tisdag 31 december 2013

Happy new vegan year - free of violence, suffering and discrimination

Happy new year to all of you!!!! May you have a wonderful 2014!


I wish that this year will be a year where everyone decides to not be a part of any discrimination and violence. That we stand up against all discrimination based on sex, sexual orientation, color, age, species, etc! [more info: note 0]  <3
I wish that we decide to use our time to fight against and alleviate the poverty, starvation, violence and discrimination in this world; that we help the orphans of this world, support foster homes, and consider to adopt people, and animals from animal shelters if we have the opportunity. A year were we don’t support the slavery and injustices of the cocoa industry [see note 1], and other slave work that is so common in the production of commodities in the Third world.
A year where we don’t exacerbate the poverty, starvation, injustices, environmental destruction involved in/exacerbated by the production and consumption of animal foods, which involves breeding up, using, unnecessarily harming and killing animals for food; and giving them feed that could have been used to feed starving people; while taking their land, driving them out of their homes and growing feed and raising “cattle” on land that could have been used to feed the indigenous population [2]. The feed that feeds the animals only in USA could be used to feed 800 million people. At the same time several million people die of starvation and 870 million suffering from chronic undernourishment [4]. And we have no nutritional need for this (see below).
More than 56 billion land animals and more than 1000 billion marine animals are harmed and killed all around the world. 1 billion is 1000 million. These animals are harmed and killed for meat, fish, milk and eggs. Is this enormous amount of suffering and killing necessary?


Even extremly conservative health organizations, including American Dietic Association, claim that we can live a life of optimal health on a well planned vegan diet. Thus we have a choice when we stand in the food store: Either we can choose to get all our nutrition from meat (including fish), milk, eggs and other animal foods, or we can choose to get our nutrition by consuming vegetables, fruits, legumes, nuts and other plant foods, i.e. a vegan diet.
We don’t need to consume animal foods for our survival. The production of animal foods inevitably involves that animals are harmed and/or killed. And the pleasure of meat, milk and eggs, or that it is more practical/socially accepted to consume these/peer pressure are no valid justifications for this unnecessary harm and death. Even a more “humane breeding and slaughter”/”ecological eggs”/”ecological milk” involves unnecessary suffering and death, and thus that is not a solution if we claim that animals have a moral value, and we think that their interest of not suffering and their interest of being a live are more important than our trivial reasons for consuming animal foods. Professor of law Gary Francione and Anna Charlton answers this and 29 other common excuses to consume animal foods in the book Eat like you Care [5].
We can live in a world without news articles describing suffering people and suffering nonhuman animals, and in a world without people and animals suffering in silence. But this requires that we stop using people and nonhuman animals as commodities, and stop paying for a production that involves their suffering. If we want to change the world, we have to start with ourselves. If you want to change the world, and start living according to your own moral values, you can easily do this (if you haven't already): opt out of all unnecessary suffering, discrimination and violence towards animals by going vegan; and opt out of all other discrimination and all violence.


Solution:

Vision for nonviolent vegan permaculture-community promoting veganism and human rights


More articles opposing all discrimination:
“That’s Racist Against White People!” A Discussion on Power and Privilege


0. See first paragraphs: http://www.abolitionistapproach.com/some-thoughts-on-the-abolitionist-approach/#.UsNBH7SwUX0
1. http://topdocumentaryfilms.com/dark-side-chocolate/
2. References found in the end of this article: http://bloganders.blogspot.se/2013/11/human-rights-and-animal-rights-against.html
3. http://news.cornell.edu/stories/1997/08/us-could-feed-800-million-people-grain-livestock-eat
4. http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm
5. www.eatlikeyoucarebook.com

fredag 27 december 2013

Veganskt svar: 'Är det fel att döda djur för kött om det sker utan lidande"?

Ingen behöver lida eller dö eftersom vi kan leva ett optimalt hälsosamt liv utan kött, mjölk, ägg, dun, päls, läder och andra djurprodukter. Produktionen av dessa produkter involverar onödigt lidande i olika intensitet och vanligtvis en onödig död för djuren som juridiskt sett är ersättningsbara resurser/egendom [1]. T.o.m. extremt konservativa hälsoorganisationer, inklusive American Dietic Association, erkänner att vi kan leva ett optimalt hälsosamt liv på en vegansk diet [2]. Alltså så har vi ett val när vi är i mataffären. Vi kan antingen betala någon för att skada, utnyttja och döda djur för att vi ska få i oss näring genom konsumtionen av kött, mjölk ägg, honung och andra djurprodukter; eller så kan vi köpa och få vår näring från grönsaker, frukter, legymer, nötter och andra vegetabilier, alltså en vegansk diet.


Så varför gör vi inte det? Är smaken av djurprodukter, vår bekvämlighet, socialt grupptryck eller traditioner (t.ex. jultraditioner) en legitim anledning för att ta livet av en annan förnimmande varelse som vill leva, och som värderar sina subjektiva upplevelser? Oavsett om dödandet av djur för kött, eller dödandet av höns och kor när deras produktion dalar, involverar lidande eller inte för djuret som blir dödat? En del personer skriver stolt att de har sett hur djuren som de har fött upp blivit slaktade lokalt på deras gård utan att de känner något. Säg att detta nu är sant och inte endast en felbedömning av situationen: Skulle du anse att det är rätt att någon dödade en människa för mat, kläder eller andra triviala anledningar om det skedde smärtfritt? Du kanske inte anser att ickemänskliga djur har samma moraliska värde som oss människor, men det enda som är relevant för denna fråga är att ett djur har ett intresse av att vara i liv och att hon värderar sina subjektiva upplevelser. Om hon gör det, så har vi ingen rätt att ta detta grundläggande och livsnödvändiga intresse ifrån henne för våra triviala upplevelser. Det finns ingen konflikt, inget sorts “moraliskt tvång”, du behöver inte skada och döda djur för din överlevnad.


Är smärtan av kalvar och deras mammor, som människor tvångsmässigt skiljer från varandra när kalven är några dagar eller en vecka (för “ekologisk mjölk”) för att vi ska få kons mjölk, en legitim anledning för att vi ska få mjölk?
Är smaken eller bekvämligheten av animaliska livsmedel en legitim anledning för smärtan, stressen och lidandet som uppstår när familjemedlemmar och vänner blir tvångsmässigt skilda från varandra för att vi skickar djur till slakthuset, jagar eller fiskar?


Dela gärna - sharing is caring! Och om dina vänner inte förstår varför det är moraliskt fel att konsumera animaliska livsmedel och använda sig av djurprodukter, så kommer de aldrig att sluta.


1. Mer att läsa här: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/fraga-fran-vegetarian-varfr-dricker.html
2. http://bloganders.blogspot.no/2013/08/humans-can-live-and-thrive-on-healthy.html

Bidrag från Anders Branderud (från https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet )

måndag 16 december 2013

Det är extremt att säga att vi bryr oss om djur, men att fortsätta att äta djur och animaliska livsmedel.


III: Slutsats

När du har läst så här långt så håller du antingen med oss om att du har en moralisk skyldighet att äta en vegansk diet; eller så är du inte överens med oss eftersom att du har dragit slutsatsen att du egentligen inte anser att djur betyder något moraliskt sett, eller eftersom att du anser att de betyder något moraliskt sett, men att du fortfarande inte kommer att ändra ditt beteende eftersom du är villig att leva med en allvarlig moralisk inkonsekvens.

            I alla fall så behöver vi inte dra några slutsatser åt dig.

            Men om du har bestämt dig för att du kommer att låta dina matvanor anpassas efter din moral och börja att äta en vegansk diet, så vill vi ge lite råd:
            I ett samhälle i vilket de flesta människor konsumerar animaliska livsmedel och i vilket man värdesätter konformitet, och i vilket ett avvikande beteende ofta avfärdas som ”extremt”.

            Låt inte det störa dig. Betänk:

            Det som är extremt är att äta ruttnande kött, mjölk som produceras för de unga av en annan art, och fåglars ickebefruktade ägg.

            Det som är extremt är att vi betraktar vissa djur som våra familjemedlemmar, medan vi på samma gång sticker gafflarna in i likdelarna av andra djur.

            Det som är extremt är att tänka att det är moraliskt acceptabelt att utsätta andra förnimmande varelser för lidande och död helt enkelt eftersom att vi njuter av smaken av djurprodukter.

            Det som är extremt är att vi säger att vi vidkänner att det inte är moraliskt rätt att utsätta djur för ”onödigt” lidande och död, och att vi sedan fortsätter med att dagligen delta i ett fullständigt onödigt utnyttjande av djur.

            Det som är extremt är att vi excoriate människor såsom Michael Vick, medan vi fortsätter att äta animaliska livsmede

            Det som är extremt är att vi låtsas omfamna fred medan vi gör våld, lidande, tortyr och död till en daglig del av våra liv.

            Det som är extremt är att vi säger oss bryr oss om djur och vi tror att de är medlemmar av den moraliska gemenskapen, men vi sponsrar, stödjer, uppmuntrar och förespråkar märkningssystem för ”lyckligt” kött/mejeriprodukter.

            Det som är extremt är att inte äta kött, men att fortsätta med att konsumera mejeriprodukter, när det absolut inte finns någon rationell skillnad mellan kött och mejeriprodukter (eller andra djurprodukter).  Både kött, mejeriprodukter och ägg involverar lika mycket lidande.

            Det som är extremt är att vi uppmuntrar en diet som orsakar sjukdomar och resulterar i ekologiska katastrofer.

Det som är extremt är att vi uppmuntrar våra barn att älska djur på samma gång som vi undervisar dem att man kan skada dem som man älskar. Det är sannerligen extremt och väldigt ledsamt.

            Det som är extremt är fantasin att vi någonsin kommer att finna vår moraliska kompass relaterat till djuren så länge som de är på våra tallrikar.

Det som är extremt är att vi säger att vi bryr oss om djur, men vi fortsätter att äta djur och animaliska livsmedel.

 

-Gary L. Francione och Anna Charlton, utdrag från Eat Like You Care

fredag 13 december 2013

Säg nej till lidande och död i grisuppfödning och annan uppfödning av djur för mat -- bli vegan

Låt inte djuren lida - bli vegan


Vi anser alla att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Därför blir vi så uppröda över t.ex. det senaste nyhetsinslaget om grisarna som lider i fabriksuppfödning. Vi förstår att vår njutning, nöje eller bekvämlighet inte kan rättfärdiga att djur skadas och dödas.

Samtidigt så dödas det cirka 80 miljoner landlevande och ännu fler vattenlevande djur årligen endast i Sverige. Dessa djur blir utsatta för lidande och död för kött, fisk, mjölk och ägg. Är detta lidande nödvändigt?


T.o.m. extremt konservativa hälsoorganisationer, inklusive American Dietic Association, hävdar att man kan leva ett optimalt hälsosamt liv på en välplanerad vegansk diet. Alltså så har vi ett val när vi står i mataffären: Antingen så kan vi välja att få en del av vår näring från kött (inklusive fisk), mjölk, ägg och andra djurprodukter; eller så kan vi välja att få vår näring genom att konsumera grönsaker, frukter, legymer, nötter och andra vegetabilier, alltså en vegansk diet.


Vi behöver inte animaliska livsmedel för vår överlevnad. Och njutningen av kött, mjölk och ägg, eller att det kan vara mera praktiskt/socialt accepterat att konsumera dessa, kan inte rättfärdiga att djur föds upp för att bli vår mat, får lida och blir dödade. Även en ”humanare uppfödning och slakt”/”ekologiska ägg”/”ekologisk mjölk” involverar onödigt lidande och död och är således ingen lösning.  Juridikprofessor Gary Francione och Anna Charlton besvarar denna och 29 vanliga ursäkter för att äta djurprodukter i boken Eat like you Care.


Vi kan leva i en värld som inte präglas av nyhetsuppslag med lidande djur och djur som lider i det tysta. Men det kräver att vi slutar att använda djur som handelsvaror, som utsätts för onödigt lidande för kött, mjölk, ägg, läder, päls, dun, smink, osv. Om vi vill förändra världen så måste vi börja med oss själva. Om du vill förändra världen, och börja leva efter dina egna moraliska värderingar, så kan du med enkelhet göra det och bli vegan.

Anders Branderud

Låt inte djuren lida - bli vegan

 
 

onsdag 11 december 2013

Don’t let the animals suffer - go vegan

Do you believe it is wrong to inflict unnecessary suffering and death on animals?
You will have a hard time finding any person who doesn’t agree with this statement. Are enjoyment, convenience, and tradition or habit good and legitimate reasons to harm animals? We oppose dog fights and bullfighting, and we oppose those who defend and participate in these activities because of that they enjoy them. We oppose people mistreating pets and don’t accept the excuse of convenience or lack of time. We understand that convenience isn’t a valid reason for killing an animal, with an interest of not being harmed and an interest of a continued existence.

We oppose these treatments of animals, but not the treatment of the more than 1000 billion of animals who are harmed and killed every year for meat (including fish), milk, eggs and other animal foods. Animals used for eggs and milk are killed at a young age when they are not productive enough for what they are used for.


Is the use of animals for food a good reason to harm and kill animals? Even extremely conservative health organizations, including American Dietic Association, acknowledge that we can live an optimally healthy life on a vegan diet [1]. Thus we have a choice when we are in the food store. We can choose to harm, use and kill animals in order to get nutrition through the consumption of meat, milk, eggs, honey and other animal foods; or we can buy and get our nutrition from vegetables, fruits, legumes, nuts and other foods from the ground, i.e. a vegan diet.


And the taste of animal foods, or that it is more convenient to consume them, or that they are a natural/traditional part of human history are no legitimate reasons for harming animals; and our trivial reason of palate pleasure/convenience/social acceptance can’t justify us to take from the animals their fundamental and essential interest of continuing to live. Just like that we would never accept these excuses when applied to using animals in dog fights and bullfighting. Gary Francione and Anne Charleton give, in their book Eat like you Care, rational answers to 30 common excuses that we often use to defend our inconsistency and moral schizophrenia in our relation to the animals.


I decided to live according to my values and to stop being an active part of inflicting unnecessary harm and death on animals, one year ago; I stopped consuming and using animals and their products and became a vegan. And I recommend everyone to do the same choice – to eat and live according to your values, eat and live as animals matter morally, and eat and live without oppressing and being violent towards defenseless and vulnerable sentient beings.


Please share! Sharing is caring.


Footnotes:

måndag 2 december 2013

Varför "djurskydd"sreformer skadar djur

En del menar att man ska förespråka "djurskydd" - t.ex. större burar.
Förutom att det inte är moraliskt att förespråka att andra ska utnyttjas överhuvudtaget (och genom att förespråka djurskydd så sänder man det implicita budskapet), så är i princip det enda ”djurskydd” som djuren kan få, lagar som gör den industriella produktionen mer effektiv. Dessa är reformer som industrin ända kommer att göra för att effektivisera sin produktion; och om man istället förespråkar veganism så kommer industrin att känna sig pressad att driva dessa reformer för att lura ickeveganska konsumenter till att tro att man kan konsumera "lyckligt kött" och mjölk och andra livsmedel från "lyckliga kor".

Detta är dock bara fantasier eftersom det inte finns någon som är lycklig av att bli dödad; och så länge som djur juridiskt sett är människans egendom och vi använder dem som våra resurser, så kommer cirka 60 miljarder djur som dödas för mat, kläder, undehållning, etc. att fortsatt vara föremål för förtryck. Så länge som djur är människans egendom/resurs, så kommer våra triviala intressen alltid att juridiskt sett att bedömas som viktigare än djurens intressen. T.ex. människans smakupplevelse värderas viktigare än djurens intressen av att leva ett liv i frihet, fritt från lidande och död; och således har vi uppfödning med djur som har ett kort liv fyllt med lidande och stress, och sedan blir brutalt slaktade på ett slakthus.
Rekommenderar denna artikel för vidare läsning: http://www.abolitionistapproach.com/abolitionist-animal-rights-abolitionist-veganism-in-a-nutshell/

En av många nackdelar med att förespråka ”djurskydd” är att man lurar ickeveganska konsumenter till att tro att det är okej att använda sig av djur, så länge som det sker i enlighet med ”djurskydds”reformerna.

Att förespråka för ”större burar” eller för andra former av djurskydd, är i ett människokontext som att förespråka för att de som misshandlar och förtrycker kvinnor ska göra det på ett ”humanare sätt”. Vi förstår att detta är moraliskt fel; men i ett speciesistiskt samhälle så är det många som inte förstår varför det är moraliskt fel att göra samma sak med de ickemänskliga djuren.

-----

"Här är ytterligare en tanke om varför det är helt absurt att propagera för "bättre utnyttjande":

Sätt dig själv i "frigående hönans position". Du hör att någon med ett enormt mycket större privilegium än dig (genom att vara människa) säger att det är bättre att köpa ägg från din ägare, än från en person som säljer ägg från hönor i en bur. Ditt utnyttjande förtjänas inte att tas på lika stort allvar, eftersom någon annan har det värre (enligt människan).

Alla är individer, och hur absurt blir det inte när vi sitter och säger att "den där hönan har det bättre", fast du inte alls är den hönan, och inte alls kan sätta dig in i dennes situation."


Ramin W.

Vidare läsning: http://www.abolitionistapproach.com/compassionate-violence/
Djur har ett moraliskt värde och således är veganism vår moraliska skyldighet. Rekommenderar även: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html

fredag 29 november 2013

Fel att döda och jaga djur för nöje? Bli vegan.

En person skrev: ” Som jag sagt förut, ja det finns idioter som jagar för nöjet och den onödiga pälsens skull

Begrunda detta: ”Människor är arga på Melissa Bachman för att hon dödade ett lejon i onödan. Det fanns inget behov, inget tvång för henne att göra det. Hon dödade inte lejonet i självförsvar. Hon dödade lejonet eftersom att hon njuter av att döda djur.
 

Och de flesta av oss tycker att det var hemskt; vi tycker inte att vi ska låta djur lida och dö endast för att vi kan få någon glädje från det.

 

Eller gör vi det?

 

Vi dödar och äter cirka 56 miljarder landdjur och fisk är inte inräknat i det. Det finns ingen nödvändighet; inget tvång. Vi behöver inte äta djur för att leva ett optimalt hälsosamt liv [1] och djurhållningen är en ekologisk katastrof.

 

Det bästa rättfärdigandet som vi har för att utsätta dessa miljarder djur för lidande och död, och många av dem har haft liv som är mycket mer otäcka än lejonet som Bachman slaktade, är att de smakar gott.

 

Så hur exakt skiljer sig de av oss som konsumerar djur från Bachman?

 

Detta är en retorisk fråga: det finns ingen konsekvent moralisk skillnad mellan henne och de flesta av oss. Faktumet att Bachman dödar ”karismatiska arter” och resten av oss endast dödar kycklingar, grisar, kor och fisk är fullständigt irrelevant.”

 


Ovanstående är ett citat från: http://www.facebook.com/abolitionistapproach

lördag 9 november 2013

Human rights and animal rights, against violence and discrimination


This article will illustrate some ways that I help human rights.

I steadily encounter human right organizations that want to help humans by efforts that are harming and killing animals, in order to provide e.g. food and clothing.

How do they think that we can get a more peaceful and just world by inflicting completely unnecessary suffering, violence and death to sentient beings with an interest of not suffering and an interest of a continued existence? It is unnecessary, since they can provide nutritious foods for an optimal health from non-animal sources [1], and they can provide clothes created from non-animal sources.

Violence anywhere, hurts everyone, everywhere. A violent means, apart from being immoral, doesn’t work to reach a nonviolent ends.
As long as there as people think that violence can be justified for completely frivolous reasons, such as the violence in the production of animal foods, people will think that other forms of violence also are justified, that are much less frivolous.

A human rights-organization sees a need, e.g. a freezing child that is starving. They feed her/him animal foods and put on clothes from sheep wool. In this process animals are harmed, killed and exploited for completely frivolous reasons, frivolous since the starving and freezing child could have been fed by foods from non-animal sources, and clothed from non-animal sources. In the process of helping the kid, animals are exploited, people are taught to believe that violence is justified for frivolous reasons and that it can be used to help people; poverty and starvation is exacerbated because of all plants, water and energy required to feed the animal who is killed for frivolous reasons. People start wars, and use violence, for what they believe are justified reasons; because they have been taught that violence is a justified means (reinforced by having violence on their plates 3 times per day (violence that was used to produce animal foods), and using violence as their clothes everyday (violence that was used to kill and domesticate the animals used for fur, leather, down, etc.)) to reach a peaceful ends; and in this process poverty and starvation is exacerbated, which again human rights activists try to alleviate through being violent towards animals.  And thus this is all a vicious circle.

As long as human rights activists exploit nonhuman animals to reach their goals, we won’t have any end of all violence and injustice inflicted towards humans. And the same goes the other way around. As long as “animal rights” activists justify violence and harm against humans, including sexism, to promote animal rights, the exploitation of nonhuman animals will continue. It is all a vicious circle that only can be broken by opposing all violence and discrimination towards both human and nonhuman animals.

Here is one example of how feeding starving People animal foods exacerbate starvation, injustices and poverty:
“Currently, the continent as a whole has the arable land capacity to feed its entire population with plant protein, but it does not
have even close to the land capacity to feed all of its farm animals. The European Union found that only 20 percent of what Europe’s farm animals eat comes from the continent, while the remainder must be imported. Because most of these imports use up the land in developing countries, this animal-based method of feeding Europe contributes directly to the depletion of the resources of developing nations, thus contributing to their continued impoverishment. What it essentially boils down” (..)

“even if you are only concerned about human rights issues, you ought to be concerned about animal exploitation as well because it is directly connected to a significant human rights issue. As we discussed earlier, the amount of resources required to produce animal foods is multiples of what is required to produce plant foods. Although there are certainly political issues that hamper the distribution of food, it is also the case that animal agriculture and a diet of animal foods is increasingly a threat to world hunger, our water supply, our topsoil, etc.”

-Quote from Eat like you Care ; www.eatlikeyoucarebook.com

Note 1: See the end of http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html

More references:

How violence and domestication of animals, leads to violence against humans:
Animal Oppression and Human Violence, by David A. Nibert, Professor of Sociology at Wittenberg University.
http://www.cupblog.org/?p=10179

http://news.cornell.edu/stories/1997/08/us-could-feed-800-million-people-grain-livestock-eat

http://ajcn.nutrition.org/content/78/3/660S.full.pdf
http://www.imeche.org/.../reports/Global_Food_Report.pdf...
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/
http://www.ncifap.org/issues/environment/

Fler resurser:
https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet/posts/554732297952812
Richard Oppenlander, Your role in Global depletion:
http://www.youtube.com/watch?v=drS5hHdelR8Kor som saknar sina kalvar

Märkliga ljud visar sig vara kor som saknar sina kalvar.
Kor som används för mejeriprodukter slutar upp på samma slakthus som kor som används för kött. Kor som används för mejeriprodukter blir flera gånger under deras korta livstid (cirka 5 år – då de anses ekonomiskt olönsamma och skickas till slakthus) gravida utan deras samtycke (oftast genom inseminering hos veterinär) och deras bäbisar tas ifrån dem. Korna sörjer förlusten. Så nästa gång som du har ost från en ko på din pizza eller mjölk från en ko i ditt kaffe, föreställ dig det sörjande som du är medansvarig för. [Översatt och anpassat citat från: 1]

Eftersom att vi inte har något som helst näringsbehov av att konsumera djurprodukter, är det lidande, det våld och den död som vi utsätter kor och kalvar (och andra djur för djurprodukter) för helt onödigt, och således fel. [vidare resonemang, och vetenskapliga referenser: not 2]

Se denna artikel: http://www.newburyportnews.com/local/x1442590990/Strange-noises-turn-out-to-be-cows-missing-their-calves?mobRedir=false

Ät som att du bryr dig. Lev som att du bryr dig. Bli vegan! Rekommenderar http://www.vegankit.com/ och http://www.eatlikeyoucarebook.com/ för fortsatt läsning.

Not 1. https://www.facebook.com/abolitionistapproach
Not 2: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html

söndag 27 oktober 2013

Varför vegan? För att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande, våld, förtryck och död.

Anser du att det är rätt eller fel att utsätta djur för lidande och död utan en god anledning?

Nästan vem som du än frågor svarar att det är fel. Är njutning, bekvämlighet, tradition eller vana goda och legitima anledningar för att skada djur? På denna fråga svarar i princip alla människor ”Nej”. Vi är emot hundkamper och tjurfäktning, och är emot dem som försvarar det med att det ger dem njutning/underhållning; vi är emot att man vanvårdar husdjur, och gör motstånd mot dem som försöker försvara det med att det är bekvämt/praktiskt. Vi förstår att bekvämlighet inte är en god anledning för att ta livet på t.ex. ett djur, som har ett intresse av att inte bli utsatt för lidande och har ett intresse av en fortsatt existens.

Samtidigt så får mer än 1000 miljarder djur lida och blir dödade årligen för kött (inklusive fisk), mjölk, ägg och andra djurprodukter. Djur som används för ägg och mjölk dödas när de inte längre är ”tillräckligt produktiva”.

Sker detta av en god anledning? T.o.m. extremt konservativa hälsoorganisationer, inklusive American Dietic Association, erkänner att vi kan leva ett optimalt hälsosamt liv på en vegansk diet [1]. Alltså så har vi ett val när vi är i mataffären. Vi kan antingen betala någon för att skada, utnyttja och döda djur för att vi ska få i oss näring genom konsumtionen av kött, mjölk ägg, honung och andra djurprodukter; eller så kan vi köpa och få vår näring från grönsaker, frukter, legymer, nötter och andra vegetabilier, alltså en vegansk diet.

Och smaken av djurprodukter, eller att det är mer praktiskt/bekvämt, eller att det är en naturlig/traditionsenlig del av människans historia är inga legitima anledningar för att utsätta djur för lidande; vårt triviala intresse av en smakupplevelse/bekvämlighet kan inte rättfärdiga att ta ifrån djuren deras grundläggande och livsnödvändiga intresse ifrån dem – att fortsätta leva. Gary Francione och Anna Charleton ger i boken Eat like you Care [2] rationella svar på tal på 30 vanliga ursäkter som vi ofta använder för att försvara vår inkonsekvens och moraliska schizofreni i vårt förhållningssätt till djur.

Jag bestämde mig för att leva efter mina värderingar, och sluta vara en aktiv del av att utsätta djur för onödigt lidande för ett år sen, slutade att konsumera och använda djur och djurprodukter och blev vegan. Och jag rekommenderar alla att göra samma val – att äta och leva utefter sina värderingar, äta och leva som om att djur betyder något moraliskt sett och att äta och leva utan att våldföra sig på försvarslösa och utsatta individer.

Dela gärna – så att även dina ickeveganska vänner kan förstå detta och ändra levnadssätt. ’Sharing is caring’! Och gilla gärna sidan 'Bli vegan och Avskaffa djurslaveriet för Djurens rättigheter'.

Not 1: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/humans-can-live-and-thrive-on-healthy.html ; 2. www.eatlikeyoucarebook.com

Anders Branderud
För vidare läsning rekommenderar jag www.vegankit.com och https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet

torsdag 12 september 2013

Om du älskar djur, så äter du inte kött, mjölk och ägg


Från ett mail som jag fick: “Jag älskar djur men jag är inte ännu en vegan och kanske kommer jag aldrig att bli det (men jag har skurit ner på kött). Vem är du att säga att jag inte älskar djur?

Mitt svar: Det som vi verkligen tror om moral visar sig på hur vi agerar och inte på vad som vi säger. Vi kan säga vad som helst. Men våra handlingar visar vad vi verkligen är övertygade om. Många män säger att de verkligen älskar de partners som de misshandlar och slår. Om du verkligen älskar någon, så värderar du den personen moraliskt, och vad än du gör så misshandlar du henne inte och slår henne inte. Älska och skada går inte ihop tillsammans. På samma sätt, om du älskar djur så värderar du dem. Och om du värderar dem så behandlar du dem inte som saker som existerar exklusivt som ett medel för att nå dina mål, vilket är exakt det som du gör närhelst du konsumerar en djurprodukt.

Citat Gary L. Francione; https://www.facebook.com/abolitionistapproach

------

Om du älskar någon, så utsätter du inte den individen för fullständigt onödigt våld, lidande och död. Att döda en förnimmande varelse som vill leva är att utsätta denne varelse för våld. Att djur har haft ett gott liv ger inte rätten att beröva henne detta liv som hon vill leva. Djur är offer, ickeveganer mobbar oskyldiga, förnimmande och försvarslösa varelser för en gastronomisk njutning/bekvämlighet.

Anledningen till att djur far illa i detta samhälle är för att vårt samhälle ser dem som resurser, som man får använda våld på, skada och döda för en trivial gastronomisk njutning/bekvämlighet.

Lösningen är att sluta konsumera djurprodukter överhuvudtaget. Så länge som djur är resurser/egendom till oss människor kommer de att bli utsatta för fullständigt onödigt lidande, våld och död, precis som slavarna i bl.a. USA och England för några hundra år sedan aldrig kunde bli skyddade för lidande, våld och död eftersom att de var ”egendom” under lagen, och att slavägarens triviala intressen alltid värderades över deras "egendoms" (slavens) intressen.

Mer om djur och varför de aldrig kan få något riktigt skydd eftersom att de är egendom under lagen: http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.2cgi...

Om vi inte skulle domesticera djur, så skulle mer än 56 miljarder landlevande djur varje år inte bli utsatta för onödigt våld för djurprodukter. Med varje ickeveganskt val som du gör så möjliggör du att djur utsätts för fullständigt onödigt våld, lidande och död.

Oavsett hur många tusenlappar man spenderar på hjälpa djur, så ger det en inte rätten att utsätta andra djur för fullständigt onödigt lidande och våld.


-------

Det är fint att du hjälper vissa djur. Det är ingen skillnad på de djur som du räddar/hjälper jämfört med de djur som du konsumerar.
Djuren som du konsumerar har ett intresse av att leva, och din njutning/bekvämlighet som du får av
att konsumera djurprodukter ger dig inte rätten att använda våld mot en förnimmande och försvaslös varelse.

Idén att vi någonsin kan värdera njutning för ens smaklökar - oavsett dess intensitet - mer än livet och lidandet av de förnimmande varelser som exploateras för att göra animaliska livsmedel, är en indikation på att vi har gått vilse. Du vet att det är fel att utsätta djur för lidande och död utan goda skäl. Du vet att njutning för ens smaklökar inte kan utgöra en god anledning. Det finns ingenting komplicerat som krävs. Du vet allting som du behöver veta. Bli vegan.


-----

Ingemar,"anledningen till att djur far illa i dagens samhälle är bristen på empati, empati mot allt som finns på jorden, ocjh empati kan visa sig på många sätt,"

Ja, och det är oempatiskt att slakta ett djur eftersom att djuret har ett intresse av att leva, och inte vill bli slaktat.

"Äta kött är en del av min natur"
Det är samma argument som används för all diskriminering -- alltså att det är en del av "ens natur".

"veganismen något fint innan det som numer liknar en sekt, hjärntvättade personer som inte hinner stanna uppp och se det vackra utan letar bara efter det fula och förstörelses mm i alla situationer.."

Jag ser mycket vackert!
Samtidigt ser jag all exploatering av djur och personer som kallar det "humant" att döda djur på "humana sätt". Det är motsatsen till vackert.
Jag försöker utbilda dig och få dig att inse att det är fel att exploatera försvarslösa och förnimmande varelser.
Du är inte ett offer för att jag försöker få dig att tänka om.
Djuren är offer.

---
Jag är inte med i en "sekt" eftersom jag anser att det är fel att utsätta djur för fullständigt onödigt våld och död.
Det är vad alla människor anser.
En del människor väljer att inte leva efter sina värderingar.

Föreställningen att vi kan vara ”snälla”, ”barmhärtiga”, eller ”humana” mot djuren som vi föder in i denna värld för att slakta och äta är en av de mest djupt tragiska, omoraliska och självbedragande idéerna i historien av mänskligt tänkande.

torsdag 5 september 2013

Svar från vegan - 'men människan är inget djur'

Detta är mitt svar:
Biologiskt sett så är vi djur. Djur av arten 'människa'.
En del säger att det som skiljer oss från en del djurarter, är att vi har en bättre moraliskt förståelse om vad som är rätt och fel. Det kan vara sant med en del av oss människor. Det finns så mycket hat och våld här i världen, och det är väldigt många människor som inte förstår vad som är etiskt riktigt, och väldigt många människor som inte agerar efter det som de vet är etiskt riktigt. Det är så många som engagerar sig i våld och diskriminering – sexism, rasism, speciecism, etcetera.

En del personer säger att vi är mer intelligenta än andra djurarter. Jag säger att alla djur är intelligenta på olika sätt. En del hävdar att vår ”framstående moral”/intelligens ger oss rätten att döda och äta andra djur. Tvärtom så är det så att vår ”framstående moral” ger oss insikt till att det är etiskt fel att utsätta förnimmande varelser av annan art för onödigt lidande, våld och död för njutning/bekvämlighet/tradition. Att äta djurprodukter (djur skadas och dödas i mjölk-, ägg-, honungs- och köttindustrin, osv.) är att utsätta djur för fullständigt onödigt våld, lidande och död, eftersom att vi kan leva och må bra på en vegansk diet.

Om du inte är vegan: Sluta att ursäkta att utsätta andra förnimmande varelser för fullständigt onödigt våld, lidande och död. Bli vegan.
Läs mer här: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html

Bli vegan, utbilda andra till att inte skada, döda och förtrycka djur


”Att inte döma uppförande, eller att inte döma det snart nog, är det som har svarat för huvuddelen av de moraliska katastrofer som vi har haft genom historien. Det är det som är roten till problemet med utnyttjandet av djur och varför det framträdande svaret till detta problem är den absurda och orättfärdiga ”lyckligt utnyttjande”-rörelsen.”

”Anser du att djur betyder något moraliskt sätt? Om du gör det, så har du inget val annat än att bli vegan. Du kan inte på ett konsekvent sätt tro att djuren betyder något moraliskt sätt, men att det är acceptabelt att döda dem (oavsett hur “humant” du föder upp dem och dödar dem) för din gastronomiska njutning. Det är egentligen mycket enkelt.

Citat Gary L Francione

Bli vegan. Utbilda de som du känner och de som du möter till att bli veganer (på jobbet, på gatan om du är ute och går med t.ex. adopterade djur som du tar hand om, i kön till matkassan, osv.). Utbilda ickeveganer, personer som utsätter djur för fullständigt onödigt lidande och död, få de att tänka till om deras gärningar. Jag rekommenderar boken Eat like you care (’Ät som du bryr dig’) av Gary L. Francione och Anna Charlton [Se länk i efterföljande kommentar till ett översatt intro av denna bok] – jättebra för dig att läsa som inte är vegan och för dig som är vegan att lära dig att på ett mer effektivare sätt argumentera med ickeveganer.


För vidare läsning rekommenderar jag artikeln ’Making a mockery of Gandhi’ – se länk i kommentar till den ursprungliga posten.

 


Boken Eat like you care: http://www.eatlikeyoucarebook.com/

Making a mockery of Gandhi: http://www.abolitionistapproach.com/making-mockery-gandhi/#.UijJ9j_9VyI                                                                                                                             

 

Under Förintelsen och många andra moraliska katastrofer är det en överväldigande majoritet som har varit tysta och inte gjort något för att stoppa dessa moraliska katastrofer.

Var inte en av dem som håller tyst i en ickevegansk värld. Utbilda andra till att förstå att det är etiskt fel att förtrycka djur. Utbilda andra till att bli veganer.
Att vara tyst när andra skadar och dödar människor och andra djur är etiskt fel.

Tyvärr är det många veganer som är tysta och inte utbildar andra till att bli veganer.
Tack till alla som utbildar andra till att bli veganer.

Till de som inte ser det som en väldigt hög prioritet att utbilda alla man känner och möter om veganism: Varför inte?

Till er som utbildar andra: Hur går det? Respons, osv??
Diskutera och dela gärna

Att dela veganism med andra är en av de största prioriteringarna i mitt liv och jag ser det som lika viktigt som att själv vara vegan.
Jag tänker inte stå tyst och se på när försvarslösa individer blir förtryckta.