onsdag 5 mars 2014

Abolitionistiska veganska artiklar. Veganism kontra speciesism.

Innehåll:

FLMA-planen (Bli vegan-Frukost, Lunch,Middag-planen)
Flera artiklar
Ska jag bli vegan genom att först övergå till en vegetarisk diet?


Se artikeln här:
http://bloganders.blogspot.no/2013/08/ska-jag-bli-vegan-gen-att-forst-overga.html
---

Varför veganism? / Varför bli vegan?

Varför veganism?

“Veganism handlar om icke-våld: icke-våld mot andra medvetande varelser; icke-våld mot dig själv, icke-våld mot jorden.”  - Gary L. Francione

Filosofi


Anser du att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död? Självklart gör du det.

Här är problemet: åtminstone 99.99 % av all användning av djur, vilken resulterar i att djur lider och blir dödade, är helt onödig! Åtminstone 99,99% av alla djur som används, används till mat, men människor kan enkelt få all sin näring från växter.

”Det är American Dietic Association’s ställningstagande att välplanerade vegetariska dieter, inklusive fullständigt vegetariska eller veganska dieter, är hälsosamma, näringsmässigt adekvata, och även kan förse med hälsofördelar när det gäller att förebygga och behandla vissa sjukdomar. Välplanerade vegetariska dieter är lämpliga för individer under alla stadier av livscykeln, inklusive graviditet, amning, tidig barndom, barndom, ungdomstid, och för atleter.” -  Academy of Nutrition and Dietetics (tidigare kallad American Dietetic Association), världens största hälso- och näringsfysiolog-organisation.

Vi dödar 57 miljarder landlevande djur och uppskattningsvis över 1000 miljarder fiskar och andra vattenlevande djur varje år. Det är fler än 1057 000 000 000 djur per år. Och som du kan föreställa dig så är det en fruktansvärt våldsam process att omvandla djur, som lever, andas och känner, till ”produkter”.

Vanligtvis så tror människor att man ska leva en vegetarisk livsstil (inget kött) för att respektera djuren, eftersom att de tror att djuren som används för ägg- och mjölkprodukter inte blir dödade. Eller så tror de att de ska köpa ”humana” djurprodukter såsom burfria ägg. Men detta är baserat på missuppfattningar, eftersom att man fortfarande utsätter djur för onödigt lidande och död genom att konsumera djurprodukter.

Vi kan leva hälsosamma och lyckliga liv utan att utnyttja djur. Faktum är att det inte bara är möjligt, utan att det är enkelt och underbart.

Mat


Det är inte endast så att animaliska livsmedel inte är nödvändiga för en optimal hälsa, utan många studier visar att djurprodukter är skadliga för människors hälsa. Veganer får deras näring uteslutande från växter, och de går inte miste om vare sig smak, konsistens eller variation. Tvärtom, många veganer uttalar sig om hur mycket mera smak, konsistens och variation som de nu har att njuta av sen de blev veganer.

Veganer äter inte:


 • Mjölkprodukter
 • Ägg
 • Kött och fisk
 • Honung
 • Andra djurprodukter/biprodukter

Veganer äter:


 • Grönsaker
 • Legumer (bönor, linser, etc.)
 • Frukt
 • Spannmål (havre, ris, vete, etc.)
 • Nötter
 • Frön

Kläder och utöver detta


Förutom att inte äta djurprodukter, så bär veganer inte heller djurprodukter som kläder, och använder inte heller djurprodukter på något annat sätt till det bästa av deras förmåga.

Veganer bär inte:


 • Fjädrar (dun, etc.)
 • Fiber från djur (angora, kashmir, mohair, silke, ull, etc.)
 • Skinn (päls, läder, etc)
 • Andra djurprodukter

Veganer bär:


·        Bambu

·        Bomull

·        Hampa

·        Jute

·        Lin

·        Microfiber

·        Nylon

·        Pleather

·        Polyester

·        Rayon

·        Satäng

·        Suedette

Att bli vegan resulterar i att man inte konsumerar produkter av våld, men att bli vegan handlar inte endast om att inte äta eller bära detta eller om en lista med saker man får och inte får göra. Det handlar om en livsstil av icke-våld.

Nästa steg


1) Bli vegan.

Se vår Hur man blir vegan-sida

2) Utbilda andra.

Se vår TAVS-aktivism sida.

3) Adoptera/fostra.

Se vår “Adoptera/fostra”-sida.

----------------
Översättning från (små ändringar)/Copyright:  www.abolitionistvegansociety.org/
En hjärtats revolution

Kära kollegor:

Många djuraktivister antar att vi behöver en organisation – någon organisation – för att verka för de ickemänskliga djuren; att vi behöver en ledare – någon ledare – som kan visa oss vägen.

Jag föreslår att detta är fel sätt att se på saker.

Olyckligtvis så lever vi i en värld där allting har kommodifierats; och det är inte överraskande att social rättvisa har blivit en handelsvara som säljs, i olika smaker, av korporationer som konkurrerar om aktieandelar i medkänslamarknaden. Dessa företag har gjort ett högkvalitativt arbete i att övertyga oss om att ett deltagande i alla moraliska kamper, inklusive och i synnerhet kampen för djur, innebär att skriva en check till dem.

I en värld i vilken vi accepterar tusentals olika hierarkier utan att ens uppmärksamma att vi gör det, och utan att ens ifrågasätta själva begreppet hierarki, så antar vi att vi behöver ledare för att visa oss vägen. Dessa ledare är generellt sätt cheferna för medkänslaföretagen. Och blott att vara oense med deras uttalanden stämplas som ”puristiskt”, ”elitistiskt”, ”splittrande”, ”mobbande”, ”förtalande”, eller en som ”inte bryr sig om djurens lidande”, etc., etc., etc.

Jag föreslår att detta sätt att tänka står i vägen för att nå det mål som vi önskar uppnå.

Vi kommer inte att komma någon vart genom halvhjärtade försök att bemöta ytterligheter av problemet, istället för att gå till roten av problemet. Vi kommer inte att komma någon vart genom att förespråka burfria ägg, ”lyckligt ”kött, eller organisk mjölk. Vi kommer inte att komma någon vart genom att sitta nakna i burar och proklamera att vi ger efter för den sexism som lömskt korroderar vår kultur ”för djuren”. Hela det angreppssättet förstärker ytterligare idén att vi kan konsumera vår väg ut ur orättvisa; att vi kan byta en form av utnyttjande mot en annan; att vi kan köpa medkänsla. Det kan vi inte.

Vi lever i en värld i vilken kvinnor, färgade människor, barn, gamla, mentalt, psykiskt funktionshindrade, de fattiga, och andra människor behandlas som andra klassens medborgare (i bästa fall) genom det valda patriarkatet som styr samhället; och ickemänskliga är på många sätt de mest utsatta bland oss. Det är inte bara så att vi kan tortera och döda dem med fullständig straffrihet, utan vi förväntas även att göra det. Trots att våld mot andra människor kan medföra någon sorts social kritik eller även en straffrättslig påföljd, så betraktas våld mot ickedjur generellt sätt som en dygd, särskilt när den deklarerats som ”human”. De som vägrar att delta i blodbadet är betraktade som onormala och asociala – även av och särskilt av – de stora djurorganisationerna som hävdar att det är ”extremt” att avhålla sig från alla djurprodukter och förespråka veganism som en moralisk baslinje.

Det är fel att karaktärisera bönder, djurtestare och pälsvaruhandlare som våra ”fiender”. De uppfyller endast en efterfrågan – från oss. De gör helt enkelt det som vi vill att de ska göra. De är inte problemet – vi är.

Avskaffandet av exploateringen av djur kräver ett paradigmskifte. Det kräver att vi förkastar våld på dess mest grundläggande nivå. Det kräver en insikt om att våld är inherent fel.

Avskaffandet av exploateringen av djur kräver en ickevåldsam revolution – en hjärtats revolution.

Revolution kommer inte att ske på grund av någon ledare. Det kan endast ske inom var och en av oss. Och den kan ske om vi vill att det ska ske. Vi behöver inga ledare. Vi behöver komma till insikt om att var och en av oss kan och måste bli en ledare om vi ska ha något hopp om att reda ut denna röra som vi kallar vår värld. Det börjar med vår egen veganism – inte som en del av någon sorts del av en ”flexitarian livsstil” – utan som en grundläggande, fundamental, och icke förhandlingsbart åtagande till ickevåld. Etisk veganism representerar vårt åtagande till idén att vi inte har någon moraliskt rättfärdigande för att använda djur – oavsett hur ”humant” det sker – för våra egna syften. Det fortsätter med våra dagliga ansträngningar att utbilda andra på kreativa, positiva, och ickevåldsamma sätt om veganism – något som var och en av oss kan göra om vi vill det. Varje dag så har vi möjligheter att utbilda familj, vänner, arbetskollegor, och människor som vi träffar på i affären eller på en buss. Är det enklare att skriva en check till någon annan än att göra jobbet själva? Ja, självklart är det så. Men det kommer inte att fungera.

För att uppnå rättvisa så behöver vi inte korporationer. Faktiskt så är det så att ju mer som vi förlitar oss på dem, desto längre kommer vi att avvika från målet. Vi behöver en gräsrotsrörelse som kräver fred på ett fredfullt sätt.

Olyckligtvis så har djurorganisationer blivit moderna försäljare av avlater på ett sätt som liknar den medeltida katolska kyrkan. Många – kanske de flesta – människor har någon sorts oro över frågan om exploateringen av djuren. Många har en gnagande skuld över att fortsätta konsumera djurprodukter. Många älskar deras ickemänskliga kompanjoner och behandlar dem som familjemedlemmar, men sticker gafflar i andra djur och inser på någon nivå att detta är moraliskt osammanhängande. Men oroa dig inte. Ge en donation och så kommer dessa grupper att göra det hela bättre. De kommer att ”minimera” djurens lidande; de kommer att ”avskaffa” de värsta missförhållandena.

Jag föreslår att precis som att köpa en avlat från kyrkan inte kommer att hålla dig borta från helvetet om helvetet existerar, så kommer du inte genom att köpa några andelar av ”medkänsla” i form av burfria ägg från någon organisation att hålla djuren borta från det helvete som alldeles säkert existerar för dem och i vilket som de lider och dör varje dag. Vi behöver förändra sättet som människors tänker över ickemänniskor; vi behöver förändra sättet som människor tänker om våld. Oavsett om det är våld för att uppnå fred, eller sexism för att uppnå jämställdhet, eller mer ”human” tortyr av djur för att uppnå en större medvetenhet om djuren, så behöver vi utmana själva idén att våld kan användas som ett medel för att nå ett lovvärt mål.

Vänligen förstå att jag inte säger att de som är involverade i välfärd eller New Welfare (’Ny välfärds’)-grupper inte är uppriktiga. Under så lång tid så har vi alla fått höra att det är den enda vägen. Det är endast välfärdsreformer eller ingenting alls. Jag gör inget moraliskt bedömande över dem som individer och jag hoppas att de inte gör ett moraliskt bedömande över mig även om de förkastar Abolitionist Approach to Animal Rights (’ Det Abolitionistiska tillvägagångsättet för djurens rättigheter’) som jag har utvecklat och försvarar. Jag är helt enkelt inte enig med dem, och jag pekar på det nuvarande tillståndet som ett övertygande bevis att deras tillvägagångssätt helt enkelt inte fungerar.

Om någon betraktar dessa kommentarer som om de ”mobbar” eller ”förtalar” någon, vänligen var förvissad om att det sannerligen inte var min intention.

Gary L. Francione
© 2009 Gary L. Francione

P.S. Detta publicerades i Huffington Post idag. Alla som tycker att detta hjälper djuren är, föreslår jag respektfullt, vilseledda. Vi kommer aldrig att stoppa djurexploateringen genom att förespråka exploatering av kvinnor.

Citat, djur, vegan, djurens rättigheter, moral, etik, mat

Anser du att djur betyder något moraliskt sätt? Om du gör det, så har du inget val annat än att bli vegan. Du kan inte på ett konsekvent sätt tro att djuren betyder något moraliskt sätt, men att det är acceptabelt att döda dem (oavsett hur “humant” du föder upp dem och dödar dem) för din gastronomiska njutning. Det är egentligen mycket enkelt.
Att vara vegan är enkelt. Finns det sociala påtryckningar som uppmuntrar dig att fortsätta att äta, bära, och använda djurprodukter? Självklart finns dessa. Men i ett patriarkalt, rasistiskt, homofobiskt och ableistiskt samhälle, så finns det sociala påtryckningar att delta i och ägna sig åt sexism, rasism, homofobi och ableism. Vid något tillfälle så måste du bestämma dig för vem du är och vad som är moraliskt viktigt för dig. Och när du har bestämt dig för att du inte anser att det är moraliskt acceptabelt att göra utsatta ickemänniskor till offer, så är det enkelt att bli och förbli vegan.
Citat: Gary L. Francione
(Foto: Adam Foster | Codefor )

--------

Varje dag ända tills du blir vegan är en annan dag som du gör offer, som du aldrig kommer att kunna be om ursäkt till… eftersom att dina val dödade dem. Vänligen bli vegan.

Bli vegan. Utbilda andra. Adoptera/fostra.
2013 The Abolitionist Vegan Society
Foto (inget godkännande): Willowite

-------------------

Om du hävdar att du ”älskar” djur men äter djurprodukter, så måste du tänka kritiskt över hur du förstår kärlek.
-Gary L Francione
Bli vegan. Utbilda andra. Adoptera/fostra. | www.abolitionistapproach.com
2013 AbolitionistApproach.com. Inte för kommersiellt bruk. Foto:

--------------

Varje gång som du dricker ett glas mjölk eller äter en ostbit så skadar du en mamma. Vänligen bli vegan.

-Gary L. Francione

Bli vegan. Utbilda andra. Adoptera/fostra. | www.abolitionistapproach.com
© www.AbolitionistApproach.com. Inte för kommersiellt bruk. Foto: ©OZinOH

----------
Michael Vick kan ha njutit av att se hundar slåss; någon annan kan tycka det är motbjudande men ser inget fel i att äta ett djur som har haft ett liv lika fullt med lidande och smärta som hundarna i hundkamper. Det är märkligt att vi finner det sistnämnda som något som moraliskt skiljer sig från eller är överlägset det förstnämnda. Hur avlägsnande från den skrikande publiken som är samlade runt hundarenan, är den skrattande gruppen som är samlade runt sommarbiffen på grillen?

----

Diskriminering = våld

”All form av diskriminering, såsom rasism, sexism, heterosexism och speciecism, är former av våld i vilka andra är exkluderade från ett fullständigt personskap och är skadade på många sätt. Snälla förkasta allt våld.”

-Gary L. Francione

Bli vegan. Utbilda andra. Adoptera/fostra. | www.abolitionistapproach.com

Copyright 2013 AbolitionistApproach.com Inte för kommersiellt bruk.

---

Om du anser att djur betyder något moraliskt sätt, så har du inget annat val än att bli vegan. Du är antingen vegan eller så deltar du direkt i exploateringen av djur. Det finns inget tredje val. Behöver du information om vegansk näringlära? Du kan lära dig allting som du behöver vet inom en timme (om du läser långsamt). Behöver du enkla och billiga recept som du kan laga just nu? Det finns zillioner recept där ute.  Du behöver ingen supportgrupp. Du behöver ingen rådgivare. Du behöver ingenting annat än viljan att göra det som är rätt. Det är allt.
Gary L. Francione   ----
Ickevåld handlar inte bara om att stoppa det våldsamma talet och de arga orden som går ut ur din mun; ickevåld handlar om lidandet, döden och orättvisorna som  kommer in i din mun. Att vara vegan är inte tillräckligt för att leva ett ickevåldsamt liv, men det är helt säkert nödvändigt för det.

Citat: Gary L Francione, abolitionistapproach.com/

-------

Idén att vi någonsin kan värdera njutning för ens smaklökar - oavsett dess intensitet - mer än livet och lidandet av de förnimmande varelser som exploateras för att göra animaliska livsmedel, är en indikation på att vi har gått vilse. Du vet att det är fel att utsätta djur för lidande och död utan goda skäl. Du vet att njutning för ens smaklökar inte kan utgöra en god anledning. Det finns ingenting komplicerat som krävs. Du vet allting som du behöver veta. Bli vegan.

Gary L. Francione , abolitionistapproach.com

-----

”För mig handlar det inte om de stora fördelarna, såsom en förbättrad hälsa, ett utsökt utbud av livsmedel, en djupare känsla av andlighet. Det handlar om dem.

Det handlar om djuren. Det handlar om att vara konsekvent i min kärlek. Det handlar om att förena min övertygelse med mina handlingar och att inte betala andra för att skada och döda djur.

Jag väljer att leva efter rättvisa, eftersom att orättvisa är oacceptabelt. Även om världen är omgiven av våld, smärta och död, så väljer jag ickevåld – veganism.”

Citat: D Liz Palma

--
Att bli vegan handlar inte om dig, dina preferenser och din livsstil. Det handlar om djuren. Det handlar om vad du är skyldig dem.
Gary L Francione

Veganism är inte bara en fråga om att minska lidande; det är en fråga om grundläggande moralisk rättvisa. Det handlar om vad vi är skyldiga dem som likt oss värderar sina liv och vill fortsätta att leva.
-Gary L. Francione

Föreställningen att vi kan vara ”snälla”, ”barmhärtiga”, eller ”humana” mot djuren som vi föder in i denna värld för att slakta och äta är en av de mest djupt vidriga och självbedragande idéerna i historien av mänskligt tänkande.

-Gary L. Francione
Bli vegan. Utbilda andra. Adoptera/fostra. | www.abolitionistapproach.com

”För så länge som människan fortsätter att vara en hänsynslös förstörare av lägre levande varelser, så kommer han [hon] inte att finna hälsa eller fred. För så länge som människor massakrerar djur så kommer de att döda varandra. Sannerligen är det så att han [eller hon] som sår frön av mord och smärta inte kan skörda glädje och kärlek.”

-Pythagoras (570 f.v.t. till 495 f.v.t.)

Ät som om om du bryr dig. Lev som om du bryr dig om andra förnimmande varelser. Bli vegan.
Att vara ickevegan är att välja sida. Det är att välja förtryckarens sida. Det är inte ett neutralt ställningstagande. Det är ett proaktivt våldsamt ställningstagande.

Byt sida. Bli vegan.
------------------------
Problemet är inte fabriksuppfödning. Problemet är djuranvändning. Sluta att leta efter ”humana” sätt att göra det som är moraliskt fel. Bli vegan. –Gary L. Francione
Bli vegan. Utbilda andra. Adoptera/fostra.
----
Speciesism är moraliskt förkastligt, eftersom att den likt rasism, sexism och heterosexism, kopplar samman personskap med ett irrelevant kriterium. De som förkastar speciesism har åtagit sig att förkasta rasism, sexism, heterosexism och andra former av diskriminering.

- Gary L. Francione: The Abolitionist Approach to Animal Rights

Speciesism = diskriminering baserat på art

Om djur betyder någonting för dig – om du tror att djur har moraliskt värde – så blir du vegan. Du kan inte anse att djur har ett moraliskt värde så länge som du äter, bär eller använder dem. Att konsumera djur är ditt uttryck av ståndpunkten att djur endast är saker som inte betyder något moraliskt sett.
Gary L. Francione

För att leva som en ickevegan, så måste du acceptera att det är okej att utsätta andra för smärta för din njutning. Och den dag som du slutar att acceptera detta är den dag som du blir vegan.

Om du är feminist och inte är vegan, så ignorerar du utnyttjandet av kvinnliga ickemänniskor och kommodifieringen av deras reproduktiva processer, samt att deras relation med sina bäbisar förstörs;

Om du är en miljöaktivist och inte är vegan, så ignorerar du det obestridliga faktumet att djurhållning är en ekologisk katastrof;

Om du menar att du älskar djur, men äter dem eller produkter från dem, eller på andra sätt konsumerar dem, så anser du att älska är konsekvent med att skada den som man menar sig älska.

Sluta upp med att försöka att ursäkta ditt beteende. Det finns inga bra ursäkter att komma med. Bli vegan.

Översatt citat från Gary L Francione (http://www.facebook.com/abolitionistapproach)

Se vetenskapliga referenser till påstående 2 i slutet av denna artikel: http://bloganders.blogspot.no/2013/11/human-rights-and-animal-rights-against.html

Mer argument för veganism och svar på ursäkter finns att läsa här: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/veganska-svar-pa-motargumentursakterfra.html

--
”För dem av er som försöker att bli veganer, men tycker att det är svårt: När ni känner ett begär efter en djurkroppsdel eller produkt, så rekommenderar jag er att tänka över vad som det krävdes för att få detta till närheten av din mun. Visualisera den förskräckande terror som detta stackars djur går igenom i sitt sista ögonblick i slaktuset bara för att du ska få den köttbiten. Tänk på hur kon känner sig när hennes baby tas från henne för att bli såld som kalvkött, bara för att du ska få den ostbiten. Tänk på fisken som hektiskt flämtar efter syre. Tänk på det. Visualisera det. Och fråga sedan dig själv: Vill jag verkligen äta det? Gillar jag verkligen smaken så mycket? Rättfärdigar min goms njutning detta? Om du tar moral seriöst, så kommer svaret att vara klart; och då är det endast en fråga om huruvida du gör det som du i ditt hjärta är helt övertygad om är det rätta, eller om du förråder din egen övertygelse.”

--

Substitut är inte viktigt.
Det viktiga är att ta djurens intressen på allvar - inklusive deras intresse av att inte lida och deras intresse av en fortsatt existens.
Kan vi se djuren i ögonen när de blir dödade och säga - min smak/bekvämlighet är viktigare än att du inte lider och att du får leva?

Om vi tar djur på allvar måste vi sluta utsätta dem för fullständigt onödigt lidande, våld och död för våra fullständigt triviala anledningar, och bli veganer.

Vi behöver inga substitut. Vi behöver ta andra förnimmande varelser på allvar, och behandla dem som individer och inte som resurser.
Anders Branderud
Det är så otroligt sorgligt att vi uttrycker vår tacksamhet för det som vi har genom att ta livet ifrån en annan individ.
Citat: Gary L Francione
--
Imorgon är det Thanksgiving – dagen som många kommer att visa tacksamhet för det som de har genom ett firande där de äter liket av en annan individ. Denna individ har blivit fråntagen allting för att tillfredställa människans smaklökar.

Jag kommer aldrig att förstå detta.

Fri översättning från http://www.facebook.com/abolitionistapproach

Våra helgdagar, våra heliga dagar, är verkligen inte heliga när vi firar dem på bekostnad av andra. Vänligen bli vegan.
Abolitionist Vegan Society...

Rasism, sexism, heterosexism, klassism och speciesism är alla former av våld. Om du omfamnar ickevåld, så finns det inte rum för något av dessa i ditt liv.

Och ingen säger till dig att du måste bli en djuraktivist och att du inte ska arbeta med andra frågor. Inte alls. Men du måste äta medan du gör ditt beundransvärda arbete med att arbeta mot problem med våld mot kvinnor, barn,  människor av färg som är berövade sina mänskliga rättigheter och LGBT-personer, ekonomisk rättvisefrågor, etc.

Men stoppa inte i dig våld i din mun samtidigt som du låter ord av ickevåld och rättvisa komma ut ur din mun.
Översatt från http://www.facebook.com/abolitionistapproach
--
Vi tar allting ifrån dem…
ALLTING!
Vi tar deras frihet ifrån dem.
Vi tar deras bäbisar ifrån dem.
Vi tar deras värdighet ifrån dem.
Och slutligen, i ett fräckt och glupskt drag, så tar vi deras liv ifrån dem.
Sarah K. Woodcock
Utsätt inte djur för fullständigt onödigt lidande och död genom att konsumera animaliska livsmedel och använda dig av djurprodukter. Bli vegan. Rekommenderar denna bok: http://www.eatlikeyoucarebook.com/

Låt idag var den sista dagen som du deltar i att utnyttja djur. Ta ickevåld på allvar. Bli vegan för 2014.

------------
Bli vegan. Du har inget att förlora förutom att du får ge upp ditt dagliga deltagande i att mobba de som är sårbara. Du har allting att vinna, inklusive din moraliska integritet. Det hela är väldigt enkelt: Om *du* menar att djur betyder något moraliskt sett, så måste du bli vegan. Det går inte att komma ifrån detta."

Ursprungscitat Gary L Francione. Översatt från:www.facebook.com/abolitionistapproach

Om du kan leva ett hälsosamt (kanske t.o.m. mer hälsosamt) liv och inte delta i andras lidande och död, varför skulle du då inte göra det?

-Gary L Francione

Bli vegan. Utbilda andra. Adoptera/fostra. | www.abolitionistapproach.com

---------
To open up the conversations-If people are Hindu I ask them if they are vegetarians. If people are walking a dog I always start talking to them about their companion animal. I talk to a lot of religious people and if they expose their belief in a faith I asked them how they feel about their faith in regards to animal suffering. I also let people know I used to 60lbs heavier and that ties in a discussion that can be moved in the direction of veganism. Joke about general stuff, I have noticed if you can get people to laugh it puts their defenses down.

Drömmen om världsfred är fångad i vårt dagliga accepterande av våld.
Var ska vi börja om vi vill vara en del av att manifestera drömmen om världsfred? Vi börjar med det som vi konsumerar - mat, kläder, personlig hygien-produkter, produkter till hemmet och nöje. Och vi väljer bort så mycket våld som möjligt.
Vi slutar upp med att konsumera våld mot djuren genom att bli veganer. Vi slutar också upp med att konsumera våld mot kvinnor genom att bli feminister. Vi slutar upp med att konsumera våld mot alla eftersom att det är våldsamt och orättfärdigt. Och inget av det är kompatibelt med världfred.

Citat från The Abolitionist Vegan Society
Översättning: Anders Branderud

Citat Abolitionistk veganism
“Problemets kärna är inte *hur* vi använder djur utan *att* vi använder djur. Abolitionistska veganer förkastar djuranvändning, som är orättvist till sin natur, *och* förespråkar följaktigen sin sak genom kreativ ickevåldsam vegansk aktivism. Kreativ ickevåldsam vegansk aktivism reflekterar både en teoretisk förståelse av orättvisorna i ickeveganism, och en pragmatisk förståelse av den ekonomiska verkligheten för ickeveganism. Och det resulterar i *verkliga* framsteg genom att antalet veganer ökar mot den kritiska brytpunkten för paradigmskiftet från ickeveganism till veganism, och således ett slutet för djuranvändning.”

Citat om adoptera djur
Snälla, om du kan adoptera ett hemlöst djur – en hund, katt, fågel, mus, fisk – eller någon annan som behöver ett hem – så gör det. Adoption är en viktig form av aktivism; de befinner sig i denna röra p.g.a. av oss. Det minsta vi kan göra är att ta hand om några av dem.

Och om du adopterar, så kom ihåg att den kan ta en del tid och ansträngning för att få en ny familjemedlem att bli van med och känna sig bekväm med sin nya familj. Ge inte upp om en ny hund eller katt har några svårigheter att anpassa sig. Det är normalt. Vi har haft många ”problem”hundar över åren och vi har alltid lyckats lösa problemen med kärlek, tålamod och förståelse.

Jag rekommenderar också denna artikel som handlar om de moraliska problemen med domesticering: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/

Veganism handlar om ickevåld. Det handlar om att inte delta i att skada andra förnimmande varelser, en själv och miljön som alla varelser är beroende av för att leva. Min syn är att djurrättsrörelsen i sin kärna är en rörelse som handlar om att göra slut på våldet mot alla förnimmande varelser. Det är en rörelse som strävar efter grundläggande rättvisa för alla.
Det är en framväxande fredsrörelse som inte godtyckligt slutar vid den godtyckliga linjen som separerar människor från ickemänniskor.”
-Gary L. FrancioneVi behöver en annan och visare och kanske mer mystisk förståelse av djuren, Henry Beston

Vi behöver en annan och visare och kanske mer mystisk förståelse av djuren.

Avlägsen från den universella naturen och seende livet genom komplicerade påfund, så ser människan i civilisationen den levande varelsen genom ett förstoringsglas format av sin kunskap, och därigenom så ser hon en förstorad fjäder och hela bilden på ett förvanskat sätt.

Vi ser ner på dem för deras ofullständighet och för deras tragiska öde att ha blivit till så långt nedanför oss.

Och däri så misstar vi oss.

För djuret ska inte mätas med människans mått.

I en världsordning som är äldre och mer fullständig än vår, så rör de sig fulländat och fullständigt, begåvade med sinnen som vi förlorad eller aldrig förvärvat oss, lyssnande till röster som vi aldrig kommer att höra.

De är inte våra bröder, de är inte våra underhuggare; de är andra nationer, snärjda tillsammans med oss i livets och tidens nät, medfångar i jordens prakt och möda.

- Henry Beston

------
Lär dig att se djuren för vilka de verkligen är och behandla dem som individer istället för resurser. Djur är individer som har en rättighet att leva, inte produktionsenheter för 'kött', mjölk, ägg och andra djurprodukter. Läs mer här: http://www.vegankit.com/
Ensaksfrågekampanjer

Jag förstår att inte DRA vill sända budskapet att det är en moralisk skillnad mellan päls och annat djurförtyck. Jag menar dock att de implicit gör det när de hyllar klädesfabriker som tar bort päls från sitt sortiment, men som kanske istället ökar på inköpandet och marknadsföringen av läderprodukter; och att de f.ö. t.o.m. kan öka försäljningen av djurprodukter genom att ge ett sådant fokus och en sådan hyllning. Gratisreklam för en klädeskedjor som gör profit på att förtrycka djur.

Jag tycker att detta är ett av problemen med ensakskampanjer:
När vi ger hjälp till Haiti, så gör vi inte något uttalande om att lidande någonannanstans är bra. Vi vidkänner alla att lidande av oskyldiga människor är en dålig sak oavsett var det sker. Att vi försöker hjälpa till i Haiti, innebär inte och sänder inte implicit budskapet att vi t.ex. anser att människors lidande i exempelvis Darfur är bra, eller att människor i Darfur är mindre viktiga. På samma sätt när vi arbetar mot barnmisshandel innebär det inte att vi anser att våldtäkt är moraliskt acceptabelt eller mindre moraliskt förkastligt.

För att summera, om X, Y och Z alla ses som moraliskt oönskvärda, så innebär inte valet att arbeta mot X, att man sänder budskapet att Y och Z är moraliskt acceptabla.

När det gäller djur så är det en annorlunda analys. De flesta människor anser att ätandet av kött, mjölk, och alla andra djurprodukter, eller bärandet eller användandet av djurprodukter, är lika naturligt som att drinka vatten eller att andas. Så när vi singlar ut en sorts djurförtryck, så skiljer vi med nödvändighet ut detta för moraliska syften.

Alltså, om de flesta personer tycker att ätandet av kött, mjölk och ägg är “naturligt” och inte alls ser detta som något moraliskt problem, så blir konsekvensen av att fokusera på kött att man med nödvändighet sänder idén att konsumtionen av kött är olikt från konsumtionen av mjölk och ägg, och att användningen av mjölk och ägg är moraliskt acceptabelt, eller åtminstone att det finns en moralisk skillnad.

För att summera, om X, Y och Z alla ses på som moraliskt acceptabla, och du singlar ut X som moraliskt problematiskt, så säger du implict till allmänheten att Y och Z skiljer sig från X, och att dessa inte är moraliskt oacceptabla, eller åtminstone att det finns en moralisk skillnad från X.

Vi ser detta problem dagligen: människor tror att det är en moralisk skillnad mellan läder, ull, eller silke; de tror att det är en moralisk skillnad mellan kött och andra djurprodukter.
Detta är problemet med ensakskampanjer i kontexten av djurexploatering. Samma problem existerar inte med människorättsfrågor.

Zoon
Många människor tror att zoon har gjort betydelsefulla bidrag till att skydda ”utrotningshotade arter”. Skilt från faktumet att zoon faktiskt har lyckats med att återintroducera relativt få arter, så har deras uppfödningsprogram historiskt sett resulterat i att sälja djur till vägzoon, cirkusar, etc. Och detta är ingenting nytt. Det har pågått i årtal.
Zoon är fängelsen. De är ett institutionaliserat firande av makt och utnyttjande.                                                                                
Kommentar till denna artikel, som är ett äventyr i romantiska fantasier om zoon: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2239043/Fury-rare-white-lion-cubs-born-UK-safari-park-sent-Japanese-circus.html 

Översatt citat från: http://www.facebook.com/abolitionistapproach

Koppling mellan feminism och veganism
"Feminism är en av de viktigaste idéerna av alla idéer i idéhistorien. Men om du är feminist och inte är vegan, snälla överväg då att du godtyckligt exkluderar miljarder av medvetna kvinnor från dem som du bryr dig om moraliskt; kvinnor vars reproduktiva system och relationer med deras avkomma är objektifierade och exploaterade för ingen bättre anledning än din goms njutning [1]. Om du är feminist, snälla inkludera alla kvinnor genom att bli vegan." [Översatt citat från bifogad bild.]
Mer om hur kvinnor - kycklingar och kor - utnyttjas och används: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/fraga-fran-vegetarian-varfr-dricker.html
Not 1. Länk som utvidgar detta påstående och bl.a. inkluderar vetenskapliga referenser som påvisar att vi inte har något som helst näringsbehov av att konsumera djurprodukter: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html

FLMA-planen
Översatt artikel från The Abolitionist Vegan Society (http://www.abolitionistvegansociety.org/):

En del personer väljer att bli vegan omedelbart och äter aldrig mer en enda djurprodukt, och bär aldrig mera djurprodukter på sina kroppar. Vi uppmuntrar dig till att bli vegan omedelbart och att aldrig mer köpa djurprodukter. Det är mycket enklare än vad de flesta människor tror att det kommer att vara. Du kan bli vegan omedelbart. Och vi rekommenderar det. Trots allt, om du har bestämt att du inte längre vill delta i att utnyttja djur, varför skulle du då fortsätta att delta i detta?

Men en del personer väljer att bli vegan stegvis. Vi rekommenderar inte att bli vegan stegvis (att minska på sitt deltagande i att utnyttja djur stegvis), men tycker det är strålande att du har beslutat dig för att bli vegan. Om du väljer att bli vegan stegvis, kan du följa FLMA-planen.
FLMA står för Frukostar, Luncher, Middagar, och Annat. I fyra enkla steg, så kommer du att bli vegan!

Steg 1:
Ät veganska frukostar. Hela din måltid kommer att bestå av grönsaker, baljväxter, frukter, gryn, nötter, och frön (men inga djurprodukter).

Steg 2:
Efter det så börjar du att även äta veganska luncher. Hela din måltid kommer att bestå av grönsaker, baljväxter, frukter, gryn, nötter, och frön (men inga djurprodukter).

Steg 3:
Efter det så börjar du att även äta veganska middagar. Hela din måltid kommer att bestå av grönsaker, baljväxter, frukter, gryn, nötter, och frön (men inga djurprodukter).

Steg 4:
Efter det så blir du vegan, genom att göra alla andra val till veganska val, inklusive kläder, och sluta att använda djur.

Om Eat like you Care“Jag kan inte tacka dig nog för denna bok. Den har inte endast hjälpt mig att tänka klart över frågan och således gjort mig bättre på aktivism, utan den har också hjälpt en kär vän till mig att förstå dessa frågor som jag har försökt att förklara till honom under 2 års tid nu. Igår kväll så sa han till mig att han ska ge det ett försök under en månads tid och se hur han känner sig. Men jag känner honom och om han gör det så kommer han att förbli vegan för gott. Denna bok har gjort en verklig förändring i mitt liv och jag har som avsikt att se till att alla som jag känner läser den!
Tack igen.” [Översatt från engelska.]
I tryck och som e-bok: www.eatlikeyoucarebook.com

-------

Prata om veganism med dina släktingar, vänner, arbetskompisar och andra personer som du möter. Få dem att förstå hur det som de redan tror på - att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död - relaterat till veganism. Mer att läsa här: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html

Läs Eat like you Care, och ge den i present/julklapp till personer. Det är en bok som får personer att förstå det som de innan inte förstod.

En persons erfarenheter: ""At dinner with my parents last week (at a vegetarian but not vegan restaurant and my parents are complete omnis) and we got into the whole vegan thing (yet) again. My father started with the "it's natural" and "it's traditional" arguments and I was able to rebut him like an expert as I had read your book! He seemed really surprised as I had never provided a really good reply to him before. He has agreed to read your book. We'll see.....""

Citat om fred och veganism
Vi kommer aldrig att få fred på jorden, så länge som vi har lidande och död på våra bord eller på våra ryggar.

-Gary L. Francione

Fred börjar med det som du äter, bär och använder.
Om våld
En väldigt viktig och intressant artikel:

Våld
Kära kollegor:

"Det finns så många mänskliga problem i världen som vi måste lösa innan vi kan börja tänka på djuren.

“Låt oss arbeta för världsfred först; efter det så kan vi arbeta för djurens rättigheter."

Alla som arbetar för djuren stöter regelbundet på dessa och liknande kommentarer. Jag får regelbundet frågan hur jag svarar på dylika kommentarer.

För det första, det är ingen som säger att de som kampanjar för människors rättigheter ska sluta att göra det och istället bedriva kampanjer för djurs rättigheter.
Poängen är snarare att om vi accepterar att djur är medlemmar av den moraliska gemenskapen, så ska vi sluta äta, bära, och konsumera djur i våra individuella liv.

Att bli en vegan kräver inte att du slutar att stå upp för barn och kvinnor som misshandlas eller slutar att motsätta dig krig

Efter det att jag gav en föreläsning om djurens rättigheter på ett aktivitetscenter, så kom en kvinna fram till mig och sa att hon är volontär på ett center för misshandlade kvinnor och våldtäktsoffer.

Hon sade att hon var väldigt sympatisk till vad jag hade att säga om djuren men att hon var så fullständigt uppslukad av hennes arbete för kvinnor att hon inte visste hur hon skulle få tid till att bli involverad i arbete för djurens rättigheter.

Jag frågade henne: "Du har tid att äta, eller hur?"
Hon svarade: "Självklart så har jag det!"

"Bär du kläder och använder schampo och andra produkter?"

“Ja, självklart. Men vad har det med detta att göra?"

Det har allting att göra med detta. Jag förklarade för henne, att om hon tar djurfrågor seriöst, så är allt det som hon behöver att göra att sluta konsumera dem som mat, bära dem, använda produkter som innehåller dem eller som är testade på dem, och att sluta besöka all sorts underhållning som involverar dem.

Om hon aldrig gjorde någonting mer för djurfrågor, så skulle hennes handling att bli vegan, och att hon föregår med gott exempel genom att vara vegan, utgöra en viktig form av aktivism som inte på något sätt skulle hindra hennes arbete för kvinnor. Att bli en abolitionist är något som du kan göra vid nästa måltid.

För det andra så är det ett misstag att se frågor om exploatering av människor och djur som ömsesidigt uteslutande. Tvärtemot så är all exploatering oupplösligt sammankopplad. All exploatering är en manifestation av våld. All diskriminering är en manifestation av våld. Så länge som vi tolererar någon sorts våld, så kommer det finnas alla former av våld.

Som den ryska romanförfattaren Leo Tolstoy noterade: "Så länge som det finns slakthus, så kommer det att finnas slagfält."

Tolstoy hade så klart fullständigt rätt. Så länge som människor betraktar det som normalt att slakta djur för mat när det inte finns något annat försvar än den bagatellartade njutning som vi får från att äta eller använda djur, så kommer de att se det som normalt att använda våld när de tror att något viktigare står på spel.

Och det omvända stämmer också:
Så länge som vi tolererar rasism, sexism, heterosexism och andra former av diskriminering så kommer det att finnas speciecism.

Det är en anledning till att djuraktivister aldrig ska se sig själva som "ensaks"människor.

Speciesism är moraliskt förkastligt eftersom den likt rasism, sexism, och andra former av diskriminering exkluderar varelser från dem som vi bryr oss om moraliskt sett, baserat på ett irrelevant kriterie.
Det gör ingen skillnad på om det irrelevanta kriteriet är ras, kön, sexuell läggning, eller art. Vi kan inte på ett förnuftigt sätt säga att vi är emot speciecism men att vi stödjer eller inte tar ställning till andra former av diskriminering.

Vi motsätter oss speciecism eftersom det är som rasism, sexism och andra former av diskriminering.
Vårt motstånd mot speciecism implicerar logiskt ett förkastande av dessa andra former av diskriminering.

Citat: Gary L. Francione; Översättning: Anders Branderud
Läs mer här: https://m.facebook.com/abolitionistapproach
Veganism, Är det bara ett annat sätt för att reducera lidande eller är det en fundamental princip för rättvisa och ickevåld?

Kära kollegor:
Det är viktigt att förstå att det är betydelsefulla skillnader bland dem som ser sig själva som veganer.

En viktig skillnad är mellan de som vidhåller att veganism endast är ett sätt för att reducera lidande, och dem som vidhåller att det är ett fundamentalt ställningstagande för rättvisa, ickevåld och ett erkännande av ickemänskliga djurs moraliska personskap.
Skillnaden mellan dessa två grupper handlar inte endast om abstrakt teori – det har djupgående praktiska konsekvenser.

Den rådande ståndpunkten om veganism bland anhängarna av nyvälfärdsparadigmet (”new welfarism”) är att veganism är en väg –
en  väg – för att reducera lidande. Om man förstår det på det sättet, så skiljer sig inte veganism från burfria ägg eller kött som är producerat från ett slakthus som är designat av Temple Grandin - vinnaren av PETA’s pris. De som ansluter sig till nyvälfärdsparadigmet menar att dessa alla endast är sätt att reducera lidande. Om X väljer att reducera lidande genom att vara vegan, så är det väldigt bra; om Y väljer att reducera lidande genom att äta burfria ägg, så är det väldigt bra. Om X bestämmer sig för att reducera lidande genom att inte konsumera några djurprodukter på måndag, och konsumera ”humant” producerade djurprodukter på tisdag, så är det okej. Att hävda att X har en moralisk skyldighet att vara vegan på måndagar, tisdagar och alla andra dagar, är ”absolutistiskt”, ”fundamentalistiskt” och ”fanatiskt”.

Personer som Peter Singer, och grupper som “Vegan” Outreach och PETA har detta synsätt. T.ex. så menar
Singer att det är en ”etiskt försvarlig ståndpunkt” att vara en ”medveten omnivor”. Han hävdar att det är  “fanatiskt” att vara en konsekvent vegan. Han kallar sig själv för en “flexibel vegan”, som är ickevegan när det är praktiskt. Han talar om frigående höns och mejeriprodukter. Han talar om “lyxen” av att äta kött och produkter från djur som har blivit väl behandlade och dödade på ett ”humant” sätt. PETA hävdar att utövandet av veganism baserat på principiella skäl handlar om ”personlig renhet”, en ”narcissistisk kulturell nyck” och en ”fanatisk besatthet”. ”Vegan” Outreach gör ett tydligt betonande på lidande och nedtonar användandet av djur genom att påstå: ”Veganism inte är ett mål i sig självt. Det är inte en dogm eller religion, inte en lista av förbjudna ingredienser eller oföränderliga lagar – det är endast ett verktyg för att vända sig emot grymheter och för att reducera lidande.”

Nyvälfärdsparadigmet baserar sin ståndpunkt på det grundläggande antagandet att man genom att döda djur inte per se skadar dem. Det menar att djur inte bryr sig om att vi använder och dödar dem; de bryr sig endast om hur vi behandlar dem och dödar dem. Så länge som de inte lider för mycket så är djur likgiltiga inför att vi använder dem. De har inte något intresse av en fortsatt existens.

Det är detta tänkande som har lett till “lyckligt” kött/djurproduktsrörelsen, vilken har varit det mest allvarliga bakslaget på årtionden i kampen för ickemänniskors rättvisa. Det är detta tänkande som har lett till att PETA och Singer påstår att vi kan ha en moralisk skyldighet att inte vara veganer i situationer i vilka andra kan bli irriterade på eller förlägna av vårt insisterande för veganism.

Jag förkastar denna syn. Jag menar att det är speciesistiskt att påstå att ickemänniskor måste ha sinnen som liknar människors sinnen för att ha ett intresse av en fortsatt existens. Varje förnimmande varelse har ett intresse av ett fortsatt liv i det att hon föredrar, vill och önskar att fortsätta leva.

Vi kan inte rättfärdiga att använda ickemänniskor som mänskliga resurser mer än vi kan rättfärdiga slaveri av människor. Djuranvändning och slaveri har åtminstone en viktig punkt gemensam: båda institutionerna behandlar förnimmande varelser exklusivt som andras resurser. Detta kan inte rättfärdigas med avseende till människor; det kan inte rättfärdigas med avseende till ickemänniskor –
oavsett ”humant” vi behandlar dem.
The abolitionist approach [Det abolitionistiska tillvägagångsättet för djurens rättigheter] ser veganism som tillämpandet av abolitionstprincipen på individens liv. Det är vårt personliga uttryck av att vi omfamnar alla förnimmande varelsers moraliska personskap och förkastar ickemänniskors ställning som lösöresegendom. Veganism är en essentiell del av vårt åtagande för ickevåld.

Veganism är inte endast ett sätt att reducera lidande. Veganism handlar om det allra minsta som rättvisa kräver för ickemänniskor. Det är inte vårt sista i steg i vår resa av att förkasta den moraliska schizofreni som karaktäriserar relationen mellan människor och ickemänniskor; det är vårt
första steg. Om djur har någon som helst moralisk betydelse, så kan vi inte äta, bära eller använda dem. En vegan är inte endast en vegan på måndagar, eller endast när det är bekvämt. En vegan är alltid en vegan. Jag skulle aldrig avhålla mig från att vara vegan bara eftersom att någon kan känna sig illa till mods över att jag är vegan, på samma sätt som jag aldrig skulle förbli tyst om någon sa ett rasistiskt skämt eller trakasserade en kvinna, eftersom att förövaren kan känna sig illa till mods över detta.

Det är inte mer ”absolutistiskt” eller ”fanatiskt” att vara en konsekvent vegan än det är att vara konsekvent i ens förkastande av våldtäkt och pedofili. Faktum är att det är speciesistiskt att karaktärisera veganism som ”absolutistiskt”, eftersom att vi inte skulle karaktärisera vårt fullständiga förkastande av grundläggande former av exploaterandet av människor på samma sätt.

Om du inte är vegan, så bli vegan. Det är verkligen enkelt. Det är bättre för vår hälsa och reducerar våldet som vi utsätter oss själva för. Det är bättre för planeten och reducerar skadan som vi gör mot hemmet av förnimmande varelser och mot ekosystemen som håller allt liv vid liv. Men det viktigaste av allt, det är det moraliskt rätta att göra. Vi säger alla att vi förkastar våld. Låt oss ta det som vi säger seriöst. Låt oss ta ett viktigt steg för att reducera våldet i världen genom att börja med vad vi stoppar i oss i våra munnar eller bär på våra kroppar.
Och kom ihåg, det är ingen omöjlighet.: VÄRLDEN ÄR VEGANSK! Om du vill det.

Gary L. Francione
Ursprungsartikel: http://www.abolitionistapproach.com/veganism-just-another-way-of-reducing-suffering-or-a-fundamental-principle-of-justice-nonviolence/#.UoZR9eJcuc8

Rekommenderade hemsidor
http://bloganders.blogspot.no/

Dela ut veganska informationsblad-- TAVS Weekend challenge
Vi delade ut veganska flygblad idag.
Jag sa till människor: "Vill du ha ett informationsblad om att hjälpa djur och veganism?" Ibland la jag till: "Det handlar om att inte utsätta djur för onödigt lidande och död." Det var flera som tog emot det och läste. En som sa: "Jag är vegetarian, men vill gärna läsa på lite."

En person som arbetade för en organisation för människors rättigheter kom fram till mig och frågade om vad jag delade ut. Vi hade en lång intressant diskussion om veganism och även om människors rättigheter. Hon höll med om det som jag sa om veganism. Hoppas att hon kommer börja att leva efter sin egna moraliska värderingar; nu förstår hon i alla fall mer om att det är hennes moraliska skyldighet.
Här finns informationsblad om veganism som du kan dela ut: https://docs.google.com/document/d/1YV2qe4ll4D7NFb-MXYP9wivM75ImjEJXWn9leLl9xf0/edit

Läs först mer om dem här: http://abolitionistvegansociety.org/tavs-initiatives/tavs-resources/leaflets/free-why-veganism-leaflets/#.Uo_DZuJyx21

TAVS (The Abolitionist Vegan Society) har en utmaning varje vecka om att dela ut veganska flygblad – antingen till personer, eller på anslagstavlor, osv. Vill du ta denna utmaning och få personer att förstå att veganism är vår moraliska skyldighet?? Läs mer här: https://www.facebook.com/abolitionistvegansociety
Skriv gärna och kommentera om du tar utmaningen och ta en bild av dig när du gör det, och dela den här, så att andra kan bli inspirerade till att göra samma sak!!

En annan post om detta:
Kreativ, ickevåldsam vegansk aktivism. Underbara människor som gör underbara saker.
Dan och Sara (från Minnesota i USA) tog TAVS (The Abolitionist Vegan Society’s) helgsutmaning! Sarah är grundare och verkställande direktör (volontär) för The Abolitionist Vegan Society. Hon och hennes man är båda abolitionistiska veganer. Sarah säger:

”Det är vinter här i Minnesota. Idén att gå ut i den frysande kylan lät inte väldigt lockande, men jag tänkte på djuren som inte har något val, utan blir transporterade i detta väder utan att få något varmt kaffe innan, ihopbuntade, och utan något hopp i denna värld. Och som jag tycker om att säga: ”Paradigmet kommer inte att skiftas av sig självt”.

Jag valde denna dag för min TAVS helgutmaning eftersom att det här i USA är dagen efter Thanksgiving, en dag som vi uttrycker tacksamhet för det som vi har genom att döda andra. Jag var inte riktigt säker på vilket humör andra skulle vara på, särskilt i ett sådan kyligt väder.

Till min glada överaskning så var det mängder av människor som tog flygbladen när jag frågade dem: ”Kan jag ge dig ett flygblad som handlar om att hjälpa djur”? En del personer bara tog flygbladet, men det var så sporrande att se dem som tog emot flygbladet med entusiasm och tacksamhet. De flesta personer började att läsa det omedelbart.

Utav någon anledning så var det många vegetarianer ute idag. Många. Jag skulle uppskatta att 25 personer sa till mig: ”jag är redan vegetarian”. Lyckligtvis så adresserar TAVS ”Varför veganism”-flygblad specifikt varför en vegetarisk diet inte är lösningen. Jag skulle uppskatta att hälften av vegetarianerna inte ville ha flygbladet (vilket inte skiljer från ickeveganer som inte vill ha flygbladet), och hälften av vegetarianerna tog flygbladet och några av dem talade också med mig om veganism. En person sa t.o.m.: ”Ja, jag har press på mig att gå i den [veganska] riktningen”. Jag sa till dem att en vegetarisk diet fortfarande direkt innebär att man deltar i att utnyttja djur, vilket är just det som de försöker undvika.

Jag hade ett intressant och uppmuntrande samtal med en person som tog flygbladet och sa: ”Men jag gillar verkligen kött”. Jag frågade honom: ”Okej. Kan jag ställa dig en fråga?” Han sade: “Ja visst”. Jag sa: “Tycker du att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande”? Han sa: ”Ja! Jag älskar djur.” Jag sa: “Vi vet nu att vi kan leva utan att konsumera djurprodukter och att all konsumtion av djurprodukter utsätter djur för lika mycket onödigt lidande”. Han visade  ett ledsamt ansikte. Efter det sa han: ”Men det skulle vara så svårt att bli vegan.” Jag berättade för honom: ”I början så finns det en del att lära sig, men du får kläm på det snabbt”. Efter det så visade jag honom ett foto på vår veganska Thanksgiving-högtid från föregående kväll och visade honom allting som vi åt. Han var förbluffad.  Vid detta tillfälle så frågade jag honom: ”Vet du hur bra det känns att ingen behövde släpas till slakthuset för min Thanksgiving-högtid?” Han tackade mig för samtalet och lämnade med flygbladet.

Jag har haft många andra fantastiska samtal på denna korta tid. Och det är häpnadsväckande att tänka på att dessa veganska frön inte skulle ha planterats om inte jag och Dan hade gått ut.”

Så *vad* väntar du på? Lär dig mer och meddela om du antar nästa TAVS helgutmaning (för denna helg) här: https://www.facebook.com/abolitionistvegansociety
Ovanstående inlägg är översatt från: https://www.facebook.com/abolitionistvegansociety

[Det finns ännu inga veganska flygblad från TAVS på svenska. Jag har översatt deras veganska informationsblad till svenska (inte lika fin design, men det fungerar): https://docs.google.com/document/d/1YV2qe4ll4D7NFb-MXYP9wivM75ImjEJXWn9leLl9xf0/edit# ]

En annan post om detta:
Låt 2014 bli det år som veganism sprider sig som en löpeld. Det är tid för det.

Och utbilda dig själv om hur du mest effektivt utbildar andra om veganism (läs bl.a. http://www.eatlikeyoucarebook.com/ ), samla mod och ta alla möjligheter som du får. Ta dessa utmaningar och utbilda alla du känner och möter: https://www.facebook.com/abolitionistvegansociety/posts/589584604464388

En till post:
Någon som kommer att hjälpa djuren genom att dela information om att det är vår moraliska skyldighet att bli vegan denna helg?

Förslag: Sätt upp ett informationsbord med veganska plakat och flygblad. Sätt upp veganska flygblad på anslagstavlor. Dela ut veganska flygblad till personer på gatan – säg t.ex.: ”Vill du ha ett informationsblad om att hjälpa djur och veganism”; eller ”Vill du ha ett informationsblad om att inte utsätta djur för onödigt lidande och död; vilket innebär att sluta konsumera animaliska livsmedel eftersom att detta involverar onödigt lidande och död, eftersom vi inte har något som helst näringsbehov av dessa”. Undvik ensaksfrågeskampanjer som anti-päls, osv., eftersom att dessa sänder ett förvirrat moraliskt budskap om att det är en moralisk skillna mellan olika djurförtryck och inte är effektiva – mer information här: http://www.abolitionistapproach.com/single-issue-campaigns-and-in-human-nonhuman-contexts/#.Utm777TKxEY ; och http://www.abolitionistapproach.com/is-every-campaign-a-single-issue-campaign/

Lite resurser som du kan använda dig av:
Varför veganism: https://docs.google.com/document/d/1YV2qe4ll4D7NFb-MXYP9wivM75ImjEJXWn9leLl9xf0/edit#heading=h.l33pngwbueju

Mer material:
http://www.blivegan.se/aktivism/material/
http://abolitionistvegansociety.org/tavs-initiatives/tavs-advocacy/

Läs mer här om information om vegansk aktivism: https://www.facebook.com/abolitionistvegansociety/posts/597597143663134?stream_ref=10
Giraffen Marius; Spenderar du din tid till att utbilda människor till att bli veganer; eller med förvirrande ensaksfrågeskampanjer?

Nu i all massmedial uppståndelse om giraffen Marius på Köpenhamns zoo så har vi två val:
1: Fortsätta skapa moralisk förvirring om att det är en moralisk skillnad mellan "exotiska djur" och alla andra djur; och att det dagliga djurplågeriet som alla ickeveganer deltar i skiljer sig från att döda "exotiska djur" på zoon, etc.

eller
2: Ta tillfället att utbilda personer om att det inte är någon skillnad mellan dödandet av giraffen Marius och det dagliga dödandet som varje ickevegan deltar i, t.ex. genom att skicka insändare till tidningar, ha informationsbord på torg med vegansk material och upplysa människor som du möter. Ta tillfället och va den röst som får personer att göra faktiska ändringar i sina egna liv, vilket är det enda som i längden kommer att leda till att zoon och allt annat utnyttjande av djur avskaffas.
Så länge som människor tror att det är okej att döda djur för att slutprodukten ger dem njutning på deras tallrikar, så kommer det finnas zoon och andra former av utnyttjandet av djur.


Jensen om jämställdhet mellan arter

Bra och viktig artikel:

”Enligt Professor Robert Jesen, som annars är en progressiv tänkare:
”[I]ngen tror egentligen på slagordet ”en råtta, är en gris, är en hund, är en pojke”, som föreslår jämställdhet mellan allt liv (åtminstone mellan däggdjursliv). För att testa detta: Om det fanns en råtta, en gris, en hund  eller ett mänskligt barn på vägen, och en lastbil var på väg att köra över dem, och du endast kunde
rädda en individ, vem skulle du då välja?”

Låt oss göra Jensens’ test. Även om vi svarar att vi skulle rädda det mänskliga barnet, vad säger detta oss om moralen av att äta djur och djurprodukter, att använda oss av djur på cirkusar, zoon, rodeon, och att bära djur?

Svar: Ingenting överhuvudtaget.
För att se detta klart, så anta att det är två människor framför lastbilen – en extremt gammal person och en baby. Även om vi kunde rädda babyn, betyder det då att det är moraliskt acceptabelet att äta gamla människor, att tillverka skor utav dem, eller att använda dem på cirkusar, zoon, rodeon; eller att använda dem som ofrivilliga organdonatörer för att rädda de unga; eller att på andra sätt behandla dem exklusivt som resurser?
Nej, självklart inte.

Låt oss nu anta att de två människorna framför lastbilen är två mänskliga bäbisar: Jensens’ barn och en annan persons barn. Jensen skulle helt klart välja att rädda sitt eget barn. Betyder det att det andra barnet har mindre moraliskt värde eller kan behandlas exklusivt som en resurs?
Nej, självklart inte.

Vidare, när vi bestämmer oss för vad vi ska äta i natt, så befinner vi oss inte i en situation som är analog med den antingen/eller-situation som Jensen lägger fram. Om det är som Jensen vidkänner, att vi inte behöver konsumera djurprodukter, så är vi inte under någon sorts tvång som tvingar oss att välja. Om vi äter kött, mejeriprodukter eller ägg när vi kan välja att äta grönsaker, frukter, spamnmål, bönor och nötter, så deltar vi i lidande och död helt enkelt för vår goms njutning. Om djur betyder någonting moraliskt sett överhuvudtaget, så kan vi inte rättfärdiga att utsätta dem för lidande och död för en anledning som är så transparent trivial som njutning för gomen. Jensen ignorerar helt enkelt den själva frågan som vi behöver utforska: kan vi rättfärdiga speciesism? Om du frågade en vit person år 1830 om vem som han skulle rädda från döden – en annan vit person eller en svart person – så skulle svaret vara kristallklart. Faktum är att den vita personen troligen inte ens skulle förstå frågan och skulle tycka det var galenskap att t.o.m. ställa den. Så våra moraliska intuitioner är en väldigt otillförlitlig guide, när själva problemet är att vår moraliska intuition är påverkad och infekterad av genomgripande fördomar som vi inte på ett rationelt sätt kan förklara eller rättfärdiga.

När jag säger att ”alla förnimmande varelser är lika”, så menar jag att när det kommer till varje förnimmande varelse, så måste vi ange en övertygande moralisk anledning för att rättfärdiga eller ursäkta att utsätta denna varelse för lidande och död. Jag vidhåller att min syn inte endast är okontroversiell, men att faktiskt de flesta människor är överens om detta.

Det som vi behöver att se är att njutning, nöje eller bekvämlighet inte kan räcka som övertygande moraliska anledningar” för att äta, bära, eller använda djur. Detta leder oss till att med nödvändighet utesluta 99,99% av all vår djuranvändning som moraliskt orättfärdig från ”första början”.

Robert Jensen är en generellt sett progressiv person. Han behöver omtänka sin syn på djuretik. Jag hoppas att han ska överväga att om vi skulle ge alla spannmål som vi föder till boskap direkt till människor, så skulle vi komma långt mot att reducera svält av människor. Det krävs många kilo plantprotein för att producera ett kilo kött; det krävs många fler liter vatten för att producera ett kilo kött jämfört med ett kilo potatis. Uppriktigt sagt, om Jensen inte ansåg att djur hade något moraliskt värde överhuvudtaget, och han endast ansåg att människor hade ett moraliskt värde, så skulle han fortfarande vara förpliktigad till en vegansk diet.
Om du inte är vegan, vänligen bli vegan. Veganism handlar om ickevåld. Först och främst så handlar det om ickevåld mot andra förnimmande varelser. Men det handlar också om ickevåld mot jorden och ickevåld mot dig själv.

Världen är vegansk!
Gary L. Francione
Professor, Rutgers University

©2013 Gary L. Francione
Översättning: https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaverietNågra tankar om Melissa Bachman och lejonet
”Människor är arga på Melissa Bachman för att hon dödade ett lejon i onödan. Det fanns inget behov, inget tvång för henne att göra det. Hon dödade inte lejonet i självförsvar. Hon dödade lejonet eftersom att hon njuter av att döda djur.

Och de flesta av oss tycker att det var hemskt; vi tycker inte att vi ska låta djur lida och dö endast för att vi kan få någon glädje från det.

Eller gör vi det?

Vi dödar och äter cirka 56 miljarder landdjur och fisk är inte inräknat i det. Det finns ingen nödvändighet; inget tvång. Vi behöver inte äta djur för att leva ett optimalt hälsosamt liv och djurhållningen är en ekologisk katastrof.

Det bästa rättfärdigandet som vi har för att utsätta dessa miljarder djur för lidande och död, och många av dem har haft liv som är mycket mer otäcka än lejonet som Bachman slaktade, är att de smakar gott.

Så hur exakt skiljer sig de av oss som konsumerar djur från Bachman?

Detta är en retorisk fråga: det finns ingen konsekvent moralisk skillnad mellan henne och de flesta av oss. Faktumet att Bachman dödar ”karismatiska arter” och resten av oss endast dödar kycklingar, grisar, kor och fisk är fullständigt irrelevant.
Bachman-frågan är inte olikt från den moraliska schizofreni som vi såg med Michael Vick (som deltog och njöt av hundkamper) , Mitt Romney (som lät sin hund lida p.g.a. sin bekvämlighet) och Kisha Curtis (som övergav en hund eftersom hon saknade föda och vatten).

På den positiva sidan, när sådana händelser tar plats, så bekräftar vi vår tro på den vitt delade moraliska intutitionen att det är moraliskt fel att utsätta djur för lidande eller döda djur utan en god anledning. Ironiskt nog så tror vi redan på allting som vi behöver tro på för att förkasta utnyttjandet av djur helt och hållet. Det är en fråga om att se att det inte är någon moralisk relevant skillnad mellan att skjuta ett djur för nöjes skull eller att äta en köttbit för njutnings skull. I båda fallen, så har vi tagit ett liv utan en god anledning.

Låt oss hoppas på att dessa episoder av moralisk schizofreni får ljuset att gå upp för åtminstone några att göra beslutet att låta sin moral påverka vad de äter och bli veganer.

Gary L. Francione
Professor, Rutgers University”

Utdrag från: http://www.abolitionistapproach.com/thoughts-melissa-bachman/
Översättning: https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet------
Nej, etisk veganism är inte extrem

Det finns ingenting som är extremt med etisk veganism.

Det som är extremt är att äta ruttnande kött och sekretioner från djur.

Det som är extremt är att betrakta vissa djur som familjemedlemmar, emedan vi på samma gång sticker gafflarna i andra djurs likdelar.

Det som är extremt är att tro att det är moraliskt acceptabelt att helt i onödan skada och döda medvetna djur endast för att vi tycker om smaken av djurprodukter eller för att vi gillar hur kläder ser ut från djur.

Det som är extremt är att säga att vi vidkänner att det inte är etiskt riktigt att utsätta djur för ”onödigt” lidande och död; och att vi sedan fortsätter med att dagligen delta i fullständigt onödigt utnyttjande av djur.

Det som är extremt är att låtsas om att omfamna fred emedan vi gör våld, lidande, tortyr och död till en daglig del av vårt liv.

Det som är extremt är att vi fördömer människor som Michael Vick (som njöt av att delta i hundkamper), Mary Bale (som slängde sitt djur i en soptunna) och Sarah Palin (som jagade och dödade djur för nöjes skull) som elaka människor, emedan vi fortsätter att äta, använda och konsumera djurprodukter.

Det som är extremt är att vi säger att vi bryr oss om djur och att vi tror att de är medlemmar i den moraliska gemenskapen, men att vi sponsrar, stödjer, uppmuntrar och marknadsför märkningssystem för ”lyckligt” kött/mjölk (se not 1, 2, 3).

Det som är extremt är att vi konsumerar en diet som orsakar diabetes och miljökatastrofer.

Det som är extremt är att vi uppmuntrar våra barn till att älska djur samtidigt som vi undervisar dem att man kan skada dem som man älskar. Vi undervisar barn att kärlek är förenligt med kommodifiering. Det är sannerligen extremt och det är väldigt sorgligt.
Det som är extremt är fantasin att vi någonsin kommer att finna vår moraliska kompass i förhållande till djuren så länge som de är på våra tallrikar och bord, våra ryggar och våra fötter.

Nej, etisk veganism är inte extrem. Men det finns många andra saker som vi inte ens uppmärksammar som är extrema.

Om du inte är vegan, bli vegan. Det är enkelt; det är bättre för din hälsa och för planeten. Men, det viktigaste av allt är att det är det moraliskt rätta att göra.

Ursprungsartikel: http://www.abolitionistapproach.com/no-ethical-veganism-is-not-extreme/

Översättning https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet

Mer resurser om att bli vegan finns här: http://www.vegankit.com/

Not 1: http://www.abolitionistapproach.com/the-absurdity-of-competing-humane-labels-hsus-v-perdue/ ; 2. http://www.abolitionistapproach.com/partners-in-exploitation/#.Upid2uJyx20 ; 3. http://www.abolitionistapproach.com/media/links/p4176/support.pdf

Under tiden som det tar dig att läsa detta inlägg
Under tiden som det tar dig att läsa denna mening så har åtminstone 9500 landlevande djur förlorat sina liv för mat.

1900 varje sekund.
114 000 varje minut.
6,8 miljoner varje år.
164 miljoner varje dag.
60 miljarder varje år.

Dessa nummer är skamligt ofattbara. Och hur många va dessa landlevande djur behövde vi faktiskt döda?
INGA!

T.o.m. extremt konservativa hälsoorganisationer, inklusive American Dietic Association, erkänner att vi kan leva ett optimalt hälsosamt liv på en vegansk diet [1]. Alltså så har vi ett val när vi är i mataffären. Vi kan antingen betala någon för att skada, utnyttja och döda djur för att vi ska få i oss näring genom konsumtionen av kött, mjölk ägg, honung och andra djurprodukter; eller så kan vi köpa och få vår näring från grönsaker, frukter, legymer, nötter och andra vegetabilier, alltså en vegansk diet.
Om du anser att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande, våld och död, så bli vegan.

Not 1: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/humans-can-live-and-thrive-on-healthy.html ;
Vidare läsning: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html

Första delen av detta inlägg är en översättning från Pete Crosbies inlägg

Utbilda andra om veganism - tips och råd
Jag skrev detta till en vegansk vän som skrev att hon ofta känner sig modlös av att diskutera veganism, speciellt på sidor om djurrrätt; och att det verkar som att ingen lyssnar på det som hon skriver:
Några saker man måste komma ihåg när man diskuterar:
-Även om personer kan ha de mest extremaste och ologiska ursäkterna, så kan de ha goda intentionerna. Och de kan vara villiga att ändra sig bara man tar sig tiden att diskutera med dem och får dem att förstå.
-Döm inte personers intentioner. Man kan och ska visa varför handlingar är moraliskt fel, t.ex. varför det är etiskt fel att konsumera animaliska livsmedel.
-Det är väldigt många som läser förutom dem som man skriver till.
-Ha tålamod. Allt annat kommer att reflekteras i det som vi skriver och göra det vi skriver mindre effektivt.
-Djuren behöver oss. Så många är ickeveganer och skulle bli veganer om de förstod att det var vår moraliska skyldighet gentemot djuren.
-Vi måste utbilda oss själva att utbilda andra på ett effektivt sätt. Rekommenderar: www.eatlikeyoucarebook.com ; dessa böcker: http://www.abolitionistapproach.com/books/ och podcasts på samma sida...
Jag vet att det fungerar. Många som jag fått tänka till om veganism, och många som bestämt sig att ändra levnadssätt efter de läst mycket/en del som jag delat.
Säkert en hel del som du redan tänkt på, men alltid bra med en påminnelse. Ha det bäst! Fortsätt utbilda andra om veganism! Djuren behöver dig. Om inte vii veganer gör vårt jobb, kommer utnyttjandet av djuren aldrig ta slut.

Ensaksfrågeskampanjer

Finns det några problem med ensaksfrågeskampanjer - t.ex. en kampanj som säger 'bojkotta päls p.g.a. hur djuren behandlas", och som sedan hyllar klädesbutiker som fortsätter att sälja läder, dun och andra djurprodukter, men som slutar att sälja päls?

Implicit så sänds ett moraliskt budskap att det är en moralisk skillnad mellan päls och annan användning av djur; och att det är moraliskt acceptabelt att t.ex. bära läder. Man hyllar klädesfabriker som tar bort päls från sitt sortiment, men som kanske istället ökar inköpet och marknadsföringen av läderprodukter. En konsekvens av en sådan kampanj kan bli att en butik t.o.m. kan öka försäljningen av djurprodukter genom att ge ett sådant fokus, gratisk marknadsföring och en sådan hyllning.
Det är gratisreklam för klädeskedjor som gör profit på att förtrycka djur.

Kampanjerna förändrar inte något paradigm. Kampanjerna förstärker endast konsumenten tro att djuranvändning och att döda djur för mat, kläder, etc. i sig själv är okej; och att det endast är fel på det extrema lidandet i produktionen av pälsprodukter. Det är den rådande synen i vårt samhälle, och är den syn som gör att människor tror att det är okej att konsumera kött, mjölk, ägg, att använda sig av läder, päls, dun, och att använda djur på andra sätt. Så länge som gemene människa har denna syn så kommer djurförtrycket garanterat att både öka och förvärras globalt sett. [1]

Detta är ett av problemen med ensakskampanjer:
Citat: "När vi ger hjälp till Haiti, så gör vi inte något uttalande om att lidande någonannanstans är bra. Vi vidkänner alla att lidande av oskyldiga människor är en dålig sak oavsett var det sker. Att vi försöker hjälpa till i Haiti, innebär inte och sänder inte implicit budskapet att vi t.ex. anser att människors lidande i exempelvis Darfur är bra, eller att människor i Darfur är mindre viktiga. På samma sätt när vi arbetar mot barnmisshandel innebär det inte att vi anser att våldtäkt är moraliskt acceptabelt eller mindre moraliskt förkastligt.

För att summera, om X, Y och Z alla ses som moraliskt oönskvärda, så innebär inte valet att arbeta mot X, att man sänder budskapet att Y och Z är moraliskt acceptabla.

När det gäller djur så är det en annorlunda analys. De flesta människor anser att ätandet av kött, mjölk, och alla andra djurprodukter, eller bärandet eller användandet av djurprodukter, är lika naturligt som att drinka vatten eller att andas. Så när vi singlar ut en sorts djurförtryck, så skiljer vi med nödvändighet ut detta för moraliska syften.

Alltså, om de flesta personer tycker att ätandet av kött, mjölk och ägg är “naturligt” och inte alls ser detta som något moraliskt problem, så blir konsekvensen av att fokusera på kött att man med nödvändighet sänder idén att konsumtionen av kött är olikt från konsumtionen av mjölk och ägg, och att användningen av mjölk och ägg är moraliskt acceptabelt, eller åtminstone att det finns en moralisk skillnad.

För att summera, om X, Y och Z alla ses på som moraliskt acceptabla, och du singlar ut X som moraliskt problematiskt, så säger du implict till allmänheten att Y och Z skiljer sig från X, och att dessa inte är moraliskt oacceptabla, eller åtminstone att det finns en moralisk skillnad från X.

Vi ser detta problem dagligen: människor tror att det är en moralisk skillnad mellan läder, ull, eller silke; de tror att det är en moralisk skillnad mellan kött och andra djurprodukter.
Detta är problemet med ensakskampanjer i kontexten av djurexploatering. Samma problem existerar inte med människorättsfrågor."
Min översättning från: http://www.abolitionistapproach.com/single-issue-campaigns-and-in-human-nonhuman-contexts/#.Uan-xZxc18E

1. För vidare fördjupning om detta: http://www.abolitionistapproach.com/books/#.UrABe-Jyx20

Anders Branderud

Ensaksfrågeskampanjer -- päls
Om vi vill ha en ändring, så måste vi få personer att förstå att det är fel att utsätta djur för allt onödigt lidande och all onödig död - vilket inkluderar användning av djur för kött, mjölk, ägg, läder, päls och dun. Kampanjer som fokuserar på endast behandling kommer inte att skapa någon förändring, utan endast en rörelse där man tror att det är okej att köpa "ekologiskt kött", "päls från djur som mått bra", etcetera... Rekommenderar: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html
Och om inte personer förstår att det är fel att konsumera animaliska livsmedel, vilket sker 3 gånger per dag, kommer de heller inte att förstå att annan onödig användning av djur t.ex. päls för kläder är etiskt fel.
Mer att läsa finns här: http://www.abolitionistapproach.com/

Djurförsök
Många forskare menar att försöken är "nödvändiga" för att bota människors sjukdomar. Jag håller självklart inte med om att detta är en legitim anledning till att skada och döda djur eftersom jag anser att de har lika moraliskt värde, men djurförsök kommer att finnas så länge som 99% av befolkningen utsätter djur för fullständigt onödigt och trivialt lidande i form av att äta animaliska livsmedel istället för en plantdiet och att bära päls, läder och dun istället för kläder som inte skadar och dödar djur.

Om man är emot djurförsök, så måste man också vara emot följande
:  Vi anser alla att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Därför blir vi så uppröda över t.ex. det senaste nyhetsinslaget om grisarna som lider i fabriksuppfödning. Vi förstår att vår njutning, nöje eller bekvämlighet inte kan rättfärdiga att djur skadas och dödas.

Samtidigt så dödas det cirka 80 miljoner landlevande och ännu fler vattenlevande djur årligen endast i Sverige. Dessa djur blir utsatta för lidande och död för kött, fisk, mjölk och ägg. Är detta lidande nödvändigt?

T.o.m. extremt konservativa hälsoorganisationer, inklusive American Dietic Association, hävdar att man kan leva ett optimalt hälsosamt liv på en välplanerad vegansk diet. Alltså så har vi ett val när vi står i mataffären: Antingen så kan vi välja att få en del av vår näring från kött (inklusive fisk), mjölk, ägg och andra djurprodukter; eller så kan vi välja att få vår näring genom att konsumera grönsaker, frukter, legymer, nötter och andra vegetabilier, alltså en vegansk diet.

Vi behöver inte animaliska livsmedel för vår överlevnad. Och njutningen av kött, mjölk och ägg, eller att det kan vara mera praktiskt/socialt accepterat att konsumera dessa, kan inte rättfärdiga att djur föds upp för att bli vår mat, får lida och blir dödade. Även en ”humanare uppfödning och slakt”/”ekologiska ägg”/”ekologisk mjölk” involverar onödigt lidande och död och är således ingen lösning.  Juridikprofessor Gary Francione och Anna Charlton besvarar denna och 29 vanliga ursäkter för att äta djurprodukter i boken Eat like you Care.

Päls
Kortvariant: Ingen moralisk skillnad mellan "medelålderstanter" i päls, ungdomar i läder eller "medelåldersgubbar" i dun, eller 99% av resten av befolkningen som helt i onödan skadar och dödar djur för kött, mjölk, ägg och andra animaliska livsmedel.
Om man är emot päls, och vill vara moraliskt konsekvent, så måste man också vara emot kött, mjölk, dun, läder, osv., och alla andra djurprodukter som används helt i onödan. Mer att läsa här: http://bloganders.blogspot.no/2013/12/sag-nej-till-lidande-och-dod-i.html

Nyårslöfte
Avge ett betydelsefullt nyårslöfte. Besluta dig för att sluta säga att du älskar djur medan du konsumerar animaliska livsmedel. Bli vegan och gör så att det som går ut ur din mun är konsekvent med vad som kommer in i den. Besluta dig för att sluta utsätta djur för fullständigt onödigt lidande och död, vilket djur blir utsatta för i produktionen av djurprodukter, inklusive kött, mjölk [1], ägg, läder, päls, etc. Detta oerhörda onödiga lidande som vi betalar för om vi använder/konsumerar djurprodukter sker endast antingen p.g.a. okunskap om att vi t.ex. inte har något näringsbehov av animaliska livsmedel; eller eftersom att personer väljer smaken/bekvämligheten av animaliska livsmedel framför djurs grundläggande intressen av att inte lida, att inte bli skilda från sin familj och vänner, och av att få uppleva nästa ögonblick och hela sina liv.

Anders Branderud

HUVUD MOT HJÄRTA I DJURAKTIVISM

(Översättning av artikel från Abolitionist Vegan Society)

Vad finns det för betänkligheter över att använda sitt huvud kontra sitt hjärta i djuraktivism?

Jag skulle vilja fokusera på två frågor:
1) Vad är vårt mål?
2) Vad är vår strategi för att nå vårt mål?

Relaterat till fråga #1: Om en vegan stannar till – verkligen stannar till – och frågar sig själv vad hon har för mål i sitt hjärta för djuren. Då tror jag att de flesta (men inte alla) veganer kommer att säga att det är att få ett slut på utnyttjandet av djur. Knäreflexreaktionen är att säga att alla veganer delar målet av att få ett slut på utnyttjandet av djur, men jag tror inte att det är sant. För att på allvar ha det målet i sitt hjärta så måste man lägga bort en del speciesism. Försåtlig speciesism som de flesta veganer antar att de och andra veganer inte besitter eftersom att de är veganer. Om en vegan med detta synsätt frågar sig själv denna fråga, så finns det två olika utfall: Antingen låter man inte sig själv ha ett ickespeciesistiskt mål såsom en vegansk värld (”Världen kommer inte att bli vegansk under en natt. Således älskar man djur genom att arbeta för att ’förbättra’ utnyttjandet av dem. Eller så arbetar man med en given gren på utnyttjande av djur-trädet”). Alternativt så lägger man bort sin speciesism och omfamnar ett ickespeciesistiskt mål, såsom en vegansk värld.

Denna splittring uppstår när man frågar sig själv om vad man har för mål i sitt hjärta. Och jag anser att det är här som splittringen uppstår mellan den ickeabolitionistiska och abolitionistiska rörelsen. Om man aldrig frågar sig själv om vad man har för mål i sitt hjärta, så kommer man att arbeta med det rådande paradigmet, som är den ickeabolitionistiska rörelsen. Man kommer att arbeta med djurskydd och andra ensaksfrågeskampanjer. Men om man först stannar upp och frågar sig själv denna avgörande fråga. Då och förstå då (om man vill att ens djuraktivism ska bedrivas utefter målet i ens hjärta) är man redo för att börja ställa fråga #2. Med andra ord: Att börja tänka eller prata om strategi innan man har analyserat sitt mål är som att skära bröd innan det är bakat.

När det gäller fråga #2: Om någon har omfamnat ett speciesistiskt mål, så brukar strategin för att nå detta speciesistiska mål vara något i stil med: ”Varenda gärning för djuren hjälper djuren”. Detta gör att varje gärning betraktas som acceptabel och beundransvärd, oavsett om den går hand i hand med målet att avskaffa allt utnyttjande av djur. Typiskt sett så antar veganer att djurorganisationer delar målet om att få ett slut på allt utnyttjande av djur, att ”vi alla vill samma sak” (Trots att närvaron av speciesism i ens hjärta visar att detta inte stämmer.). Abolitionister kritiserar djurorganisationers strategier och taktik och menar att dessa är fullständigt felriktade och inte går hand i hand med målet av att få ett slut på utnyttjandet av djur. Men baserat på ovanstående speciesistiska inställning så möts denna kritik med ilska och med anklagelser om att abolitionister försöker splittra rörelsen. Men kom ihåg att splittringen tog plats innan strategin. Och kom ihåg att vi alla inte vill samma sak. Om å andra sidan någon omfamnar ett ickespeciesistiskt mål om att få ett slut på allt utnyttjande av djur, så krävs det endast lite självutbildning för att inse att det finns effektiva och ineffektiva, snabbare och långsammare sätt att nå målet. Och veganer som har omfatmnat det ickespeciesistiska målet av att få ett slut på utnyttjandet av djur, kommer efter självutbildning fram till insikten att kreativ ickevåldsam vegansk utbildning/aktivism är den mest effektiva och snabbaste vägen till att nå deras mål.
Så i djuraktivism är det första steget att bestämma vad ens mål är. Detta sker i ens hjärta. Då och förstå då bör man analysera olika strategier för att nå ens mål. Detta tar plats i ens huvud.
Om ditt mål är att få ett slut på utnyttjandet av djur, så är du varmt välkommen till att delta i TAVS-aktivism. Många veganer tycker om att börja med TAVS-utmaningen.
Varma hälsningar,
Sarah K. Woodcock, Grundare och ledare av The Abolitionist Vegan Society

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar