lördag 12 april 2014

Dialog/diskussion mellan vegan och lakto-ovo-vegetarian/allätare

Man kan informera genom att ha en dialog.

Anser du att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande?
[Personen man pratar med ger ett svar... ]

Följdfråga: Vet du om att vi inte har något näringsbehov för animaliska livsmedel?
[Svar..]

Följdfråga: Vet du om att djuren lider i produktionen av kött, mejeriprodukter och ägg? [Sedan kan man berätta lite om hur, osv..]

Är det rätt att göra val som skadar/dödar djur utav bekvämlighet, vana, tradition, njutning?

Om vi inte har något näringsbehov för djurprodukter och djuren som används till detta blir utsatta för lidande - kan vi då rättfärdiga det?

Etcetera...

Se gärna min insändare - bifogad bild..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar