måndag 27 maj 2013

Likheter mellan slaveri och förtryck av människor och andra djur

En kommentar till alla som skriver och läser:
Frågan som vi borde ställa oss tycker jag är:
Är det rätt eller inte att föda upp djur till ett liv i fångenskap och vår kontroll? Det ligger nämligen inte i djurens egenintresse - de vill leva som fria och självbestämmande individer.
Är det rätt att föreviga djurs status som ’resurser’ genom att föda upp dem till att bli ’produktionsenheter’ av mjölk eller ägg ; istället för att behandla djur som fria individer?
Är det rätt att exploatera djur och orsaka dem onödigt lidande, förtryck, död och slaveri, för bekvämlighet, vana, kultur eller smak?

Jag menar att vi måste handla på våra etiska övertygelse, och att leva en etisk livsstil som inte skadar och dödar andra individer, är den enda livsstil som innebär sann frihet för både oss och djuren. Om vi sår lidande, död och ofrihet till människor eller andra individer av en annan art, så skördar vi också detta.
Vårt samhälle vill få det att verka svårt att vara vegan, men det är väldigt enkelt - jag har varit det sen i höstas och miljontals andra personer har gjort samma val av etiska skäl. När man förstår att det är oetiskt att förslava och skada individer av en annan art, så är det alltid ett enkelt beslut att avstå från göra val som skadar, förslavar och dödar djur.

"Speciecism och människoslaveri är lika på det sätt att alla förslavade djur och människor har ett grundläggande intresse av att inte bli behandlade som egendom och resurser; och att de trots detta behandlas som resurser baserat på ett moraliskt irrelevant kriterium. Att förneka djur denna grundläggande rättighet bara för att de är djur är som att säga att vi inte ska avskaffa rasbaserat slaveri p.g.a. slavägarens uppfattning om att slaven har en lägre samhällsställning och moraliskt värde eftersom denne är av en annan ras. Argumentet som används för att stödja slaveri och argumentet som används för att stödja exploateringen av djur är strukturellt sett lika: vi exkluderar varelser med intressen från vår moraliska gemenskap eftersom att det är en antagen skillnad mellan ”dem” och ”oss” som inte har någonting att göra med inkluderandet av dessa varelser i vår moraliska gemenskap. Ställningstagandet för djurens rättigheter står fast vid att om djuren har ett moraliskt värde, så kräver principen om lika behandling att vi slutar behandla dem som resurser.” – Gary Francione

Förutom de grundläggande och moraliska problemen med att föda upp djur, så har detta slaveri av djur också orsakat slaveri av människor, kvinnoförtryck och andra förtryck som är så dominanta i vårt samhälle: http://cup.columbia.edu/book/978-0-231-15188-7/animal-oppression-and-human-violence#.UZAIageHrdk.facebook

Mer moraliska problem med domesticeringen finns beskrivet här: http://bloganders.blogspot.no/2013/04/uppfodning-av-djur-alla-djur-har-en.html; på denna sida: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/#.UWqDZMr3LS8 och här:
http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/what-are-the-roots-of-freedom-and-slavery/ [som är skriven av Will Tuttle, som även har skrivit den fantastiska boken World Peace Diet (www.worldpeacediet.org) ].

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar