torsdag 13 mars 2014

Sverige är veganskt - om du utbildar andra om veganism.

Fortsätta att dela om veganism! Det fungerar!

Högra delen av bilden är svaret från en person som har sett ett papper om veganism från The Abolitionist Vegan Society och skriver att hon/han vill bli vegan. Personer skriver vidare att hon vill börja med vegansk aktivism.Utbilda andra till att bli veganer. Det leder till att färre djur utnyttjas, och att vi sakta får denna värld till att bli vegansk - en person i taget. Om alla fokuserar helt och hållet på vegansk utbildning, kommer varje person varje år inspirera flera personer till att bli veganer. Vegansk utbildning innefattar alla djur – man visar varför det är fel att utnyttja alla djur. I praktiken så kommer en person inte att förstå varför det är fel att utnyttja och använda sig av alla djur i alla dess former förrän hon slutar med att vara delaktig i att utnyttja djur 3 gånger om dagen vid varje måltid. Därför är en bra form av vegansk aktivism att få människor att ge upp animaliska livsmedel. ” Läs mer om detta här: 

Hur kan jag övertyga en ickevegan till att sluta utnyttja och äta djur?


Detta bör vi förespråka istället för ”Köttfri måndag” (”Ät inte kött, men du får äta så mycket mjölk och ägg som du vill”-måndag)/vegetarianism (”ät inte kött, men du kan öka ditt mjölk- och äggintag, så att du skadar fler djur än innan du bytte livsstil”), vilket är att förespråka speciesism och utnyttjande av djur (djuren som utnyttjas för mjölk, ägg och andra djurprodukter). 
Läs mer om detta här: http://www.abolitionistapproach.com/vegan-mondays/

Låt oss säga att 1000 personer i Sverige tar det på allvar att utbilda andra om veganism. Att ta det op allvar innebär att man kämpar mot allt utnyttjande och användande av djur som om man själva vore offer till förtrycket som pågår. Man tar det på allvar genom att utbilda alla sina vänner, bekanta, personer som man möter i affären och på gatan. Man tar det på allvar genom att dela ut fliers i brevlådor, sätter upp fliers på informationstavlor och arrangera veganska informationsbord på gator och torg. Låt oss säga att varje av dessa personer lyckas inspirera 5 personer till att bli veganer varje år. Det ska inte vara något problem. Jag och många andra abolitionistika veganer har varit bidragande till att många personer blivit veganer. Det finns många personer som bryr sig. Men troligen kommer inte alla dessa personer som blir veganer att vara lika engagerade i att utbilda andra om veganism. Men vi kan anta att totalt sett, så kommer dessa personerna tillsammans att utbilda åtminstone 1 person till att bli vegan – troligen många fler.  En del personer kommer att utbilda många fler till att bli veganer, etc, och någon kanske håller tyst hela tiden och påverkar ingen. 

Med detta räkneexempel  vill jag visa på hur veganism kan sprida sig i Sverige: År 1: 1000 personer; År 2: 2000; År 3: 4000; År 4: 8000; År 5: 16000; År 6: 32000; År 7: 64000; År 8: 128000; År 9: 256000; År 10: 512000; År 11: 1 024 000; År 12: 2 056 000; År 13: 4 128 000; år 14: 8 256 000
Vid år 14, om inte tidigare, så har vi en vegansk majoritet och kan göra veganska lagar som förbjuder utnyttjande av alla djur!! Säg att vi börjar med 62 människor istället. Då tar det 4 år till för att nå målet. Se även den bifogade bilden på diagrammet.

Enligt forskning så är 10% av befolkningen som står för en orubblig idé brytpunkten för en explosionsartad spridning av denna idé. Och denna idé kommer att antas av en majoritet av samhället. Läs mer här:
http://www.abolitionistapproach.com/a-simple-question/


Detta är ju så väldigt enkelt – men trots att det är så enkelt så fokuserar djurorganisationer på ensaksfrågeskampanjer, t.ex. anti-pälskampanjer, och/eller har ett starkt fokus på djurskydd/”hur djur behandlas”. Alltså man fokuserar på kampanjer som sänder antingen ett explicit eller implicit speciesistiskt budskap, istället för ett veganskt budskap. Speciesistiska budskap är motsatsen till veganska budskap.

Mer att läsa här: ’ Varför antipälskampanjer inte fungerar i en värld där människor konsumerar/använder kött, mjölk,ägg, läder, etc. ’: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/varfor-antipalskampanjer-inte-fungerar.html


Vad är en vegan: De flesta vet vad en vegan är, men en del tror att det bara handlar om diet. I tillägg till att veganer inte äter produkter från djur, använder de heller inte djurprodukter som kläder eler andra föremål (så långt det är praktiskt möjligt). Veganer använder inte och utnyttjar inte djur.

------------

Mer om 10 % tipping point som omnämns ovan:

"“When the number of committed opinion holders is below 10 percent, there is no visible progress in the spread of ideas. It would literally take the amount of time comparable to the age of the universe for this size group to reach the majority,” said SCNARC Director Boleslaw Szymanski, the Claire and Roland Schmitt Distinguished Professor at Rensselaer. “Once that number grows above 10 percent, the idea spreads like flame.”"

Och så en bra kommentar om detta:

"Why is every animal advocate and every large animal organization not working to get to that 10% rather than promoting welfare reform, “compassionate” consumption, and “happy” exploitation?

Why are HSUS, ASPCA, Farm Sanctuary, Mercy for Animals, Animal Legal Defense Fund, Compassion Over Killing, Compassion In World Farming (CIWF), The Humane League, and World Society for the Protection of Animals campaigning for “enriched” battery cages, particularly when HSUS and CIWF have explicitly acknowledged that “enriched” cages fail to provide an acceptable level of welfare?

Why are PETA, HSUS, Farm Sanctuary, Mercy for Animals, Compassion Over Killing, Viva!, and Vegan Outreach signing a public letter expressing “appreciation and support” to Whole Foods for its “pioneering” program, of “happy” exploitation?

Yes, I know “we won’t have a vegan world overnight” (the favorite way of welfarists to mischaracterize the abolitionist position) but we don’t have to get the whole world to go vegan “overnight.” We just need to build a solid vegan movement of 10%. But let’s be conservative and say that we need to reach 20%. We could do that.

But we’ll never get there as long as we are telling people that they can do right by animals by consuming “happy” animal products.

We will, of course, appeal to donors who want to continue eating animals and are happy to pay for a stamp of approval from animal advocates so that they can consume animal products with a clear conscience."


http://www.abolitionistapproach.com/a-simple-question/#.UyIhNPl5Ooo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar