söndag 12 maj 2013

Svar på Djurens rätt: Fel att jaga och döda djur som är skadade i viltolyckor

Mitt svar till en person på Djurens rätts hemsida:
Hej, Det här är mitt personliga svar, jag är inte med i någon organisation:
Om djuren som blir skadade inte vill leva längre så skulle de välja att självdö. Om vi vill lösa problemet istället, så kan vi ändra på vår kulturs mentalitet istället som ser på djur som "resurser" och inte som individer. När människor förstår att det är fel att jaga och döda djur för en "smakupplevelse", vana eller bekvämlighet så kommer alla skador och dödsfall som beror på detta att upphöra. Och när människor förstår att det är fel att utsätta djur för enorm miljöförstöring och skadade och dödade djur p.g.a. fossila bränslen i bil, tillverkningsprocesser av bilen, osv, och höga hastigheter, kommer detta också att ändras. Ja, mycket måste ändras i hela vår kulturs mentatlitet för att det ska bli möjligt. Och endast en total revolution om hur vi ser på djur kommer att ändra detta.
Har du tänkt på detta:
Vårt tänkande om djur är väldigt förvirrat. Å ena sidan så betraktar vi djur som medlemmar i vår moraliska gemenskap. Vi hävdar att vi står för det moraliska och bindande kravet att inte utsätta djur för 'onödigt' lidande. Vi kan självklart diskutera vad betydelsen är av "nödvändighet", men vad än det betyder, så måste det innebära att det inte är acceptabelt att orsaka andra individer smärta, lidande och död för mänsklig njutning, nöje, eller bekvämlighet. Om det gjorde det, så skulle undantaget av denna regel helt och hållet kasta omkull denna moraliska regel.

Problemet är att 99,99% av vårt användande av djur inte kan rättfärdiggöras av någonting annat än mänsklig njutning, nöje, eller bekvämlighet. T.ex., så dödar vi cirka 100 miljoner landlevande djur varje år i Sverige (och liknande siffra i Norge) endast för mat. Ingen hävdar att det är nödvändigt att äta djurprodukter för en optimal hälsosam livsstil och det är mer och mer forskning som påvisar att djurprodukter är skadligt för människan (se t.ex. denna dokumentär: http://www.adelicatebalance.com.au/ ). Det enda som människan försöker rättfärdiggöra sitt beteende med, som utsätter djur för lidande är något så trivialt som att vi gillar smaken av djurprodukter, att det är bekvämt att göra så, eller att det är gammal vana.

[Översatt citat från http://cup.columbia.edu/static/interview-gary-francione ]
Rekommenderar även https://www.facebook.com/abolitionistapproach och http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo
Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar