söndag 23 mars 2014

Hur Norge, Sveriges och hela västvärldens levnadssätt orsakar fattigdom, svält, miljökastastrofer, växthusgaser,etc.

Problemet är att ju mer population ökar i västvärlden, desto mer ökar svält, miljökatastrofer, etc. som i största omfattning påverkar de som är allra fattigast i världen. T.ex. för de allra flesta elektronikprodukter som vi köper i väst så betalar vi för slavarbete och globala konflikter och krig. Kakao bidrar till slavarbete [0]. När vi handlar produkter för Kina och många andra länder så betalar vi för en produktion som förstör deras miljö, deras vatten, och orsakar att människor dör i olika former av cancer. Vi betalar ofta för rent slavarbete , slavliknande förhållanden för arbetarna och miljöskadliga och hälsoskadliga arbetsförhållanden.

När vi köper produkter från andra sidan världen så betalar vi för stora mängder växthusgaser och föroreningar i form av transporter och odlingsmetoder, som leder till miljökatastrofer.
Vi bidrar med mängder av växthusgaser och miljöförstöring med alla våra transporter, när vi transporteras oss med bilar och andra fordon. Växthusgaserna leder till ökad smältning av Arktis, som leder till ökade vattennivåer och ökad fattigdom på öar när vattennivån sakta ökar och dränker mer och mer av öar med små ursprungsbefolkningar. Den globala uppvärmningen leder till att mer och mer av t.ex. Himalayaisar smälter, och att det finns mindre och mindre tillgänligt vatten => ökad svält bland folken som förlitar sig på dessa vattendrag.

Ickeveganer trissar upp konsumtionen av animaliska livsmedel. 80% av födan som djuren som används för kött, mjölk och ägg  i Europa kommer från länder utifrån Europa. Ofta drabbas utvecklingsländer. Multinationella korporationer kommer in och tvingar ursprungsbefolkningen i dessa länder att köpa och använda sig av sina maskiner. De blir skuldsatta och när de inte kan betala skulden, så tas deras mark ifrån dem. Denna mark används för monokulturer som förstör jordmånen och som slutligen leder till att det som förut var odlingsbar mark blir gjort till öknen. De som förut bodde på dessa marker blir tvingad att flytta in till storstader och att leva i fattigdom i slumkvarter. 

Alla monokulturer (vilket är i princip hur all mat odlas) är f.ö. väldigt miljöförstörande, och det enda ekologiskt hållbara sättet att odla mat på är småskaligt genom att använda sig av vegansk permakultur. Så i ett miljöetiskt perspektiv så ska man odla så mycket mat man har möjlighet till genom vegansk permakultur, och/eller köpa mat som är odlad på detta sätt [2]. 

Noter och referenser:
2.      http://bloganders.blogspot.no/2014/03/en-ekologisk-miljovanlig-livsstil-odla.html

Fler referenser:
How violence and domestication of animals, leads to violence against humans:
Animal Oppression and Human Violence, by David A. Nibert, Professor of Sociology at Wittenberg University.
http://www.cupblog.org/?p=10179
Flow: How did a handful of corporations steal our water:
http://crmpublication.blogspot.no/2010/02/documentary-flow-how-did-handful-of.html
State of the Planet – The Complete Series .. David Attenborough

-----------------

Ett barn i väst har när hon är ett år gammalt bidragit med lika mycket växthusgaser som en människa i ett fattigt land gör under hela hennes livsstil. Om du studerar mina referenser, så ser du hur oerhört destruktiv i princip alla människors livsstil är som lever i västvärlden. Den förstör och för med fruktansvärda problem för personer som lever i fattiga länder, inklusive hur våra växthusgaser leder till enorma miljöproblem och uppvärmning som drabbar dem.

Självklart föds det för många barn i fattiga länder - men det största problemet är att vi i västvärlden genom våra egoistiska konsumtionsvanor exploaterar fattiga länder och dess befolkning.

-----

Vi måste börja med att förändra oss själva. T.ex. hur många är beredda på att odla och köpa endast det som är odlat av lokalproducerat vegansk permakultur? 
Att använda cykel istället för bil. Att inte resa över hela världen? Att inte köpa mat som bidrar till transporter över hela världen? Att inte köpa produkter från slavarbete? Att konsumera så lite som det är möjligt? Att laga sin kläder istället för att köpa nya? Att enbart köpa second-hand för de produkter som man måste köpa. Etcetera, etcetera, etcetera.

Vi kan börja med att förändra oss själva, sedan vår omgivning. Och sen när vi äntligen lever en livsstil som inte är en ekologisk katastrof, när vårt samhälle är veganskt och vårt ekologiska fotsteg är minimalt; när det inte finns barn som saknar familj och barn på fosterhem. När det inte finns destruktiva monokulturer och alla sysslar med vegansk permakultur. När det inte finns destruktiva transportmedel, etc... 
Då kanske vi på ett ekologiskt hållbart sätt kan föröka oss på ett hållbart sätt, utan att förstöra för andra människor och djur; förstöra deras habitat, etcetera...

Men jag tror att det kommer att ta många år tills vi når dit..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar