tisdag 28 maj 2013

Bli vegan, Djuren har rättigheter eftersom de är medvetande individer

Jag tycker det är märkligt att vi ska bestämma vad för egenskaper som krävs för att en individ ska ha grundläggande rättigheter, inklusive rätten att inte bli behandlad som en resurs, vilket inkluderar rätten att vara en självständig individ och få leva i frihet och inte vara någons slav.

Jag hävdar att alla medvetande individer har dessa rättigheter.

Citat som jag håller med om:

"Vi använder oss av ett speciecistiskt tänkande (speciecist =  diskriminerar en annan individ baserat på hennes art) när vi hävdar att en varelses sinne måste fungera som en människas för att hon ska räknas moraliskt. Alltså, det är speciesistiskt att hävda att en varelse måste ha en reflekterande sorts självmedvetenhet, eller konceptuellt tänkande, eller den generella förmågan att uppleva livet på det sätt som vi människor gör för att ha den moraliska rätten att inte användas som en resurs. Att en individ är någon som en medveten person, och som på hans/hennes egna sätt bryr sig om vad som händer med honom eller henne, är allt som är nödvändigt för att ha den moraliska rättigheten att inte användas som en resurs."

http://www.abolitionistapproach.com/sentience/

-----

Några intressanta kommentarer av Agnes:
Ja, det är sorgligt att många fortfarande anser sig vara mer värda än andra för att de anser sig vara mer "intelligenta". Vi behöver se på världen med nya ögon. Vi behöver öka vår inlevelseförmåga med andra arter, och se att våra likheter är större och fler än våra skillnader. Att säga att andra djur inte känner eller har ett utvecklat känsloliv är fel, då känslolivet utgår från den äldsta delen av hjärnan som även vi har kvar, den så kallade reptilhjärnan eller däggdjurshjärnan. Tvärtom, menar t ex Bergljot Børresen i Den ensamma apan - om människan och djuren, har dessa förmodligen ett ännu mer utvecklat känsloliv än vi, ofta "förnuftstyrda" människor.

"En människa är en människa och ett djur ett djur." Vem har bestämt det? Jo, människan, "skapelsens krona"... Människan är också ett djur, och vår förmåga att till skillnad mot andra djur "förmedla sig och interagera i samhället" ska alltså bedömas ur vår, dvs människans snäva och begränsade synvinkel! Djur kommunicerar! Djur interagerar! Inte i det VI kallar samhället men i sina samhällen, som vi av någon anledning visst det anser mindre värda genom att fälla sådana kommentarer som ovanstående!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar