tisdag 15 april 2014

Mejeriprodukter kommer från en sörjande mor ('mjölkko') som mist sitt barn

Oavsett hur mycket du betalar för dina djurprodukter så ingår det alltid lidande. Vi har inget näringsbehov av att konsumera animaliska livsmedel så detta lidande är helt onödigt. Oavsett hur dyra dina djurprodukter är, så är det djuren som betalar det faktiska priset genom att få sin familj förstörd och mista sina liv.

Mejeriprodukter kommer från en sörjande mor.

För de som fortfarande är frestade att konsumera mejeriprodukter – tänk över detta när du känner denna frestelse:
*faktumet att kor tvångsmässigt blir befruktade
*faktumet att kor har kalvar fråntagna sig nästan direkt efter födseln (efter en vecka på en organisk ”lycklig” gård) orsakar fruktansvärt emotionellt lidande
*faktumet att mjölkkornas hankalvar blir dödade inom ett halvår och säljs som kalvkött; eller när de är cirka 18 månader gamla och blir sålda som nötkött.
*faktumet att kvinnliga kalvar slutar upp i mejeriindustrin
*faktumet att kor som utnyttjas för mejeriprodukter ofta lider från juverinflammation, ett smärtsamt tillstånd.
*faktumet att kor som används för mejeriprodukter dödas efter 5 till 6 år i samma slakthus som djur som används för ”kött” blir dödade.

Fråga sedan dig själv: Vill du verkligen utsätta djur för allt detta fruktansvärda lidande för en trivial smakupplevelse/bekvämlighet?
Om du bryr dig om och respekterar djur så finns det bara ett rationellt svar: Bli vegan.

Läs mer: https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar