onsdag 26 mars 2014

Ägg från "frigåends" höns vs ägg från burhöns

 

Det är minst lika mycket lidande och stress involverat när det gäller "frigående höns" som "burhöns". De flesta "frigående höns"-byggnader är utformade som en stor ammoniakluktande bur med hönor som inte kan röra sig p.g.a. den stora mängden hönor på en liten yta.

Det är en massa lidande i alla ägg som säljs i affären oavsett märkning:
Både kor som används för ekologisk mjölk och höns som används för ekologiska ägg utsätts för onödigt lidande och en fullständigt onödig död.

T.ex. tuppkycklingarna till värphöns dödas på löpande band och det finns många andra komponenter i båda industrierna som utsätter djuren för onödigt lidande och död. Varje dag dödas 15 000 tuppkycklingar på svenska kläckerier, genom att malas ner levande. Det är samma procedur för tuppkycklingarna till hönorna som används för burägg, "frigående" och ekologiska ägg.

Både värphönsen som används för ekologiska ägg och korna som används för ekologisk mjölk blir dödade när deras produktion dalar och dessa individer, som i vårt samhälle är ”ersättningsbara resurser”, blir ersatta av nya ”högproduktiva produktionsenheter”.

Oftast ersätts de av barnen till sina föräldrar. Föräldrarnas intima relation med sina barn respekteras inte och vid tidig ålder blir de separerade från varandra – en annan process som involverar mycket lidande och stress.
Anser du att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och en onödig död? Anser du att njutning, bekvämlighet eller tradition kan rättfärdiga att vi skadar djur trots att vi inte behöver det för vår överlevnad? Om du svarar ’Nej’ på dessa frågor och om du vill leva efter din övertygelse, så är det enda rationella som du kan göra att bli vegan. Som du ser ovan så är konsumtion av ’ekologiska livsmedel’ ingen lösning eftersom att dessa produkter fortfarande utsätter djur för onödigt lidande och en onödig död.
Citat: http://bloganders.blogspot.no/2014/02/ekologisk-mjolk.html


Eggs: What Are You Really Eating? - Free From Harm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar