onsdag 5 mars 2014

Svar på ursäkter för djurskydd, kampanjer mot päls, köttfri måndag, etcetera.

Svar på tal till personer som förespråkar djurskydd, och annat som inte är i enlighet med abolitionistisk veganism

 1. Att fira de företag som slutar med pälsprodukter, men som säljer läder och andra djurprodukter
 2. Svar till personer som inte tar reda på om ett vin är veganskt; och som äter mat som de inte är säkra på att den är vegansk
 3. Djurskyddsreformer skadar djur och sänder det felaktiga moraliska budskapet att man kan utnyttja djur
 4. Men kommer inte förbättrat djurskydd att leda till rättigheter för djur?
 5. Men second hand??
 6. Hjälpa människor genom att bidra till ickemänniskors exploatering?
 7. Problem med Earthlings och fokusera på behandling istället för användning
 8. Men omöjligt att undvika alla produkter som involverar djur..
 9. Nå en vegansk värld?
 10. Men Foer och andra personer som tar upp dessa problem bidrar med en ökad medvetenhet, vilket är ett delsteg till en vegansk värld.
 11. Veganska flygblad istället för flygblad mot pälsindustrin
 12. Men världen kommer inte att bli vegansk på en dag. Vi måste arbeta i steg, t.ex. "ägg från frigående höns", etcetera.
 13. Skillnad mellan att bli vegan i steg, jämfört med att förespråka "lyckligt utnyttjande" av djur
 14. Vad ska man göra om en vän vill att man köper djurprodukter åt hennes vägnar?
 15. Du hjälper inte djur genom att äta kravmärkt kött, kravmärkt ekologisk mjölk eller ägg.

 16. Tankar om demonstrationer mot djurförsök av primater på Karolinska Institutet


Göra en skillnad mellan kött och mjölk; Fokusera diskussionen på hälsofördelar, osv
Det är vanligt att endast kött diskuteras i moraliska diskussioner. Man borde fokusera på alla djurprodukter, eftersom att all användning av djur utsätter djur för onödigt, våld, lidande och död, inklusive konsumtion av ägg, mjölk och honung. Genom att fokusera endast på kött, så framstås det som att det är en moralisk skillnad mellan att konsumera kött jämfört med att konsumera ägg, honung, mejeriprodukter och andra djurprodukter. Det är det inte.
Vi bör inte fokusera diskussioner på vad personer får för personliga fördelar genom att göra ett visst val, utan på att få människor att förstå att veganism är vår moraliska skyldighet; och att om de vi samtalar med ska leva efter sina egna moraliska principer – att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande, våld och död - så måste de bli veganer. Vi måste fokusera diskussionen på att få dem att förstå att vi inte har något som helst näringsbehov av djurprodukter, och att konsumtionen och användandet av djurprodukter orsakar att djur utsätts för onödigt lidande, våld och död. Människors upplevelser/njutning/tradition/bekvämlighet - vilka alla är triviala - kan aldrig rättfärdiga att ta ifrån djurens deras grundläggande rättighet - att inte behandlas som någons egendom/resurs och att inte utsättas för lidande, våld och död.
Diskussionen handlar inte om oss, den handlar om våra moraliska skyldigheter till de ickemänskliga djuren.
Människor kan komma med olika ursäkter till sitt användande av djurprodukter. Alla är väldigt enkla att bemöta och bemöts t.ex. här: https://docs.google.com/document/d/1Ye6bt0omfXkwMx_Iy5gVxziYi2YJ5It4tfUC0YtQ8tU/edit


Mer om hur all användning av djur och djurprodukter skadar djur:
https://docs.google.com/document/d/1mdH-lGM-ZsYRqLHicmu_DP_Wi6VnbnguhGukDp1Pq-s/edit?usp=drive_web


Veganism är elitisk

Är veganism ”elitisk”?


Det finns ingenting som är ”elitiskt” med veganism. Veganism handlar om moralisk jämställdhet, vilket är den raka motsatsen till elitism. Det som *är* elitiskt är idén att vår goms njutning eller bekvämlighet kan rättfärdiga att utsätta en annan förnimmande varelse för lidande och död. Denna idé som ger större vikt till triviala mänskliga intressen än till förnimmande ickemänniskors fundamentala intressen är verkligen ”elitiskt”.


Är veganism “dömande”?


Absolut. Det representerar det moraliskt dömandet att om ickemänskliga djur inte är saker – om de är medlemmar av den moraliska gemenskapen – så kan vi inte rättfärdiga att äta, bära, eller använda dem på sätt som vi aldrig skulle kunna tänka oss att använda människor.


Är ickeveganism “dömande”?


Absolut. Det representerar en av de mest djupgående störande moraliska dömanden i historien av mänskligt tänkande: att andra varelser som är förnimmande och värderar deras liv, är blott saker som inte har något moraliskt värde och som kan användas exklusivt som medel för människors mål.


Är den moraliska statusen av djur en fråga om “åsikt”?


Inte mer än någon annan moralisk fråga. Om djurs rättigheter endast är en fråga om åsikter, så är den moraliska statusen av barnmisshandel, våldtäkt, förintelsen och andra massmordsdåd, och alla andra fruktansvärda saker som du kan föreställa dig också en fråga om åsikt. Ingen tror verkligen på det.
Svar på tal till de som hävdar att det finns tillfällen som man har en moralisk skyldighet att inte äta veganskt, t.ex. på restauranger i icke-veganskt sällskap
Följande stycke är ett översatt citat från boken ‘Animal Rights Debate’ (Djurrättsdebatten). Citatet bemöter den felaktiga positionen av en del personer som hävdar: ’om vi omfamnar veganism, så finns det situationer i vilka vi ska undvika att vara veganer, eftersom att vi genom att göra veganska val i dessa situationer avskräcker personer från att bli veganer’. Det här citatet visar varför den positionen är problematisk både moraliskt och pragmatiskt sett:


”PETA’s/Peter Singers position är problematisk på dess egna konsekvensiella termer eftersom att den antar att man genom att inte observera veganism kommer att få det lättare att övertyga andra att bli veganer. Men det är lika troligt att motsatsen är sann. Genom att äta en måltid täckt med ost eller beströdd med fläskbitar, eller om man för att inte göra väsen inte frågar servitrisen om rätten innehåller smör, grädde eller kycklingbuljong, så förstärker djuraktivisten föreställningen att vi inte ska ta det på allvar att vår konsumtion av djurprodukter bryter mot djurens fundamentala moraliska rättigheter. Hennes beteende förstärker föreställningen att djurens liv har mindre moraliskt värde än människors liv och att våra moraliska skyldigheter till djur är en fråga om bekvämlighet. Det är lika troligt att en sådan händelse skulle föra med sig konsekvensen att djuraktivisten får en möjlighet att utbilda hennes sällskap om varför hon betraktar den moraliska frågan på det sätt som hon gör, och därmed influera deras tänkande om denna fråga.”


Gary L. Francione, Citat från ’The Animal Rights Debate – Abolition or Regulation?’ – som är en debatt mellan Prof. Gary L. Francione och Robert Garner om huruvida vår användning av djur ska avskaffas eller regleras.


Jag rekommenderar verkligen den boken och denna hemsida: https://www.facebook.com/abolitionistapproach


Köttfri måndag? Vegetarianism?? Eller veganism?


Det är vår moraliska skyldighet att inte förespråka något annat än veganism. Att förespråka vegetarianism eller ’Meatless Monday’ är att förespråka/ge samtycke till det onödiga våld, lidande och onödiga död som djur som används för mjölk, ägg och andra djurprodukter utsätts för. Om jag var ickevegan och såg en bild från ’Meatless Monday’ eller en bild som uppmuntrade till annan vegetarianism (med mjölk, ägg och andra djurprodukter), så skulle jag tro att ’Meatless Monday’ och vegetarianism var moraliskt acceptabla och eftersträvansvärda mål, och att det inte fanns några moraliska problem med konsumtionen av andra djurprodukter. Att ingen tydligt förklarade för mig om den moraliska skillnaden var också anledningen till att jag blev vegetarian först och inte blev vegan på en gång; och det finns väldigt många som haft samma erfarenhet.


Vegetarianer utsätter djur för lika mycket eller mer lidande, våld och onödigt död, jämfört med de som äter kött (förutsatt att de fortsätter konsumera lika mycket animaliska livsmedel som förut). Det är alltså större framsteg om 100 personer säger att de blivit veganer en dag i veckan och planerar och arbetar mot att helt bli veganer, än 100 personer som blir vegetarianer (och som ofta tror att detta är ett moraliskt acceptabelt slutmål).


Det är ingen moralisk skillnad mellan att konsumera kött jämfört med att konsumera ägg och mjölk. Det är det som är problemet med att förespråka ”vegetarianism” och ”Meatless Monday”.
Rekommenderar denna artikel som tar upp mer moraliska aspekter om varför det är moraliskt fel och varför det inte är pragmatiskt att förespråka ”vegetarianism” som en port till veganism: http://www.abolitionistapproach.com/some-comments-on-vegetarianism-as-a-gateway-to-veganism/#.UlGCghD_Fww


Till sist rekommenderar jag denna artikel som handlar om de som inte är villiga att bli veganer på en gång, men som är villiga att bli veganer i steg – hur man kan hjälpa dem utan att kompromissa med våra moraliska skyldigheter till djuren: http://abolitionistvegansociety.org/tavs-initiatives/tavs-articles/how-to-go-vegan/the-bldo-plan/


Att förespråka vegetarianism som steg, eller “bättre bli vegetarian” än inget alls
Det finns många som menar sig kämpa för djurens rättigheter. En del gör det på fullständigt kontraproduktiva och omoraliska sätt, t.ex. genom att förespråka vegetarianism, ”lyckligt utnyttjande”, ”burfria ägg”,  etc. Jag ifrågasätter inte deras intentioner, men det räcker inte med goda intentioner för att på ett moraliskt och produktivt sätt kämpa för djurens rättigheter. Vi behöver inte personer som menar sig kämpa för djurens rättigheter, men vars aktioner gör så att vi går stora steg tillbaka. De måste ändra metodologi till en moralisk och pragmatisk metodologi.


Ang. vegetarianism: Många som slutar att konsumera kött övergår istället till att konsumera mer eller lika mycket ägg- och mjölkprodukter, t.ex. i form av quorn (min uppväxt är ett exempel på detta), som man förut konsumerade animaliska livsmedel. Detta orsakar att fler djur får lida och dö i onödan.


Det finns många som först blivit vegetarianer och sedan blir veganer, men det beror mycket på att bl.a. många organisationer, som menar sig kämpa för djurens rättigheter, förespråkar vegetarianism, och således skapar den falska föreställningen att det är en moralisk skillnad mellan att konsumera kött jämfört med att konsumera mjölk och ägg. Jag menar att det är etiskt fel att förespråka ett levnadssätt som skadar och dödar djur. Om vi förespråkar veganism, så kommer en del att välja att bli veganer på en gång, en del kommer att välja att först bli vegetarianer och sedan bli veganer, andra kommer att välja att bli det genom att ta andra sorters steg, och en del kommer att välja att inte bli det alls. Om personer vill ta steg eller inte – det är deras val. Men att förespråka steg (t.ex. vegetarianism) som ett moraliskt acceptabelt alternativ är en självuppfyllande profetia, och är f.ö. inte etiskt rätt. Om någon inte vill bli vegan på en gång, men vill bli vegan, så kan man föreslå och förklara detta: http://abolitionistvegansociety.org/tavs-initiatives/tavs-articles/how-to-go-vegan/the-bldo-plan/
Rekommenderar denna artikel, http://www.abolitionistapproach.com/some-comments-on-vegetarianism-as-a-gateway-to-veganism/#.UodBueJcuc8 , och de länkade artiklarna i toppen av den. Jag rekommenderar även alla att följa denna sida: http://www.facebook.com/abolitionistapproach


Vad anser du?


Svar 3:
Det är ingen moralisk skillnad mellan det lidande och död som korna går igenom för mjölk, jämfört med det lidande som grisarna går igenom för kött. Korna går igenom oerhört lidande när de flera gånger om får sin kalv stulen från sig, och i slutändan hamnar de på samma slakthus, och dör en fruktansvärt och orättvis död. Vem som lider mest -- det vet jag inte -och jag har ingen rätt att sända ett moraliskt budskap till människor att det är acceptabelt att utnyttja, skada och döda "mjölkkor" och "värphöns", vilket jag gör om jag förespråkar vegetarianism.
Vad tycker du om dessa synpunkter och artikeln?
Men jag kan inte säga något till min fru p.g.a. min relation till min fruFint att du arbetar på att bli vegan!
Rekommenderar att du läser www.eatlikeyoucarebook.com/ och låter din fru läsa denna. Det är många relationer som har räddats genom den boken, och många har blivit veganer genom att läsa den boken.


Hoppas detta som jag skriver utmanar dig och uppmuntrar dig! Har ingen annan intention.


Om vi tar djur moraliskt på allvar så måste vi informera de som vi möter om vad deras matval och andra levnadsval får för konsekvenser, inklusive vår egen familj och andras familj.


Det är vår moraliska skyldighet mot djuren att informera andra så att de också kan förstå att det är fel att skada och använda djur för mat, kläder och annat; och börja ett levnadssätt som inte utsätter förnimmande varelse för våld. Speciellt barn är väldigt öppna, har lätt att förstå och lätt att leva efter sina övertygelser. Så både för deras skull och för djurens skull – informera dem så att de inte utsätter andra för våld och djuren inte blir utsatta för onödigt våld.


Om vi menar att djur betyder något alls moraliskt sett så kan vi inte låta vår egen eller vår familjs eller vänners bekvämlighet och andra triviala anledningar stå i vägen för oss att t.ex. informera andra om att det är fel att konsumera djurprodukter. Lika lite som vi kan låta vår familjs bekvämlighet och andra triviala anledningar stå i vägen för oss att informera andra om att rasism, heterosexism, sexism och annat våld och diskriminering är etiskt fel.


Om djur betyder något moraliskt sett, så måste vi också verkligen visa de vi känner och vår familj om varför det är etiskt fel att konsumera djurprodukter – förklara det på ett sätt som de kan förstå och relatera till.. Många är inte veganer helt enkelt eftersom de inte förstått att det är lika fel som att t.ex. se på hundkamper eller delta i tjurfäktning, eller att utsätta djur för annat onödigt våld, lidande och död. Återigen rekommenderar jag boken Eat like you Care som verkligen förser med bra verktyg för att utbilda på ett bra och effektivt sätt.


Hoppas detta utmanar dig och uppmuntrar dig..
Allt gott! Lycka till!
Köttskatt??


Frågan är vad man skickar för signaler genom att förespråka en sådan skatt?


Sexism är oerhört utbrett och accepterat i stora segment i vårt samhälle. Ska vi införa en skatt för att använda sig av prostitution eller delta i annan form av sexistiska aktiviteter?
Och hur kan man göra detta utan att implicit ge ett samtyckte till sexism?


Eller ska vi helt enkelt sända ett klart och tydligt budskap om att all sexism är etiskt fel, och att alla sexistiska aktiviteter ska avskaffas?


Samma sak med detta:
Hur kan man i ett fruktansvärt speciecistiskt samhälle förespråka för en köttskatt utan att implicit sända ett budskap om att det är acceptabelt (men mindre önskvärt) att konsumera kött? Precis som alla andra skatter i vårt samhälle är på aktiviteter/saker som anses som etiskt acceptabla.


Ska vi inte använda all vår tid om att sända ett klart och tydligt etiskt budskap (och inte sända några andra motsägande implicita budskap) om att all konsumtion av kött och andra animaliska livsmedel är etiskt fel; och istället använda all vår tid om att utbilda människor om veganism (att all användning av djur är etiskt fel). Det finns helt klart hundratals miljoner människor som är öppna för att ändra levnadssätt. Det handlar om att utbilda människor rätt – rekommenderar denna bok för detta: http://www.eatlikeyoucarebook.com/


Ja, visst, en del bryr sig helt enkelt inte, precis som i sexism-frågan – men väldigt många bryr sig.


Rekommenderar även denna artikel: http://www.abolitionistapproach.com/compassionate-violence/#.UmzZBBAlL98 och denna artikel som för liknande resonemang om en liknande fråga: http://www.abolitionistapproach.com/animal-welfare-regulation-happy-exploitation-and-speciesism/ 
Del 2 om köttskatt?
Djurvälfärden kommer inte att försämras ett dugg av att vi förespråkar veganism. Tvärtom när vi förespråkar veganism på ett effektivt sätt, så blir många människor veganer, och det kommer slutligen att leda till ett avskaffande av djuranvändning. Det hjälper de lidande djuren här och nu och det har inte några negativa omoraliska och kontraproduktiva budskap som säger att djuranvändning är moraliskt acceptabelt.


Jag ser det inte som moraliskt acceptabelt att förespråka säg en skatt som säg förstärker föreställningen att homosexualitet är fel, att prostitution, våldtäkter, mord och slaveri är moraliskt önskvärda, osv. Under INGA förhållanden, oavsett hur accepterade dessa företeelser är i samhället; och sexism och heterosexism är fortfarande väldigt acceptabla i många segment av vårt samhälle. På samma sätt kommer jag under INGA förhållanden anse att det är moraliskt med en skatt som förstärker föreställningen att det är moraliskt att konsumera kött och andra djurprodukter. Det är speciesistiskt att vara emot det förstnämnda, men inte vara emot det sistnämnda. Och att vara för bådadera är att kompromissa om moraliska principer för att nå ett framtida moraliskt mål. Det är att ta positionen att man kan använda ett omoraliskt medel för att nå ett moraliskt mål. Det menar jag är etiskt fel. Det är som att starta krig för att nå världsfred, t.ex. som Stalin gjorde.
Jag dömer ingen som tar den positionen, jag menar bara att det inte är moraliskt rätt att göra så.


Att förespråka köttskatt, prostitutionsskatt, skatt för att ha slavar, etc., sänder alla det moraliska budskapet att dessa företeelser är moraliskt acceptabla. Det är inte moraliskt att sända ett moraliskt budskap att en ickemoralisk företeelse är moralisk acceptabel.


Om vi når 10 % dedikerade etiska veganer, så visar forskning att detta är ”tipping point” för ett genomslag av en orubblig moralisk idé [1]. Och återigen om vi ser djur som moraliskt viktiga och som lika värda människor, så har vi inget annat etiskt alternativ.
Not 1. Diskuteras här med referens till vetenskaplig studie: http://www.abolitionistapproach.com/a-simple-question/#.UmzeuRAlL98


Att fira de företag som slutar med pälsprodukter, men som säljer läder och andra djurprodukter


Och när man går in på deras sida möts man av läderjackor. Problemet är att av många som möts av denna nyhet kanske går in på deras hemsida, kollar på deras kläder, och beställer sig en läderjacka utan att förstå det moraliska problemet med detta. Och resultatet av deras kampanj kan bli att det totala djurförtrycket ökar istället för att minska. Gratis marknadsföring och att framställa företag som förtrycker djur i positiva ordalag kan aldrig vara bra marknadsföring för djurens rättigheter.


Det är bara ett av många problem med förespråkandet av ensakskampanjer - som framställer att det är en moralisk skillnad mellan en sorts användande av djur (t.ex. päls), jämfört med en annan sorts användande av djur -t.ex. kött, mjölk, ägg, läder eller dun.


Kan vi inte ha djur som egendom? (täcker bl.a. denna frågeställning)
Vi har inte något näringsbehov av animaliska livsmedel. Vi kan leva ett optimalt hälsosamt liv på en vegansk diet, och således är all konsumtion av animaliska livsmedel helt onödig och kan endast ”försvaras” av triviala anledningar, såsom njutning, bekvämlighet och tradition [se not 1]. Djuren som används för mat får utstå lidande och död (djuren dödas när de inte längre är ”tillräckligt produktiva”) i produktionen av djurprodukter, och detta våld är helt oförsvarligt, eftersom att vår konsumtion av djurprodukter är fullständigt onödig. Vi behöver inte det för vår överlevnad. Man behöver inte anse att ickemänskliga djur har samma värde som mänskliga djur för att förstå att det är vår moraliska skyldighet att inte använda djur för mat, kläder, hygienprodukter, osv.; man behöver endast förstå att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande, våld och död.
Alla djur har ett intresse av att leva och en fortsatt existens. Jag tycker det är väldigt okontroversiellt att friska djur med bra liv vill fortsätta leva och njuter av att leva. Våra triviala intressen kan aldrig rättfärdiga att ta deras liv ifrån dem. Se denna artikel för mer läsning: http://bloganders.blogspot.no/2013/07/why-painlessly-killing-animal-for-food.html
Se också denna föreläsning av professor Gary L. Francione som tar upp bl.a. detta och mycket annat intressant: http://www.youtube.com/watch?v=jRAEgQI9U8I
Lösningen är att sluta konsumera djurprodukter överhuvudtaget. Så länge som djur är resurser/egendom till oss människor kommer de att bli utsatta för fullständigt onödigt lidande, våld och död, precis som slavarna i bl.a. USA och England för några hundra år sedan aldrig kunde bli skyddade för lidande, våld och död eftersom att de var ”egendom” under lagen, och att slavägarens triviala intressen alltid värderades över deras "egendoms" (slavens) intressen. Se resurser i för fortsatt läsning i efterföljande kommentar.


Mer om djur och varför de aldrig kan få något riktigt skydd eftersom att de är egendom under lagen:


Mer om husdjur
Så länge som djur är resurser/egendom till oss människor kommer de att bli utsatta för fullständigt onödigt lidande, våld och död, precis som slavarna i bl.a. USA och England för några hundra år sedan aldrig kunde bli skyddade för lidande, våld och död eftersom att de var ”egendom” under lagen, och att slavägarens triviala intressen alltid värderades över deras "egendoms" (slavens) intressen.
Mer om djur och varför de aldrig kan få något riktigt skydd eftersom att de är egendom under lagen:


Det är bara några av de moraliska problem med att föda upp husdjur.
Rekommenderar även denna artikel:
Halalslakt
I Sverige dödas de mer än 80 miljoner landlevande djur och mer än 10 miljarder vattenlevande djur (min uppskattning, i hela världen är det mer än 1000 miljarder).


Alla slaktfabriker är brutala. Det finns inget "humant" sätt att döda förnimmande varelser. Alla slaktmetoder är "animal cruelty"! Djur far illa i alla djurfabriker.


Enda sättet att inte utsätta djur för onödigt lidande, våld och död är att bli vegan (skriver till alla som läser eftersom att alla säkert inte vet). Vi kan få all vår näring utan att skada och döda djur genom att äta en vegansk diet. Att konsumera djurprodukter är lika onödigt som att delta i tjurfäktning eller hundkamper. Och njutning, bekvämlighet eller tradition är inga legitima skäl tilll att delta i att utsätta djur för onödigt lidande och död.: http://bloganders.blogspot.no/2013/10/varfor-vegan-for-att-det-ar-fel-att.html

Tänkvärt citat från Smara:
""Opposing one way of slaughter means believing that there is an acceptable way to kill others. There isn’t any. That’s why there is no ‘humane slaughter’. People who oppose to e.g. halal slaughter should go vegan if they really care about the suffering of animals who are killed. They either go vegan to stop slaughter and use all together, or they perpetuate speciesism, injustice, use and slaughter. Vegans who oppose certain kinds of slaughter ironically promote other animals’ use and slaughter. And to show how misguided they are, the fact is that the ways animals are killed in farms cause the same suffering to the animals (stunning does not work half of the times). The whole ‘humane slaughter’ is nothing but a marketing tool for humans to continue one of their most atrocious and needless habits.""


Ensaksfrågeskampanjer
Jag ifrågasätter inte personerna bakom PETA’s, DRA’s, osv., intentioner, men jag menar att det finns många moraliska problem i deras metodologi.
1.De förespråkar ensaksfrågeskampanjer, t.ex. kampanjer mot ”foie grass”, päls och vilda djur på cirkusar.


Problemen är många. Kampanjen mot ”foie grass” sänder det falska budskapet, oavsett vad avsändaren har för intention, att problemet är ”foie grass” och inte all konsumtion av djurprodukter. Det är det som är problemet i vårt samhälle att man tror att det är etiskt rätt att konsumera djurprodukter och använda djur så länge som det sker på ett ”humant sätt”, och ”foie grass” förstärker detta, vilket är moraliskt problematiskt och förstärker det som hindrar personer till att förstå att veganism är vår moraliska skyldighet.


De kampanjer som de har mot djur i fångenskap är mot vilda djur i fångenskap – t.ex. vilda djur på zoon och cirkusar. Detta förstärker endast personers uppfattning att det är moraliskt riktigt att ha ”tama djur” i fångenskap. Trots att det inte är någon skillnad mellan djur och djur och deras behov av frihet. Mer om de moraliska problemen med domesticering beskrivs här: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/


Mer att läsa här om problem med ensaksfrågeskampanjer: bloganders.blogspot.no/2013/03/single-issue-campaigns-such-as-anti-fur.html


Ett annat problem är att de framställer detta som en seger 'en mässa som fick oerhört många att bli vegetarianer och veganer' - alltså att det är en seger att människor blir vegetarianer. Eftersom vegetarianers val utnyttjar, skadar och dödar djur ser inte jag det som en seger. Mer om detta och moraliska problem med att framställa "vegetarianism" som något positivt finns att läsa här: http://www.abolitionistapproach.com/some-comments-on-vegetarianism-as-a-gateway-to-veganism/

Svar till personer som inte tar reda på om ett vin är veganskt; och som äter mat som de inte är säkra på att den är vegansk”PETA’s/Peter Singers position är problematisk på dess egna konsekvensiella termer eftersom att den antar att man genom att inte observera veganism kommer att få det lättare att övertyga andra att bli veganer. Men det är lika troligt att motsatsen är sann. Genom att äta en måltid täckt med ost eller beströdd med fläskbitar, eller om man för att inte göra väsen inte frågar servitrisen om rätten innehåller smör, grädde eller kycklingbuljong, så förstärker djuraktivisten föreställningen att vi inte ska ta det på allvar att vår konsumtion av djurprodukter bryter mot djurens fundamentala moraliska rättigheter. Hennes beteende förstärker föreställningen att djurens liv har mindre moraliskt värde än människors liv och att våra moraliska skyldigheter till djur är en fråga om bekvämlighet. Det är lika troligt att en sådan händelse skulle föra med sig konsekvensen att djuraktivisten får en möjlighet att utbilda hennes sällskap om varför hon betraktar den moraliska frågan på det sätt som hon gör, och därmed influera deras tänkande om denna fråga.”Djurskyddsreformer skadar djur och sänder det felaktiga moraliska budskapet att man kan utnyttja djur

En del menar att man ska förespråka "djurskydd" - t.ex. större burar.
Förutom att det inte är moraliskt att förespråka att andra ska utnyttjas överhuvudtaget (och genom att förespråka djurskydd så sänder man det implicita budskapet), så är i princip det enda ”djurskydd” som djuren kan få, lagar som gör den industriella produktionen mer effektiv. Dessa är reformer som industrin ända kommer att göra för att effektivisera sin produktion. Om man istället spenderar all sin tid till att förespråka veganism, så blir människor veganer, och färre djur skadas och utnyttjas.


En av många nackdelar med att förespråka ”djurskydd” är att man lurar ickeveganska konsumenter till att tro att det är okej att använda sig av djur, så länge som det sker i enlighet med ”djurskydds”reformerna. Det förstärker på vår samhälles felaktiga syn att det finns något sådant som “lyckligt kött”, och att det är etiskt att konsumera animaliska livsmedel så län


Detta är dock bara fantasier eftersom det inte finns någon som är lycklig av att bli dödad; och så länge som djur juridiskt sett är människans egendom och vi använder dem som våra resurser, så kommer tiotals miljarder djur varje år leva liv med fruktansvärt lidande och misär. Så länge som djur är människans egendom/resurs, så kommer våra triviala intressen alltid att juridiskt sett att bedömas som viktigare än djurens intressen. T.ex. människans smakupplevelse värderas viktigare än djurens intressen av att leva ett liv i frihet, fritt från lidande och död; och således har vi fabriksuppfödning med djur som har ett kort liv fyllt med lidande och stress, och sedan blir brutalt slaktade på ett slakthus.


Att förespråka för ”större burar” eller för andra former av djurskydd, är i ett människokontext som att förespråka för att de som misshandlar och förtrycker kvinnor ska göra det på ett ”humanare sätt”. Vi förstår att detta är moraliskt fel; men i ett speciesistiskt samhälle så är det många som inte förstår varför det är moraliskt fel att göra samma sak med de ickemänskliga djuren.Djur har ett moraliskt värde och således är veganism vår moraliska skyldighet. Rekommenderar även: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html


Men kommer inte förbättrar djurskydd att leda till rättigheter för djur?
Djurskydd kommer aldrig att uppnå rättigheter för djuren. Djurskydd har funnits i 200 år, och behandlingen av djur och antalet djur som lider har bara blivit värre. Fabriksuppfödning och djurskydd går hand i hand.
Djurskydd och djurindustrin går hand i hand.
Det enda som kan ske med djurskydd är lagar som maximerar industrins effektivitet, t.ex. "Humane slaughter act" som kom för cirka 50 år sedan. Att denna lag inte tillämpas på t.ex. fåglar är också p.g.a. att den där inte krävs för att maximera industrins effektivitet.
Whole Foods t.ex. stödjer djurskydd eftersom att de vet att det ökar deras försäljning av animaliska livsmedel: http://www.abolitionistapproach.com/animal-welfare-regulation-happy-exploitation-and-speciesism/#.UpypMOJyx20
Förespråkandet av djurskydd skapar förvirrade konsumenter som tror att de kan konsumera animaliska livsmedel på ett "etiskt sätt", och döda djur på ett "humant sätt"; och detta är ett steg i fel riktning. Det är ett steg bakåt, inte ett steg i riktning mot en vegansk värld.
Förespråkandet av veganism inspirerar människor till att bli veganer och att sluta att utnyttja djur (rekommenderar denna bok för att effektivt utbilda människor om veganism: http://www.eatlikeyoucarebook.com/ ). Vi har en begränsad tid. Varje sekund som vi kontraproduktivt förespråkar djurskyddsreformer som för oss i fel riktning; så kan vi istället produktivt förespråka veganism, som leder till färre utnyttjade djur, och slutligen en vegansk värld.


Men second hand?
Välgörenhet som kostar någon annan hennes lidande och liv, t.ex. genom att öka efterfrågan på animaliska produkter, gör inte världen bättre och gör inte något som är fel till att bli rätt. Därför jag anser det är fel med t.ex. hjälpinsatser där hjälpen består av att införskaffa getter eller animaliska livsmedel: http://bloganders.blogspot.se/.../human-rights-and-animal... (även om de säkert har de bästa intentionerna)


Hjälpa människor genom att bidra till ickemänniskors exploatering?
Vi har ett val. Vi kan hjälpa människor och andra djur utan att diskriminera andra individer på samma gång; och därför är det också ett moraliskt problem att hjälpa vissa individer genom att bidra till att diskriminera/utsätta andra individer för våld. Om vi någonsin ska få sluta på alla orättvisor så kan vi inte försöka hjälpa människor genom att bidra till ickemänskliga djurs orättvisor; och hjälpa djur genom att bidra till människors orättvisor...
Ett av många alternativ för att hjälpa t.ex. människor utan att diskriminera ickemänskliga djur är att starta en vegansk hjälporganisation...
Jag ifrågasätter inte någons intentioner eller god hjärta, men betänk gärna följande:


Jag ifrågasätter inte någons intentioner eller god hjärta, men betänk gärna följande:


Frågan är om det är moraliskt rätt att utsätta en individ för lidande och död för att hjälpa en annan? Vem ger oss rätten att ta någon annans liv för att hjälpa en annan?


Skulle vi stödja en kampanj som skadade och dödade personer av en annan etnicitet, eller sexuell läggning, för att hjälpa personer i nöd? Om inte, varför gör vi då någon skillnad när det kommer till ickemänskliga djur?
Skulle vi stödja hundkamper eller tjurfäktning om det gav mat till människor i  i nöd? Tjurfäktningen i Spanien serverar likdelarna av djuren som dör i tjurfäktning till människor som är fattiga.
Om inte -- varför göra en moralisk skillnad mellan detta och att ge kött till personer i nöd som istället skulle kunnat serveras plantmat - när det inte finns någon moralisk skillnad?


Det finns ett val:
Vi behöver icke skada och döda djur för att hjälpa tiggare, eller fattiga barn i Etiopien. Vi kan ge plantmat och syntetiska kläder istället för mat och kläder som skadar och dödar djur. Och som jag visade i artikeln som jag länkade så förvärrar detta dessutom problem bland oss människor. Vi har alltså en moralisk skyldighet att hjälpa människor genom att ge mat, kläder, osv., som inte involverar att djur skadas och dödas.
Om någon inte håller med om detta – så varför?


18.Problem med Earthlings och att fokusera på behandling istället för användning: Det är också lätt för människor att bli fövirrade när man från barnben får höra hela tiden att allting är bra så länge som djuren inte lider; och när stora djuroganisationer hela tiden lägger fokuset på behandling och inte användning och således endast förstärker människors förvirrade paradigm. Många veganer har Peter Singer som förebild trots att han inte är vegan och menar att det är moraliskt riktigt att döda ett djur om det sker utan lidande.. Se t.ex.: http://www.abolitionistapproach.com/peter-singer.../...


Det är också problemet med att länka till Earthlings utan att berätta om varför all djuranvändning är fel och att det är fel att döda ett djur oavsett på vilket sett det sker.. Dessa personer har redan uppfattning att det är fel att utsätta djur för "orimligt lidande"; och en konsekvens av att se en sådan film utan någon teori bakom kan bli att man börjar köpa "ekologiskt kött", osv.


Men det är omöjligt att undvika alla produkter som involverar djur
Ja, så vi undviker allt som vi kan undvika. På samma sätt så bidrar vårt val att köpa en dator, som används för t.ex. arbete och att utbilda andra om veganism och mänskliga rättigheter, till att människors förtrycks i produktionen av vissa komponenter av datorn.
Och allt som vi köper skadar skadar någon. Det vi kan göra är att bara göra veganska val, göra miljövänliga val, och att konsumera så lite som möjligt.


20 Varför kan vi inte rättfärdiga djur som egendom


Djur värderar sina subjektiva upplevelser, och sitt liv, och våra triviala intressen som bekvämlighet, njutning eller tradition, kan aldrig rättfärdiga att ta detta ifrån djuren. Vi människor skadas av att bli dödade även om det sker smärtfritt när vi sover, bl.a. eftersom att vi värderar våra liv och våra upplevelser. Det samma gäller de ickemänskliga djuren.
Om vi tar principen om att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande på allvar – så kan vi inte rättfärdiga att ha djur som egendom och att använda dem som våra resurser överhuvudtaget. Vi kan inte rättfärdiga att använda djur som mat, kläder, osv, vilket utsätter djur för fullständigt onödigt lidande och död: http://bloganders.blogspot.no/2013/12/lat-inte-djuren-lida-bli-vegan.html


Djuren kommer alltid att bli utsatta för onödigt lidande och död så länge som de har en status som ‘egendom’ i vårt samhälle. Lagen om att det är fel att ”utsätta djur för onödigt lidande” är tandlös, eftersom den tillåter det lidande som ”behövs” i den fullständigt onödiga processen att föda upp och döda levande varelser för att få kött, mjölk, ägg, läder, päls, dun, osv.


Alla djur som föds upp för kläder, mat, osv., blir utsatta för onödigt lidande i olika grad, inklusive när de slaktas. Eftersom att djur har en juridisk status som människans egendom, så kommer juridiskt sett människans intresse alltid att sättas framför djurets, även om människans intresse är så trivialt och onödigt som att föda upp ett djur för den gastronomiska upplevelsen av animaliska livsmedel. Djurens intresse kommer alltid att väljas bort om producenten gör en ekonomisk vinning på detta. En ägares intresse väger juridiskt sett alltid större än intresset av hens 'egendom'. Därför så är det också helt lagligt att utsätta djur för konstant onödigt lidande genom att låta dem leva trångt på en yta på en kvadratmeter i en grisfabrik med lite spån på golvet. Djurskyddslagar förser inte med något riktigt skydd för djuren och hennes intressen, och lurar konsumenterna till att tro att det går att använda sig av djur för föda, mat, kläder, osv, på ”ett humant sätt”.


Djuren kommer alltid ha denna juridskt status tills en överväldigande majoritet är veganer, och vi kan avskaffa domesticering, djurhållning och djurs egendomstatus.
Mer rekommenderad läsning om detta finns att läsa här. Det är viktigt att förstå dessa principer om vi någonsin ska åstadkomma en vegansk värld där djur ses som individer istället för ersättningsbara resurser: http://law.bepress.com/rutgersnewarklwps/art21/

Ickevegansk partner?


Hur många skulle bryta upp en relation om en partner var ständigt otrogen?


Hur många skulle bryta upp om en person förstod att det var etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död, att vi inte har något näringsbehov för detta och att varje ickeveganskt val (inklusive konsumtionen av mjölk och ägg: http://bloganders.blogspot.no/.../fraga-fran-vegetarian... ) utsätter djur för fullständigt onödigt lidande och död, men ända fortsatte med att utsätta djur för fullständigt onödigt lidande och död?


Om vi skulle bryta upp för det förstnämnda, men inte det sistnämnda, vad säger det om hur allvarligt vi tar veganism som moralisk princip?


Om jag var i samma situation så skulle jag be min partner läsa denna bok http://www.eatlikeyoucarebook.com/ ; och förhoppningsvis skulle min partner bli vegan när hon förstår att veganism är vår moraliska skyldighet och att det är fel att skada, döda och mobba andra djur för en gastronomisk upplevelse.. Jag skulle göra det beslut som visar att jag ser allvarligt på att veganism är vår moraliska skyldighet..


22. Nå en vegansk värld
En del tror inte att vi kan nå en vegansk värld genom att ändra paradigmet genom att utbilda människor till att bli veganer. Dagligen ser jag/hör jag om många bevis på att det fungerar och jag är övertygad om att vi kommer nå 10% abolitionistska veganer genom abolitionistisk vegansk utbildning. Det är definitivt många som är ovilliga till att bli veganer, men det är definitivt många som är villiga till att bli veganer.


Och detta kommer att leda till en vegansk värld: https://www.facebook.com/abolitioni.../posts/633035483382876


Om alla djurorganisationer skulle ha detta som mål och metod, så skulle vi snart nå det målet.
Nu kommer det att ta lite längre tid med en allt snabbare växande gräsrotsrörelse.


Jonathan Foers' bok Äta djur
En del personer hyllar Jonathan Foers’ bok ’Eating animals’.
Jag menar att Jonathan Foer och andra personer med ett liknande budskap skapar s.k. ”medvetna omnivorer” och att hans rekommenderande av gårdar som engagerar sig i s.k. "lyckligt utnyttjande” av djur är ett stort moraliskt problem.

Från Jonathan Foers' hemsida: "We also encourage you to support Frank Reese, whose Good Shepherd Poultry Ranch is featured in Eating Animals ".

Han är en del av problemet tyvärr, inte en del av lösningen. Han fokuserar på "factory farming" och anser att det är det som är det moraliska problemet. Han skapar en rörelse av ickeveganer som betalar andra för att döda och skada djur med gott samvete på "familjegårdar".
Han har en organisation Farm Forward, som är helt och hållet sysselsatt med detta.
När ni ser någon marknadsföra "lyckliga grisar", så begrunda att det faktiskt är Foer och andra med samma budskap, som har en stor inverkan på populariteten av dessa gårdar. Peter Singer, Jonathan Foer, de som skapat Food Inc. och många fler stödjer, och ser inga moraliska problem med konsumtion av animaliska livsmedel från dessa gårdar.

Och alla stora djurorganisationer, PeTA, Farm Sanctuary, Mercy for Animals, etc., i USA hyllade 'Whole foods' för deras program av lyckligt utnyttjande som är förment baserat på dessa principer. Jag rekommenderar denna sida för mer artiklar om ursäkterna som används för att försvara detta och andra ”djurskyddsprinciper”, som tillåter att djur utnyttjas: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/svar-pa-ursakter-for-djurskydd.htmlEtt annat svar angående hans bok:
Problemet med hans litteratur är att han förespråkar förment "lyckligt kött", osv. Han är inte vegan och menar inte att veganism är en moralisk skyldighet. Han skulle säga att det är okej att äta djur som förment haft en "human uppväxt och slakt". Så här brukar jag svara de personer som menar detta: https://docs.google.com/.../1mdH-lGM-ZsYRqLHicmu.../edit...


Jag rekommenderar denna hemsida, mycket att lära för både veganer och ickeveganer: https://www.facebook.com/abolitionistapproach

Men Foer och andra personer som tar upp dessa problem bidrar med en ökad medvetenhet, vilket är ett delsteg till en vegansk värld.
Det jag kritiserar är en ökad medvetenhet av djurens lidande kombinerat med att man uppmuntrar konsumenter till att konsumera "lyckliga grisar"; och säger att detta är "moraliskt acceptabelt" och önskvärt.

Det är ett stort steg i fel riktning. En person som skulle blivit vegan med det rätta budskapet blir nu fast i konsumtion av s.k. "humana djurprodukter".

Whole Foods vet att det fungerar och att det säljer. I samarbete med PeTA, Mercy For Animals och andra stora djurorganisationer säljer dem ut djuren. Se t.ex. denna påse: 
https://www.facebook.com/abolitionistapproach/photos/a.393908680628892.94280.156275557725540/749706045049152/?type=1&theater

Det uppmuntrar människor att konsumera animaliska livsmedel med gott samvete; och det hindrar människor att ta steg i riktning mot veganism.


Om vi istället ser det i ett människokontext, och tänker oss en författare som beskriv hur kvinnor utnyttjas över hela världen och sedan förespråkar s.k. "human våldtäkt" av kvinnor; elller "human rasism", eller "human trakassering av homosexuella", etc.

Då är det ingen som skulle rekommendera detta, eller hylla en bok av en författare med det budskapet.
På samma sätt så ska vi inte rekommendera författare och organisationer som säger att det är okej med ett "humant utnyttjande" av djur.

Veganska flygblad istället för flygblad om pälsindustrin
Om man delar ett flygblad som övertygar om varför all djuranvändning är etiskt fel, inklusive kött, mjölk, ägg och päls, läder, etc., istället för ett flygblad som visar att "extremt dåligt behandling av pälsdjur" är etiskt fel, så kan man få människor till att bli veganer. Annars får man bara folk att fortsätta tro det som de redan tror: att det är okej att använda sig av djur som har blivit behandlade på ett "humant sätt" . Om man förevigar det paradigmet, så bidrar man till att de som bryr sig om djur skaffar sådana produkter istället, t.ex. "ekologiskt mjölk" eller "päls från vilda djur". Annars kan man få de som bryr sig om djur till att bli veganer genom att dela information om detta. De som inte bryr sig kommer inte att göra någonting, men de som bryr sig kan agera på sin övertygelse och bli veganer. Här finns ett bra informationsblad: https://docs.google.com/document/d/1YV2qe4ll4D7NFb-MXYP9wivM75ImjEJXWn9leLl9xf0/edit


Det finns även flera flygblad på denna sida: http://www.blivegan.se/

Men världen kommer inte att bli vegansk på en dag. Vi måste arbeta i steg, t.ex. "ägg från frigående höns", etcetera.
Abolitionism hävdar inte att allt kommer att ske på en dag.
Men frågan är om det är moraliskt riktigt att förespråka steg som innebär utnyttjande av djur?
Om detta är moraliskt riktigt, och vi inte är speciesister, så ska vi också förespråka "human våldtäkt" som steg för att få ett slut på allt utnyttjande av kvinnor. Men de flesta förstår att förespråkandet av "human våldtäkt" är fullständigt moraliskt oförsvarligt.

Om vi anser att det är okej att förespråka utnyttjande av djur på familjegårdar som ett "steg":
I så fall, så skulle det vara moraliskt riktigt för oss veganer att skapa en gård där vi behandlade djur så bra som det är möjligt, men separerade kalvarna från sina mödrar, och sedan slaktade dem och sålde deras kött. Så att ickeveganer kan konsumera dessa djurprodukter i sitt steg till att bli veganer.

Om vi inte menar att detta är moraliskt riktigt, så ska vi inte heller förespråka detta "steg" som Jonathan Foer, Peter Singer och många djurorganisationer gör.

En del personer behöver steg. Kan vi inte förespråka veganska steg då? Istället för ickeveganska steg?
T.ex. steg som består av ökat ätande av veganska måltider och andra veganska produkter: http://www.abolitionistvegansociety.org/tavs-initiatives/tavs-articles/how-to-go-vegan/the-bldo-plan/

Skillnad mellan att bli vegan i steg, jämfört med att förespråka "lyckligt utnyttjande" av djur
#1. TAVS-artikeln säger: Bli vegan. Allt annat än veganism är att utnyttja djur. Det är enkelt att bli vegan och du kan göra det. Du kan göra det idag. Vi rekommenderar dig att du blir vegan idag.
Om du av någon anledning inte tror att du kan göra det på en gång, så kan du göra det i steg. Du kommer att fortsätta utnyttja djur så länge som du inte är vegan, men det är mycket bättre att bli vegan genom inkrementella steg under en månad, än att inte bli vegan överhuvudtaget.  Det är moraliskt fel att konsumera s.k.” humana djurprodukter”, såsom kött från vad som marknadsförs som ”lyckligt kött”.

#2. Foer, Peter Singer och andra säger: Det är moraliskt acceptabelt att utnyttja djur om du köper animaliska livsmedel från gårdar där djur haft en bra uppväxt. Du behöver inte bli vegan, men det är omoraliskt att konsumera animaliska livsmedel från fabrikslantbruk. Det är okej att döda djur på ett ”humant sätt” och att äta deras kött. Vi uppmuntrar och hyllar Whole Foods och Chipotle för deras initiativ med att sälja ”lyckligt kött”.


Jag menar att det är en grundläggande skillnad mellan dessa två synsätt.

Vad ska man göra om en vän vill att man köper djurprodukter åt hennes vägnar?
Att köpa djurprodukter åt någon annan är att vara en del av förtrycket.

Jämför det med följande situationer:
En vän ber dig att slakta ett djur för henne.
En vän ber dig att följa med och se på hundkamper eller tjurfäktning, eller att köpa en biljett åt henne till något av dessa evengemang.


Du visar att du står för dina moraliska principer genom att inte handla oetiska produkter, och då kan du också påverka andra som bryr sig. Att kompromissa sina principer påverkar ingen i rätt moralisk riktning. Se det som en möjlighet till att utbilda andra om varför du inte kan ”ställa upp”, t.ex. genom att presentera en kort version av detta resonemang: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/varfor-veganism-varfor-inte-mjolk-lader.html

15000 hönor i bur
"15000 hönor i olagliga burar"

Det är en kampanj från Djurrättsalliansen (DRA), som jag tänker diskutera med detta inlägg. Kampanjen missar återigen att presentera vad som är det verkliga problemet. Det verkliga problemet är inte att det finns 15000 hönor i olagliga burar. Det verkliga problemet är att vi utnyttjar djur - både i olagliga och i lagliga burar.
Även de förhållanden som man får hålla djur under enligt djurskyddslagen är tortyr av djur.

Problemet är att vi utnyttjar, skadar och dödar mer än 100 miljoner kycklingar, kor och andra djur, som används för kött, mjölk och ägg, kläder och andra syften; och tusentals miljarder vattenlevande djur. Att vi förstör djurs familjer och tar deras liv ifrån dem för våra fullständigt triviala preferenser.

Men man hjälper inte ickeveganer till att förstå det genom att skriva en artikel som handlar om hur ett företag bryter mot djurskyddslagen.
Om man fokuserar på djurskyddslagen så är det många som tror att det antingen är lagen som är fel, eller att vi måste anställa fler djurskyddsinspektörer. Då är det många som tror att lösning är att lagstifta om "frigående höns" och ekologiska kor.

Vidare skriver DRA att de ska se till att följa upp och stänga hönshuset. Djuren blir inte hjälpta genom att vi fokuserar på företagen som levererar de produkter som konsumenterna önskar. Det är konsumenterna som styr efterfrågan och höns kommer att bli torterade i hönsfabriker ända tills vi når en vegansk
majoritet och kan förbjuda all djurhållning. Om en djurorganisation lyckas stänga ner en hönsfabrik, så kommer andra hönsfabriker att ta över denna efterfrågan. Den enda
skillnaden är att höns blir torterade i en annan hönsfabrik. Detta är dyrbar tid som skulle kunna ha använts till att få mer personer till att bli veganer, och minska på efterfrågan och antalet djur som blir utnyttjade per år. Istället används den tiden till kampanjer som förstärker grundsynen att det är "okej att konsumera djur och  deras produkter så länge som de behandlas väl". Det är den synen som de flesta har och kampanjer som denna förstärker denna syn även om organisationerna som presenterar dylika kampanjer inte alltid har denna grundsyn själva.

Det finns ett så enkelt moraliskt budskap och en lösning som DRA och många andra djurorganisationer nästan alltid/alltid missar att presentera till sin läsare:
Sluta att utnyttja djur för smak, bekvämlighet, vana, tradition, osv. Börja att leva som om du bryr dig om djur.

Börja att respektera djur. Sluta att använda djur och deras produkter. Bli vegan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar