söndag 9 mars 2014

Men, vildsvinen utgör ett hot för vår fauna/det kommer bli för många vilda djur?

Mitt svar på 'Men, vildsvinen utgör ett hot för vår fauna?':
Jag tror inte att andra djur utgör något hot i ett veganskt samhälle med småskaligt jordbruk, utan monokulturer och enorma mängder fossila bränslen. Och där vi heller inte har några bilar eller andra fordon som bidrar med enorma mängder växthusgaser och föroreningar, som förstör vår planet. Vi kan skydda den lokalt producerade mat som vi behöver för vår överlevnad genom att bygga inhängnader och dylikt som håller andra djur borta från maten som vi odlar.

Du skrev:"Våra kära vildsvin ändrar vår fauna. Rubbas den balansen, ja vad händer??"

Människan håller på att förstöra hela planeten, med enorm miljöförstöring, enorma mängder växthusgaser, jorderosion, skogsskövling, monokulturer, enorma mängd användning av plast, fossila bränslen, etc. Vi utgör ett verkligt hot på planeten. Men det är ingen som kommer idén att vi ska skjuta människor - och de flesta av människorna i västvärlden lever oerhört destruktiva livsstilar. En livsstil som förstör för djur på hela planeten och för människor, speciellt drabbade är människorna i Tredje världen. Vi i västvärlden är den huvudsakliga orsaken till all svält som förekommer i alla fattiga länder.

Några bra filmer om hur mycket vi förstör:
https://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
http://www.drmcdougall.com/health/education/videos/free-electures/richard-oppenlander/


Om djur har ett moraliskt värde, så finner vi helt enkelt ickevåldsamma lösningar på problemen. Om ett enskilt djur verkligen utgör ett hot mot oss någon gång så försvarar vi oss så klart. Men sådana fall är extremt ovanliga.
----
Följdsvar:
Jag pratar om ett småskaligt familjebaserat jordbruk utan monokulturer. Det krävs inte mycket yta för att föda en hel familj.
Det finns alltid ickevåldsamma lösningar för att försäkra oss om att vi får den mat som vi behöver
 för vår överlevnad.
Jag tycker jag det är sorgligt att en del personer ser bort från enkla innovativa lösningar för att försäkra detta och istället försöker rättfärdiga våld mot älgar och andra djur för att de "äter vår mat".

--
Nu pratar jag om det ideala samhället. Samhället vi lever idag i med alla storstäder, monokulturer, enorma mängden fossila bränslen, destruktiva transporter (både av mat och personer), är fullständigt ohållbart och håller på att förstöra hela vår planet (Se bl.a. : https://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU och http://www.drmcdougall.com/health/education/videos/free-electures/richard-oppenlander/ )

Tils dess,
Det går helt säkert att fixa innovativa lösningar som försäkrar att våra odlingar inte blir uppätna av vilda djur.
Vi kan skapa enorma mängder destruktiva, oerhört komplexa uppfinningar för att förstöra vår planet. Och vi kan med säkerhet finna innovativa lösningar som inte kräver att vi använder våld både mot människor och mot andra djur.


Själv bor jag hela året om på en fritidsbostad med 1500 m^2 tomt och kommer odla åtminstone hälften av denna yta i år med grönsaker.
------
Du skrev:” Så du menar att alla som bor på landet och har odlingar skall sätta upp älgstaket på 2,2 meter. Hur mycket skog skall det skövlas då för att täcka det behovet.?”

Låt oss se nu. De som försvarar djurhållning anser att det är rätt att bygga staket för att hålla djuren på plats, skydda mot faror, etc.
Men det är fel för mig som vegan att bygga ett staket för att kunna bedriva grönsaksodlingar?
Mitt alternativ är sannerligen inte mindre ekologiskt.

Människor bor i hus vilket kräver enorma mängder träd för att bygga.
Om vi bryr oss om djur, och menar att de har ett moraliskt värde så kan vi med enkelhet bygga staket. Det är en väldigt ekologisk lösning om det enda alternativet är att döda älgar eller andra djur för att se till att våra odlingar inte blir uppätna. Det är mycket möjligt att det finns mer ekologiska lösningar som kan åstadkomma sak. Det är jag helt för.
Men att säga att det är ett bättre alternativ att döda vildsvin och andra djur för att skydda våra grönsaksodlingar – det håller helt enkelt inte om man menar att djur betyder något moraliskt sett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar