lördag 8 mars 2014

Varför antipälskampanjer inte fungerar i en värld där människor konsumerar/använder kött, mjölk,ägg, läder, etc.

”Pälshandeln verkar blomma. Det är ett deprimerande faktum. Djurhållning av pälsdjur sker inte längre i Storbritannien, men päls har återigen blivit populärt ”mode”.

Efter årtioenden av kampanjer mot päls, så kvarstår denna produkt som en enorm inkomstsskälla. Det finns ett talande citat i den länkade artikeln av modedesigner Karl Lagerfeld: ”I en köttätande värld, där man bär skor och andra kläder gjorda av läder, så är pälsdiskussionen barnslig.” Upprörande nog, så tror jag att han har en poäng. En verklig poäng.

Har kampanjerna mot päls innebärit att veganism blivit framflyttat på agendan på något substansiellt sätt? Jag menar att den inte har det. Har en pletora av ensaksfrågeskampanjer slutligen fått pälshandeln att upphöra? Nej, det är helt klart inte fallet. Kommer ensaksfrågekampanjer att leda till att människor slutar bära päls? Givet vad vi har sett hitintills så kommer inte det att ske.

Om vi återgår till Karl Lagerfelds’ poäng: Hur kan vi övertyga människor om att päls är dåligt, när människor bär läder dagligen och konsumerar kött (och andra animaliska livsmedel för den delen också) 3 gånger per dag. Det går inte. Vi *kan* ha en kortvarig framgång i att fokusera på söta djur som alla gillar (se t.ex. angorakampanjen som tog plats nyligen). Men efter ett tag så återgår användandet och misshandeln av dessa djur till hur det var innan kampanjen. Och under tiden så ökar istället användandet och misshandeln av en annan art. Man bedriver djurhållning i hemlighet eller flyttar bedriften till ett annat land där nästan allting är lagligt. Vi har ingen djurhållning av pälsdjur i Storbritannien. Det verkar inte ha någon som helst inverkan. Vi är inte en stängd ö. Ska vi förbjuda importer? Det är väldigt osannolikt att det kommer att ske. Kanske om alla pälsbärande djur blir utrotningshotade likt elefanter och noshörningar, men det kommer inte att ske förrän det. Och elefanter och noshörningar blir utnyttjade trots att de är utrotningshotade.” [Ovanstående utdrag är en översättning en artikel av Jonathan Hughes, med en del ändringar som jag har gjort.]

Hur kan vi övertyga en ickevegan till att sluta utnyttja ickemänskliga djur?

Artikeln fortsätter här:

Vi kan börja med att övertyga en person till att förstå att konsumtionen av alla animaliska livsmedel är etiskt fel oavsett hur djuren har blivit behandlade. Människor vidkänner redan att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande. Vi kan visa forskning som påvisar att vi inte har något näringsbehov för animaliska livsmedel. Och vidare att lidande förekommer i all produktion av animaliska livsmedel. Så hur kan våra ickeveganska vänner rättfärdiga detta onödiga lidande? Det kan de inte. Så om de bryr sig om djur så börjar de att äta en vegansk diet. Det är en ögonöppnare. Om det är fel att äta kött, mjölk och ägg, hur kan jag då rättfärdiga lidandet som djuren som används för päls, läder och dun går igenom? Hur kan jag rättfärdiga lidandet på zoon, cirkus, trav, annan ”underhållning”, och allt annat lidande som djur går igenom eftersom att de har en juridisk status som egendom? Hur kan jag möjliggöra en struktur som tillåter att djur används och misshandlas? Hur kan jag föda upp djur och betala och föreviga den struktur som gör att det är lagligt att avliva ett djur oavsett anledning?

När man slutar att vara en direkt del av djurs lidande 3 gånger om dagen, så öppnar sig många nya perspektiv. Om man inte slutar vara en del av detta dagliga utnyttjande så sker det ingen förändring.
Pälskampanjen, kampanjer mot delfinslakt, zoon och cirkusar osv. å andra sidan fokuserar på ”behandling av djur”. Och den förstärker vårt samhälles grundsyn att det är rätt att skada och döda djur så länge som de har blivit behandlade väl. Personer kommer aldrig att bli veganer genom att vi bekräftar denna syn. Om vi vill se en förändring och vill se ett slut på utnyttjandet av djur så ska vi inte föreviga och förstärka grundsynen som möjliggör att djur blir utnyttjade.

”Varje person som blir vegan är en viktig del av ickevåldsrevolutionen, som slutligen kommer att leda till ett paradigmskifte bort från djur som egendom och i riktning mot djur som personer.”
-Gary L. Francione

Fokusera din tid på att utbilda andra om veganism. Världen är vegansk om du vill det. Världen blir vegansk om du engagerar dig i vegansk utbildning. Djuren behöver dig. Djuren behöver att du utbildar dig om abolitionistk djurteori, så att du inte deltar i kontraproduktiva kampanjer; och använder din till produktiva kampanjer som förändrar människors hjärta och levnadsvanor.

Vidare läsning:
Artikeln om päls och den ökade försäljning:

Abolitionistisk veganism och djurrätt:

Mer om ensaksfrågeskampanjer, djurskydd, etc.: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/svar-pa-ursakter-for-djurskydd.html

A Short Note on Abolitionist Veganism as a Single Issue Campaign: 

http://www.abolitionistapproach.com/a-short-note-on-abolitionist-veganism-as-a-single-issue-campaign/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar