lördag 19 april 2014

Likheter mellan nationalism, rasism, sexism, speciesism och annan diskriminering

Jag är trött på all diskriminering - både kamouflerad diskriminering och rent öppen diskriminering.

Några exempel:
Etnisk nationalism är en form av diskriminering. Det leder till stängda gränser. Man menar det etnicitet har en moralisk betydelse – en betydelse för hur man ska behandla människor av annan etnicitet. Det leder till splittring och inte enhet bland människor. Ja, det leder till ”enhet” bland de som diskriminerar de ”andra”. Det handlar om att etablera politiska system som håller människor av andra folkgrupper borta från våra gränser. Människan identifieras förment av hennes DNA och inte hennes riktiga ickefysiska jag. Oavsett om man tror att människan endast är en fysisk kroppsmassa eller inte – det är fortfarande fel att utesluta människor, stänga gränser och utesluta människor ur den moraliska gemenskapen baserat på att några gener skiljer sig (etnicitet, etc).

Man diskriminerar och utesluter människor som behöver hjälp/ som vill ta sig friheten till att leva en annan del av världen baserad på fullständigt godtyckliga grunder i form av DNA. Man menar att vi har en rätt till att bestämma över vår planet, miljön och var andra förnimmande varelser ska bo eftersom att de är av en annan nationalitet. Man särbehandlar människor av en annan etnicitet.

Sexism: Man menar att det är rätt att diskriminera en annan individ för att hon är av ett annat kön.
Rasism: Man diskriminerar andra människor för att de är av en annan hudfärg.
Kapitalism: Diskriminering, orättvisor, exploatering av Tredje världen, etc. Mer läsning: http://bloganders.blogspot.no/2014/04/moral-problems-of-capitalism.html
Speciesism (diskriminering av individer baserat på art [1]) är som rasism, sexism och homofobi: Det innebär att man använder sig av ett moraliskt irrelevant kriterium för att hindra medlemskap i den moraliska gemenskapen.

Man menar att människan är mer värd p.g.a. DNA/vi har en förment ”gudomlig själ” eller annan anledning.  Det handlar t.ex. om att t.ex. döda djur för att konsumera kött, mejeriprodukter, ägg och andra djurprodukter (vilket är helt och hållet onödigt eftersom vi inte har något som helst näringsbehov av djurprodukter), att utföra djurförsök på djur, osv. Man menar att det är rätt att utsätta djur för onödigt lidande och en fullständigt onödig död baserat på att djuren skiljer sig från oss: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/varfor-veganism-varfor-inte-mjolk-lader.html

All diskriminering är moraliskt förkastlig. Diskriminering är motsatsen till rättvisa, ickevåld, kärlek och sann enhet. Framhävandet av nationalism och de flesta andra ismer som separerar människor uttrycker sig ofta direkt i/leder till fysisk eller psykiskt våld mot andra människor.

Förkasta all diskriminering. Förkasta allt våld. Grip in och protestera mot all diskriminering och var inte en del av det. Ta konsekvent avstånd av all diskriminering och våld genom att stå upp för alla människors och djurs grundläggande rättigheter. Bli vegan.

Nej till diskriminering baserat på religion: https://www.youtube.com/watch?v=tv00xjClbx0
Nej till diskriminering: http://erinjanus.com/16-children-and-their-bedrooms-from-across-the-world/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar