söndag 19 maj 2013

Gamla Testamentet jämför med Jesus och Nya Testamentets/Bibelns syn på djuren

Hej Lillian,

Fast det är ett antagande att den historiska Yeshua måste ha följt allt som står i Tana’’ch.
Varför ska vi utan några bevis anta att Tana’’ch är Guds ofelbara ord? Jag gjorde det själv under 11 år, men när jag var villig att undersöka det jag trodde på, så fann jag att det innehöll fel.
Denna föreläsning förser med intressanta fakta om Bibelns uppkomst: http://oyc.yale.edu/religious-studies/rlst-145


Bibeln förespråkar en vegansk värld: 1 Mosebok 1:26 och Jesaja 11:6. Men även författare som stödde domesticeringen och våld emot djur för “smak”, vana, tradition eller bekvämlighet, har kraftigt influerat Bibeln. Att skada andra djur i onödan strider emot vår moraliska intuition. I vårt samhälle så skadar vi djur helt i onödan. Vi mjölkar kor, stjäl deras kalvar, och dödar dem, för mjölk som skadar vår hälsa: http://www.adelicatebalance.com.au/ Vi skadar djur genom att döda dem endast för “smak”, tradition, vana, eller bekvämlighet. Helt i onödan. Hur kan man påstå att Gud är kärlek och sedan försvara att andra individer dödas och förtrycks endast för en “smakupplevelse”, vana eller tradition??? Djuren värderar sina liv lika mycket som vi värderar våra liv och vill inte bli dödade av oss. Kan vi inte respektera detta? En Gud som respekterar andra individer, kan ju omöjligen förespråka att man visar motsatsen till respekt genom att ta deras liv?


Forskning visar att människans domesticering av djur har orsakat slaveri för människor, kvinnoförtryck och andra sorters förtryck som dominerar vårt samhälle: http://cup.columbia.edu/book/978-0-231-15188-7/animal-oppression-and-human-violence#.UZAIageHrdk.facebook


Förslavandet av djur har orsakat att det nu idag dödas 58 miljarder landdjur endast för “mat” och över 1000 miljarder vattenlevande djur dödas per år. Vårt förslavandet av djuren ändrate totalt vår syn på djuren, och nu är vårt samhälle överens om att det är okej att utsätta djur för onödigt lidande och död för “smak”, “tradition”, bekvämlighet eller vana. Den enorma efterfrågan gör att forskare förutser att haven kommer att vara helt utfiskade vid år 2048; och det sker en enorm regnskogskövling och det är tusentals arter som blir utrotade. Se denna föreläsning: http://www.drmcdougall.com/video/expert_testimonies_oppenlander.htm
Allt detta visar hur oerhört katastrofalt det är att förslava djur. Vi sår våld, död och lidande mot individer av en annan art, och vår kultur får skörda våld, död, lidande och förtryck. Föreläsningen av Dr. Richard Oppenlander visar också kopplingen mellan vår kulturs konsumtion av djur, och de orättvisor, fattigdom och svält som den skapar.
Fortsättning i ett till inlägg.

Jag förstår inte hur man kan mena att Gud skulle försvara att vi utsätter djur för onödigt lidande och död, och använder djuren som våra slavar:
“Vi vet intuitivt att det är moraliskt fel att orsaka djur onödigt lidande och död.Därför blir vi upprörda när vi ser någon t.ex. slå en hund. Men faktum är att allt utnyttjande av djur påför onödigt lidande och död – oavsett hund,gris eller ko. Om vi verkligen bryr oss om djuret, så måste vi bry oss om det som är viktigast för henne – hennes eget liv [att få hela sitt liv utan att bli dödad], hennes frihet och hennes familj.


Det är ingen skillnad på en gris förmåga och en hund eller katts förmåga att känna smärta, rädsla, glädje och kärlek, lidande och död; deras motvilja mot att någon försöker döda dem och deras kärlek till sin familj. Det är inte endast att orsaka direkt fysiskt lidande som är fel, inte endast att låta grisar bo på en liten yta som är fel, utan allt utnyttjande och slaveri av djur. Så länge som personer visar med sina val att det är okej att orsaka visst lidande till djur [inklusive allt mord], så kommer även de mest brutala formerna av djurförtryck att finnas kvar. Det går inte moraliskt att rättfärdiga ett sorts onödigt lidande, men att vara emot ett annat sorts onödigt lidande. Om djur har ett moraliskt värde –vilket vi deklararerar när vi säger vi är emot halal-slakt; så bör vi också  vara konsekventa och erkänna att djurens rätt till deras liv innebär att allt sorts dödande av djur är moraliskt fel.”

[Rekommenderar denna artikel, http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/what-are-the-roots-of-freedom-and-slavery/, och videos här: www.vegankit.com]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar