-capitalism.html
Speciesism (diskriminering av individer baserat på art [1]) är som rasism, sexism och homofobi: Det innebär att man använder sig av ett moraliskt irrelevant kriterium för att hindra medlemskap i den moraliska gemenskapen.

Man menar att människan är mer värd p.g.a. DNA/vi har en förment ”gudomlig själ” eller annan anledning.  Det handlar t.ex. om att t.ex. döda djur för att konsumera kött, mejeriprodukter, ägg och andra djurprodukter (vilket är helt och hållet onödigt eftersom vi inte har något som helst näringsbehov av djurprodukter), att utföra djurförsök på djur, osv. Man menar att det är rätt att utsätta djur för onödigt lidande och en fullständigt onödig död baserat på att djuren skiljer sig från oss: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/varfor-veganism-varfor-inte-mjolk-lader.html

All diskriminering är moraliskt förkastlig. Diskriminering är motsatsen till rättvisa, ickevåld, kärlek och sann enhet. Framhävandet av nationalism och de flesta andra ismer som separerar människor uttrycker sig ofta direkt i/leder till fysisk eller psykiskt våld mot andra människor.

Förkasta all diskriminering. Förkasta allt våld. Grip in och protestera mot all diskriminering och var inte en del av det. Ta konsekvent avstånd av all diskriminering och våld genom att stå upp för alla människors och djurs grundläggande rättigheter. Bli vegan.

Nej till diskriminering baserat på religion: https://www.youtube.com/watch?v=tv00xjClbx0
Nej till diskriminering: http://erinjanus.com/16-children-and-their-bedrooms-from-across-the-world/

Why Abolitionist vegans oppose the promotion of welfare reforms

A more correct analogy would be:
The slave welfare movement goes to the slave owners and say that we have done research that proves that slaves perform better if they are not hyper confined. Thus we can increase the efficiency and our profit by making laws that give the slaves more space.
Lets make a deal:
You make a statement that you will implement these laws within 10 years. Create a new label which is called "Compassionate slavery". We will market this and call it a victory and get more donations. You will get publicity and an increased sell of your slave labor products.

Yes, I would object to this. Because I think it is an immoral sell-out of a sentient beings interest. We have no right to promote other persons exploitation. Not as the end goal and not as a means to reach an end. I don't believe in the utilitarian philosophy, which would allow the murder of one person if you can maximize everyone's happiness and minimize everyone's suffering by doing this.
Furthermore, it is a complete myth that promoting "happy exploitation"/reforms leading to "happier exploited animals" will lead to a vegan world. I see regularly the completely opposite effect when an animal organization applauds the industry for exploiting animals through "free range" instead of cage hens, etc. Whole Foods cooperate with sell out-"animal organizations" because they know it leads them to an increased profit.

We are not objecting industry making reforms. We are objecting that the animal welfare movement applauds and paints exploitation as morally acceptable.


This is a good website where you can learn more: www.abolitionistapproach.com

-------------

In a sexist society advocating for "humane rape" will make the public more comfortable about violence towards woman.

In a speciesist society advocating for eggs from "free range hens" will make the public more comfortable about violence towards animals.

I regularly see how nonvegans are made to feel proud, happy and satisfied over themselves for e.g. consuming eggs from "free range hens", when an animal organization is applauding the industry of implementing an animal welfare reform.

This is why I say that promoting an animal welfare reform sends either the explicit or the implicit message that animal exploitation is morally desirable.

Just like promoting "humane rape" sends the moral message that rape is morally acceptable.

As I said - it is my daily experience that nonvegans interpret the campaigns of Animal Welfare-organizations in this way.

And because I am not an utilitarian I wouldn't advocate a capaign that sends an implicit moral message of either exploitation against women, nor exploitation against animals.

I don't find it justified to exploit one animal or to promote the exploitation of one animal in order to save 10 animals or 1 million animals. Neither do I think that this ever would be the outcome of exploiting another sentient being.
And I don't think that promoting speciesism will lead more people to go vegan.

-----
Would you advocate animal welfare reforms if that could save 1 million animals:

The same answer that I would give as an answer to the following question:
"A murderer says to you. If you murder this person I will not kill 1 million people. If you refuse to murder this person, I will kill 1 million people."
I would say: No!

I am not a utilitarian. I don't justify exploitation or the promotion of exploitation.

There is a good reason why Whole Foods supposedly are implementing "animal welfare reforms". To promote "happy meat", etc., increases the sales. This is obviously not to the advantage of the animals. Good article for anyone following this debate who hasn't already read it: http://www.abolitionistapproach.com/a-response-to-petas-position-on-happy-or-humane-exploitation/

--------------------------------------------------

I believe that the promotion of animal welfare reform doesn't create a reduction of animal exploitation. I believe that it leads to consumers that are more comfortable with promoting animal exploitation and that thus it will lead to an overall increase in the exploitation of animals.

I agree with this: "Why does anyone believe that welfare reform will lead to abolition? If we look at the history of animal welfare reform, we see that most reforms are minor, most are not even enforced, and most actually increase production efficiency and provide economic benefits to producers. We have had the animal welfare paradigm for 200 years now and we are exploiting more animals now in more horrific ways than at any time in human history.

Why does anyone believe that promoting “happy” exploitation is going to lead to the abolition of exploitation? Use your common sense. “Happy” exploitation won’t lead anywhere but to a public that feels better about particular forms of animal exploitation. If that were not the case, the animal exploitation industries, in partnership with the large animal welfare corporations, would not be investing all the resources that they are investing in “happy” exploitation campaigns and labels."
http://www.abolitionistapproach.com/got-faith-in-animal-welfare/

PETA is promoting the gassing of chickens

'Men problemet är att veganer/vegetarianer förmänskligar djuren'?

Många personer som inte är veganer menar att det största problemet med hur veganer resonerar är att man förmänskligar djuren. Man menar att djur är inte människor. Sedan fortsätter man sin långa utläggning och drar en felaktig slutsats att således är det inga problem med att konsumera djurprodukter.

Jag tror de flesta veganer förstår att det finns många skillnader mellan människor och ickemänskliga djur. Djur verkar leva mycket mer i nuet, inte vara lika oroade över framtiden, och inte spendera timmar att gräma sig över gamla misstag och felaktiga beslut. Inte ständigt vara oroade över vad vissa personer kommer att tycka och säga, och inte förändra sin personlighet och rätta identitet för att passa in i ett socialt sammanhang. Vissa djur kan simma, andra djur kan flyga, etc. Men det finns också likheter mellan oss människor och andra djur. Vi vill inte lida. Andra djur vill inte lida. Vi vill leva och njuta av livet. Andra djur tycker också om att göra det som ger dem glädje. T.ex. hundarna som jag tar hand om älskar att springa runt och leka med varandra, jaga varandra och brottas. De ser alltid fram emot att få komma ut och springa runt i skogen och när den äldsta hunden (som vi adopterade från ett djurhem) förstår att vi ska gå ut blir han direkt väldigt ivrig. Vidare så vet vi både från att observera hur djur beter sig och forskning att djur har intima band med varandra. Man vet från forskning att t.ex. kor upplever stress när de blir frånskilda från sin familj. All denna forskning som mäter djurens förmåga att lida, osv., har för övrigt inneburit döden för tusentals djur genom djurforskningens historia. Det är mänsklig arrogans att vi måste manipulera, skada och döda andra förnimmande varelser för att finna ut om de beter sig på det sätt som de verkar bete sig.

När jag som vegan argumenterar varför det är fel att skada och döda djur argumenterar jag just utifrån djurens intressen. Jag hävdar inte att människor och djur är identiska och har exakt samma intressen.
Men om man menar sig respektera djur och anser att djur har ett egenvärde, så måste man respektera deras intressen att inte lida, att leva och att få vara med sin familj och vänner. I vårt samhälle påstår vi att vi bryr oss om djurens intresse av att inte lida – vi menar att djuren måste behandlas på ett värdigt sätt i all djurhållning. Dock så tillåter vi det lidande som krävs för att tillverka de djurprodukter som vi vill ha utav bekvämlighetsskäl, sociala skäl eller för att ånjuta en smakupplevelse.

Alltså vi tillåter det lidande och den stress som djur upplever i en fullständigt onödig uppfödning och slakt för att det tillfredställer våra mest triviala intressen. Vi menar oss bry oss om djur och respektera djur, men vi ignorerar deras mest grundläggande intressen, såsom deras intresse av att leva och intresse av att inte få sin familj förstörd. Detta är så klart fullständigt godtycklig i en moralisk synvinkel. Men vår drivkraft efter social acceptans och andra egoistiska intressen gör att vi kommer upp med ursäkter för att inte behöva uppleva stress över att inte göra val som utsätter andra förnimmande varelser för fullständigt onödigt lidande, våld och en onödig och orättvis död. Det enda sättet att respektera djurens intressen är att bli vegan.

Comments regarding a petition that calls the government of USA to stop the gassing of dogs and cats on animal shelters

My comments about a petition that calls the government of USA to stop the gassing of dogs and cats on animal shelters:

Most of the people signing this petition are sadly nonvegans, and all these petitions make them feel like heroes and animal lovers who are helping the animals from the institutionalized animal exploiters. They feel like heroes that are fighting all day long signing petitions. This is far from the truth. They should instead be confronted with their behavior of the animal exploitation that they participate in and pay for every day, and the fact that nothing will changes for the animals as long as they have animal foods on their plates and pay someone for killing animals for their clothes, etc.

Furthermore, the petition in itself is actually sending the implicit message that it is morally acceptable to kill animals in animal shelters, but that it should be done in a more "humane way". This is the problem with almost any petition. It almost always sends an underlying implicit speciesist and/or racist and/or sexist message.

The animal foods on their plates (meat, fish, milk and eggs) or clothes (leather, down, fur, etc.) come from individuals that had an equally horrible death.

A good petition would have been: Stop killing animals on animal shelters. You can help animals by rescuing them and adopting them from shelters. Stop breeding animals. Stop perpetuating this system where animals are property and can be killed by her owner for any reason (Watch this video: http://www.abolitionistapproach.com/media/slides/theory2.html about this). Stop participating in animal exploitation for food, clothes, entertainment, breeding of pets and any other reason. If you breed or use animals in any other way you are an integral part of this problem. Go vegan!

I challenge every vegan to stop perpetuating speciesism, which is done e.g. by sharing speciesist petitions; and every nonvegan to stop the hypocrisy and animal exploitation of consuming and using animals and go vegan.

And while we are on the issue of gassing animals. PETA are advocating that chickens should be slaughtered by being gassed to death. Where are all petitions complaining that supposedly “animal rights”-organizations go hand in hand with animal exploiters?: http://www.abolitionistapproach.com/peta-and-kfc-no-differences-of-opinion-about-how-animals-should-be-treated/

More to learn about single issue campaigns in this excellent podcast (please listen): https://www.youtube.com/watch?v=__oszGN5PjM

Svar på 'Men om vi slutar äta kött så blir jorden överbefolkad på djur'

Blir jorden överbefolkad på djur om vi slutar att äta dem?

Vi föder upp och dödar 58 miljarder djur per år helt i onödan för mat, kläder, osv. Om vi inte gjorde det så skulle inte dessa tamdjur finnas. Det är helt felaktigt att tro att det skulle bli fler djur om människan slutade att konsumera dem. Det skulle det inte. Människan har aldrig hjälpt ekosystemet i världen, utan tvärtom så har vi varit en starkt bidragande del till utrotningen av tiotusentals arter (idag och även historiskt så utrotade vi flera arter på många kontintenter p.g.a. vår jakt), se t.ex.: http://www.treehugger.com/natural-sciences/humans-now-wiping-out-species-at-1000-times-the-natural-rate.html

Det finns inga som helst belägg på att jorden skulle bli överbefolkad. Det skulle den inte. Om djuren föder fler barn än vad jorden kan försörja så resulterar det i att djur svälter. Ska vi döda människor för att undvika att andra människor svälter? Nej, det är moraliskt fel. Ska vi döda ickemänskliga djur för att undvika att andra ickemänskliga djur svälter. Nej, på samma sätt är detta moraliskt fel.

Vi kan inte rättfärdiga moraliskt att ha tamdjur överhuvudtaget. Det etiska problemet med detta diskuteras bl.a. här: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/ och jag diskuterar det här: http://bloganders.blogspot.no/2013/05/vegansk-syn-pa-aveluppfodning-av.html


Så om det inte är etiskt riktigt att föda upp djur, så är det heller inte etiskt riktigt att vi låter tamdjuren föröka sig. Lösningen på det etiska problemet är inte att föreviga det, utan istället ta hand om de tamdjur som finns och låta få dem leva så meningsfulla liv som möjligt.

Tamdjuren som lever idag får oftast endast barn p.g.a. artificiell seminering. Ju mindre efterfrågan vi har på produkter av djur som gått igenom fruktansvärda orättvisor och sedan blivit dräpta för någons bekvämlighets eller smakuppleveles skull, desto färre djur blir uppfödda och tamdjursbefolkningen kommer successivt att minska.