måndag 31 mars 2014

Om du bryr dig om djur: Köpa svenskt kött istället för danskt kött hjälper inte djuren. Bli vegan.

En del personer bemöter argumentation om att man ska "köpa svenskt kött istället för danskt kött" genom att fokusera på hur de flesta svenska grisar behandlas (en yta på 1m^2 instängda i en lada, etc.)

Det är ett stort problem att endast fokusera på behandling. Vad händer då? Säg att du övertygar personen och denne anser att denna mängd lidande är oacceptabelt. Nu kommer personen sannolikt att börja köpa t.ex. mer fisk istället - som hen anser endast har varit utsatta för "kortvarigt fysiskt lidande" vid dödsögonblicket, osv.; eller kött från grisar som denne person anser haft ett bra liv (fri tillgång till utomhusvistelse, får böka, etc.).

Om man vill påverka personen till att bli vegan ska man istället visa hen: Om djur har ett moraliskt värde, så kan vi inte rättfärdiga att godtyckligt ignorera vissa av djurens intressen -t.ex. intresset av att fortsätta leva.

Vidare kan man argumentera: Det finns inget "lyckligt kött".
Är det rätt att ta livet av ett djur utan någon god anledning? Är ’njutning’, bekvämlighet, nöje eller tradition goda anledningar?

Tror du att djuren som du äter/använder har ett intresse av att leva, få uppleva positiva subjektiva upplevelser, intresse av en intim relation med sin familj?

Anser du att det är rätt att ta detta ifrån djuren om vi inte har någon legitim anledning för detta?
Tror du att vilda djur är lyckliga över att bli dödade?

Det finns inget ”lyckligt sätt” att döda någon på. Vi har inget näringsbehov av animaliska livsmedel. ”Njutning”, tradition eller bekvämlighet är inga goda anledningar till att ta livet av en individ som har ett lika stort intresse av att leva som vi har.

Om man bryr sig om djur, om man menar att det är fel att skada dem utan god anledning och menar att de har ett moraliskt värde, så finns det bara ett rationellt svar till denna övertygelse: Bli vegan."
Mer argumentation man kan använda: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/veganska-svar-pa-motargumentursakterfra.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar