fredag 11 april 2014

Svar på 'Men, jag köper komjölksost eftersom jag inte har råd med vegansk ost'

Jag kan förstå att alla inte har råd att köpa veganost. Men jag måste påpeka att det inte är någon mänsklig rättighet att konsumera ost. Och att konsumerandet av "komjölk"-ost inskränker på djurens grundläggande rättighet att inte bli utsatta för emotionellt och fysiskt lidande, familjesplittring, våld och död. Alltså att man inte har råd med att äta veganost/inte gillar smaken av veganost/inte vill äta veganost av andra skäl (jag äter inte veganost personligen eftersom jag av miljömässiga skäl vill äta ekologiskt och lokalproducerat) kan inte rättfärdiga det lidande som kor får gå igenom p.g.a. konsumtion av komjölksost.

Tänk gärna på detta:
Vi kan leva sunda och optimalt hälsosamma liv utan alla sorters animaliska livsmedel. Så en person kan kanske känna att hen mister en smak om hen inte kan ha smör på sin smörgås. Men korna, de mister sin familj, de mister sin frihet, de mister allt som de har, de mister sitt liv.

För de som fortfarande är frestade att konsumera mejeriprodukter – tänk över detta när du känner denna frestelse:
*faktumet att kor tvångsmässigt blir befruktade
*faktumet att kor har kalvar fråntagna sig nästan direkt efter födseln (efter en vecka på en organisk ”lycklig” gård) orsakar fruktansvärt emotionellt lidande
*faktumet att mjölkkornas hankalvar blir dödade när de är cirka 18 månader gamla
*faktumet att kvinnliga kalvar slutar upp i mejeriindustrin
*faktumet att kor utnyttjas för mejeriprodukter ofta lider från juverinflammation, ett smärtsamt tillstånd.
*faktumet att kor som används för mejeriprodukter dödas efter 5 till 6 år i samma slakthus som djur som används för ”kött” blir dödade.

Fråga sedan dig själv: Vill du verkligen utsätta djur för allt detta fruktansvärda lidande för en trivial smakupplevelse/bekvämlighet?
Vi har inget näringsbehov av att konsumera animaliska livsmedel (vetenskapliga referenser samlade här): http://bloganders.blogspot.no/2013/08/humans-can-live-and-thrive-on-healthy.html

Första delen av detta inlägg är en anpassad översättning från (anpassad till vad som sker i Sverige): http://www.facebook.com/abolitionistapproach
Översättning: https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar