söndag 16 mars 2014

Kor lider - även på små gårdar som producerar kravmärkt ekologisk mjölk

Jag berättade bara vad kravmärkt ekologiskt innebär eftersom att det var det som rekommenderades. Det finns enskilda gårdar som låter kalvarna vara med sin mor i mer än ett halvt år. Men hankalvarna blir alltid slaktade, och korna som används för mjölk blir alltid slaktade. Det är alltid mycket emotionellt lidande involverat i form av att familj och vänner mister varandra; och fysiskt lidande på ett slakthus.

En person kan kanske känna att hen mister en smak eller bekvämlighet om hen inte kan ha smör på sin smörgås eller komjölk i sitt kaffe. Men tänkt på korna: De mister sin familj, de mister sin frihet, de mister allt som de har, de mister sitt liv. De mister sina mest grundläggande intressen för att tillfredställa våra triviala intressen.

Om man menar att djur har ett moraliskt värde, så är det inte ett ”personligt val” att konsumera kött, mjölk och ägg och använda sig av andra djurprodukter, eftersom att produktion av dessa varor involverar lidande och vi inte har något näringsbehov eller annat behov av dessa produkter. Vi har alternativ. Det är enkelt att bli vegan på en gång. Man måste inte trappa ner på att delta i att utsätta djur för onödigt lidande i steg. Jag gjorde det själv i 1 steg i Oktober 2012. Om man nu tror att man måste göra det i steg, så är det bättre än ingenting. Här finns en stegvis plan: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/stegvis-plan-for-att-bli-vegan-frukost.html

Jag uppmuntrar alla som vill bli veganer och som inte ursäktar sig själva om varför de inte är det. Men jag måste också visa varför det är fel att konsumera animaliska livsmedel. Det är min skyldighet eftersom att jag menar att djur betyder något moraliskt sett. Jag kan inte respektera val som skadar andra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar