lördag 19 april 2014

"Men om vi slutar äta kött så förstör/rubbar vi ekosystemen"

Svar på "Men om vi slutar äta kött så förstör vi ekosystemen"

Det är inget ekosystem som kollapsar för att vi slutar föda upp 58 miljarder djur per år, eller för att vi inte dödar 1000+ miljarder vattenlevande djur per år, etc. Tvärtom så förstör vi dagligen ekosystem p.g.a våra enorma konsumtionsvanor. Människan dödar alla olika vilda djur i ekosystemet - växtätare såsom rovdjur. Om vi slutade döda vattenlevande djur, så skulle haven skulle återigen bli fulla av liv istället för att det såsom nu håller på att ske en massutrotning av allt liv i haven, etc.

Att vi jagar djur har också konsekvenser i ekosystemet. Allt som vi gör har konsekvenser i ekosystemet. Ekosystemet i haven fungerade innan människan började att fiska 1000+ miljarder djur per år eller började allt fiske. Ekosystemen i de olika världsdelarna fungerade innan människan invandrade till dessa världsdelar. Ekosystemen fungerade innan människan började jaga. Men när vi började jaga så började vi utrota många arter som inte finns idag längre p.g.a. att vi har utrotat dem.

Och återigen: Om djur har ett moraliskt värde, så kan vi inte rättfärdiga att ta livet av dem bara för att det har vissa konsekvenser i ekosystemet.


-------------

2. "Om inte rovdjuret längre får föda så kommer det eventuellt att söka sig till våra bostadsområden och försöka äta vår föda, de blir skadedjur och det kostar pengar för samhället."

Jag förespråkar samhällen som är självförsörjande på vegansk permakultur: http://bloganders.blogspot.no/2014/04/vision-for-nonviolent-vegan.html
Vi kan med enkelhet skydda maten som vi behöver för att överleva genom att bygga staket, etc.

3. "Gör ekvationer på hur hög fertilitet vissa djurarter har, hur ofta de förökar sig och vad som sker med ekosystemet om den här djurarten inte skulle ha någon naturlig motståndare som äter dem"

Detta är något som vi har skapat genom att döda alla "naturliga motståndare".
Detta är f.ö. något som vi skapar dagligen i en ickevegansk värld eftersom vi inte respekterar några djur och gärna har ihjäl varenda djur av en enskild djurart.


Och återigen: Om djur har ett moraliskt värde, så kan vi inte rättfärdiga att ta livet av dem bara för att det har vissa konsekvenser i ekosystemet. Alla våra val som vi gör har konsekvenser i ekosystemet, inklusive vårt val att döda mer än 1000+ miljarder vattenlevande djur varje år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar