lördag 12 april 2014

Ni som är emot djurförsök, tycker ni att alla vård/biologi-utbildningar ska läggas ner?

"Ni som är emot, tycker ni att alla vård/biologi-utbildningar ska läggas ner?"

Jag tycker alla utbildningar ska ändras så att andra kännande varelser inte förtrycks som en del av utbildningen.

Djurförsök bygger på premissen 'Det är rätt att förtrycka en individ för att rädda en annan individ'. Jag tror inte på den principen. Jag tror på fasta moraliska principer som säger att det alltid är moraliskt fel att förtrycka andra individer oavsett konsekvenserna.

Är det etiskt rätt att göra djurförsök på ett djur för att rädda en människa med en obotlig sjukdom?


---------

Skulle ni kunna tänka er att välja en utbildning där man sövde ner och dödade människor - 'människoförsök' - för att rädda människors liv?
Eller ta livet av en människa för att använda hennes hjärta?

Det blir väldigt teoretiskt också. Hur ska man kunna rädda djurs liv genom att föreviga speciesism, som är grunden till att människor tar livet av 1000+ miljarder djur per år.

Speciesism, djurförsök: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/ar-det-etiskt-ratt-att-gora-djurforsok.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar