onsdag 15 maj 2013

Fråga till vegan: Skillnad mellan att föda upp husdjur och boskapsdjur till ett liv i fångenskap?

Jag köpte en hund strax efter det jag slutat köpa och äta djurprodukter (i höstas), och även innan det tänkte jag på att det var etiskt fel att splittra mor och barn. Men när jag gjorde valet trodde jag att jag gjorde rätt (kommer inte ihåg hur jag rättfärdigade det). Letade efter att adoptera en hund, men fann vid det tillfället ingen (letade på fel ställe). Efter det har jag omvärderat min tidigare syn och är nu emot uppfödning p.g.a. följande anledningar. Jag och min fru adopterar, räddar och hjälper gärna mer djur från djurhem (bl.a. har vi adopterat en hund nyligen), men vi kommer inte mer stödja uppfödare. Att rädda djur från djurhem, och ta hand om de domesticerade djur som far illa är vårt ansvar, eftersom vi har själva skapat probelemet med domesticering.

Så här tänker jag:
Alla djur har ett moraliskt värde, en rätt att bli behandlade som individer och inte som egendom eller resurs, en rätt att inte bli använda och att inte bli utnyttjade, en rätt att få leva hela sitt syfte och inte få sitt liv fråntagna från sig. Alla djur har en rätt att leva i frihet och inte bli kontrollerade av någon, att inte vara instängda, och inte vara tvungen att leva på någon annans premisser, att inte vara någon annans slav – oavsett hur bra han/hon behandlas.

Men när vi avlar fram djur till tamdjur och sedan håller dem fångna under våra begränsningar, och de blir helt beroende av oss och vår kontroll, så tar vi denna rätt ifrån dem. De blir beroende av oss, deras liv blir helt och hållet styrt av oss, och de får inte leva i sann frihet och får till stor grad inte bestämma över sina liv. Det sker en kompromiss med deras rätt som individer, med deras frihet och med deras eget självbestämmande. Oavsett hur goda liv vi ger dem, så är det inte rätt att föda upp en individ till ett liv där vi kontrollerar dem. Oavsett om vi ser de som individer, och inte som ”egendom”, så förändrar det inte faktum att vi kontrollerar dem och deras liv. Om man gjorde så med människor, skullle man med rätta erkänna att det är slaveri (oavsett hur bra människorna som vi födde upp och höll fångna blev behandlade). Det är ingen skillnad med djur.

I djurindustrin (inklusive husdjursindustrin), så väljer många människor att splittra den så värdefulla relationen mamma-barn. Ett djur som är en individ har självklart rätt att leva med sin familj, på samma sätt som en människo-mor har en rätt att leva med sitt barn. Ingen har rätt att behandla människor som egendom/resurs och separera far/mor och barn från varandra. Men djur behandlas och har en status som egendom/resurs i djurindustrin och brott mot deras grundläggande rättigheter sker ständigt.

Vi ska jobba mot en vegansk värld där vi människor och de andra djuren kan mötas i naturen som individer. Där alla djur är individer, och där man inte dödar, använder och förslavar djur. Det enda rätta är att bli vegan- det är den enda livsstil som erkänner djur som de individer dem är (inklusive att inte använda, utnyttja, förslava, döda och äta djur och deras produkter). Läs mer på hemsidan http://www.vegankit.com/

En vegansk värld där vi människor och de andra djuren kan mötas i naturen som individer. Djuren kan komma till oss om de så vill och vi kan mötas och utveckla relationer, där ingen är beroende av den andre, och där alla är fria och självständiga individer.
Mer problem med domesticering finns beskrivet här: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/#.UWqDZMr3LS8 och här:
http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/what-are-the-roots-of-freedom-and-slavery/ [som är skriven av Will Tuttle, som även har skrivit den fantastiska boken World Peace Diet (www.worldpeacediet.org) ].


---Svar till:Jag är jätte intresserad av vegan-tänket, så inte alls en motståndare. Men detta får mig att tänka på våra husdjur, som hund och katt.. Hur tänker veganer där? I mångt och mycket är ju djuren i fångenskap (mer eller mindre), utnyttjas av människor (vi vill ha djur för vår egen skull) och hindras från naturliga beteenden (typ springa ut i gatan när de känner för det). Tycker veganer samma sak här som med boskapsdjur? Om inte, vad är skillnaden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar