tisdag 31 december 2013

Happy new vegan year - free of violence, suffering and discrimination

Happy new year to all of you!!!! May you have a wonderful 2014!


I wish that this year will be a year where everyone decides to not be a part of any discrimination and violence. That we stand up against all discrimination based on sex, sexual orientation, color, age, species, etc! [more info: note 0]  <3
I wish that we decide to use our time to fight against and alleviate the poverty, starvation, violence and discrimination in this world; that we help the orphans of this world, support foster homes, and consider to adopt people, and animals from animal shelters if we have the opportunity. A year were we don’t support the slavery and injustices of the cocoa industry [see note 1], and other slave work that is so common in the production of commodities in the Third world.
A year where we don’t exacerbate the poverty, starvation, injustices, environmental destruction involved in/exacerbated by the production and consumption of animal foods, which involves breeding up, using, unnecessarily harming and killing animals for food; and giving them feed that could have been used to feed starving people; while taking their land, driving them out of their homes and growing feed and raising “cattle” on land that could have been used to feed the indigenous population [2]. The feed that feeds the animals only in USA could be used to feed 800 million people. At the same time several million people die of starvation and 870 million suffering from chronic undernourishment [4]. And we have no nutritional need for this (see below).
More than 56 billion land animals and more than 1000 billion marine animals are harmed and killed all around the world. 1 billion is 1000 million. These animals are harmed and killed for meat, fish, milk and eggs. Is this enormous amount of suffering and killing necessary?


Even extremly conservative health organizations, including American Dietic Association, claim that we can live a life of optimal health on a well planned vegan diet. Thus we have a choice when we stand in the food store: Either we can choose to get all our nutrition from meat (including fish), milk, eggs and other animal foods, or we can choose to get our nutrition by consuming vegetables, fruits, legumes, nuts and other plant foods, i.e. a vegan diet.
We don’t need to consume animal foods for our survival. The production of animal foods inevitably involves that animals are harmed and/or killed. And the pleasure of meat, milk and eggs, or that it is more practical/socially accepted to consume these/peer pressure are no valid justifications for this unnecessary harm and death. Even a more “humane breeding and slaughter”/”ecological eggs”/”ecological milk” involves unnecessary suffering and death, and thus that is not a solution if we claim that animals have a moral value, and we think that their interest of not suffering and their interest of being a live are more important than our trivial reasons for consuming animal foods. Professor of law Gary Francione and Anna Charlton answers this and 29 other common excuses to consume animal foods in the book Eat like you Care [5].
We can live in a world without news articles describing suffering people and suffering nonhuman animals, and in a world without people and animals suffering in silence. But this requires that we stop using people and nonhuman animals as commodities, and stop paying for a production that involves their suffering. If we want to change the world, we have to start with ourselves. If you want to change the world, and start living according to your own moral values, you can easily do this (if you haven't already): opt out of all unnecessary suffering, discrimination and violence towards animals by going vegan; and opt out of all other discrimination and all violence.


Solution:

Vision for nonviolent vegan permaculture-community promoting veganism and human rights


More articles opposing all discrimination:
“That’s Racist Against White People!” A Discussion on Power and Privilege


0. See first paragraphs: http://www.abolitionistapproach.com/some-thoughts-on-the-abolitionist-approach/#.UsNBH7SwUX0
1. http://topdocumentaryfilms.com/dark-side-chocolate/
2. References found in the end of this article: http://bloganders.blogspot.se/2013/11/human-rights-and-animal-rights-against.html
3. http://news.cornell.edu/stories/1997/08/us-could-feed-800-million-people-grain-livestock-eat
4. http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm
5. www.eatlikeyoucarebook.com

fredag 27 december 2013

Veganskt svar: 'Är det fel att döda djur för kött om det sker utan lidande"?

Ingen behöver lida eller dö eftersom vi kan leva ett optimalt hälsosamt liv utan kött, mjölk, ägg, dun, päls, läder och andra djurprodukter. Produktionen av dessa produkter involverar onödigt lidande i olika intensitet och vanligtvis en onödig död för djuren som juridiskt sett är ersättningsbara resurser/egendom [1]. T.o.m. extremt konservativa hälsoorganisationer, inklusive American Dietic Association, erkänner att vi kan leva ett optimalt hälsosamt liv på en vegansk diet [2]. Alltså så har vi ett val när vi är i mataffären. Vi kan antingen betala någon för att skada, utnyttja och döda djur för att vi ska få i oss näring genom konsumtionen av kött, mjölk ägg, honung och andra djurprodukter; eller så kan vi köpa och få vår näring från grönsaker, frukter, legymer, nötter och andra vegetabilier, alltså en vegansk diet.


Så varför gör vi inte det? Är smaken av djurprodukter, vår bekvämlighet, socialt grupptryck eller traditioner (t.ex. jultraditioner) en legitim anledning för att ta livet av en annan förnimmande varelse som vill leva, och som värderar sina subjektiva upplevelser? Oavsett om dödandet av djur för kött, eller dödandet av höns och kor när deras produktion dalar, involverar lidande eller inte för djuret som blir dödat? En del personer skriver stolt att de har sett hur djuren som de har fött upp blivit slaktade lokalt på deras gård utan att de känner något. Säg att detta nu är sant och inte endast en felbedömning av situationen: Skulle du anse att det är rätt att någon dödade en människa för mat, kläder eller andra triviala anledningar om det skedde smärtfritt? Du kanske inte anser att ickemänskliga djur har samma moraliska värde som oss människor, men det enda som är relevant för denna fråga är att ett djur har ett intresse av att vara i liv och att hon värderar sina subjektiva upplevelser. Om hon gör det, så har vi ingen rätt att ta detta grundläggande och livsnödvändiga intresse ifrån henne för våra triviala upplevelser. Det finns ingen konflikt, inget sorts “moraliskt tvång”, du behöver inte skada och döda djur för din överlevnad.


Är smärtan av kalvar och deras mammor, som människor tvångsmässigt skiljer från varandra när kalven är några dagar eller en vecka (för “ekologisk mjölk”) för att vi ska få kons mjölk, en legitim anledning för att vi ska få mjölk?
Är smaken eller bekvämligheten av animaliska livsmedel en legitim anledning för smärtan, stressen och lidandet som uppstår när familjemedlemmar och vänner blir tvångsmässigt skilda från varandra för att vi skickar djur till slakthuset, jagar eller fiskar?


Dela gärna - sharing is caring! Och om dina vänner inte förstår varför det är moraliskt fel att konsumera animaliska livsmedel och använda sig av djurprodukter, så kommer de aldrig att sluta.


1. Mer att läsa här: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/fraga-fran-vegetarian-varfr-dricker.html
2. http://bloganders.blogspot.no/2013/08/humans-can-live-and-thrive-on-healthy.html

Bidrag från Anders Branderud (från https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet )

måndag 16 december 2013

Det är extremt att säga att vi bryr oss om djur, men att fortsätta att äta djur och animaliska livsmedel.


III: Slutsats

När du har läst så här långt så håller du antingen med oss om att du har en moralisk skyldighet att äta en vegansk diet; eller så är du inte överens med oss eftersom att du har dragit slutsatsen att du egentligen inte anser att djur betyder något moraliskt sett, eller eftersom att du anser att de betyder något moraliskt sett, men att du fortfarande inte kommer att ändra ditt beteende eftersom du är villig att leva med en allvarlig moralisk inkonsekvens.

            I alla fall så behöver vi inte dra några slutsatser åt dig.

            Men om du har bestämt dig för att du kommer att låta dina matvanor anpassas efter din moral och börja att äta en vegansk diet, så vill vi ge lite råd:
            I ett samhälle i vilket de flesta människor konsumerar animaliska livsmedel och i vilket man värdesätter konformitet, och i vilket ett avvikande beteende ofta avfärdas som ”extremt”.

            Låt inte det störa dig. Betänk:

            Det som är extremt är att äta ruttnande kött, mjölk som produceras för de unga av en annan art, och fåglars ickebefruktade ägg.

            Det som är extremt är att vi betraktar vissa djur som våra familjemedlemmar, medan vi på samma gång sticker gafflarna in i likdelarna av andra djur.

            Det som är extremt är att tänka att det är moraliskt acceptabelt att utsätta andra förnimmande varelser för lidande och död helt enkelt eftersom att vi njuter av smaken av djurprodukter.

            Det som är extremt är att vi säger att vi vidkänner att det inte är moraliskt rätt att utsätta djur för ”onödigt” lidande och död, och att vi sedan fortsätter med att dagligen delta i ett fullständigt onödigt utnyttjande av djur.

            Det som är extremt är att vi excoriate människor såsom Michael Vick, medan vi fortsätter att äta animaliska livsmede

            Det som är extremt är att vi låtsas omfamna fred medan vi gör våld, lidande, tortyr och död till en daglig del av våra liv.

            Det som är extremt är att vi säger oss bryr oss om djur och vi tror att de är medlemmar av den moraliska gemenskapen, men vi sponsrar, stödjer, uppmuntrar och förespråkar märkningssystem för ”lyckligt” kött/mejeriprodukter.

            Det som är extremt är att inte äta kött, men att fortsätta med att konsumera mejeriprodukter, när det absolut inte finns någon rationell skillnad mellan kött och mejeriprodukter (eller andra djurprodukter).  Både kött, mejeriprodukter och ägg involverar lika mycket lidande.

            Det som är extremt är att vi uppmuntrar en diet som orsakar sjukdomar och resulterar i ekologiska katastrofer.

Det som är extremt är att vi uppmuntrar våra barn att älska djur på samma gång som vi undervisar dem att man kan skada dem som man älskar. Det är sannerligen extremt och väldigt ledsamt.

            Det som är extremt är fantasin att vi någonsin kommer att finna vår moraliska kompass relaterat till djuren så länge som de är på våra tallrikar.

Det som är extremt är att vi säger att vi bryr oss om djur, men vi fortsätter att äta djur och animaliska livsmedel.

 

-Gary L. Francione och Anna Charlton, utdrag från Eat Like You Care

fredag 13 december 2013

Säg nej till lidande och död i grisuppfödning och annan uppfödning av djur för mat -- bli vegan

Låt inte djuren lida - bli vegan


Vi anser alla att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Därför blir vi så uppröda över t.ex. det senaste nyhetsinslaget om grisarna som lider i fabriksuppfödning. Vi förstår att vår njutning, nöje eller bekvämlighet inte kan rättfärdiga att djur skadas och dödas.

Samtidigt så dödas det cirka 80 miljoner landlevande och ännu fler vattenlevande djur årligen endast i Sverige. Dessa djur blir utsatta för lidande och död för kött, fisk, mjölk och ägg. Är detta lidande nödvändigt?


T.o.m. extremt konservativa hälsoorganisationer, inklusive American Dietic Association, hävdar att man kan leva ett optimalt hälsosamt liv på en välplanerad vegansk diet. Alltså så har vi ett val när vi står i mataffären: Antingen så kan vi välja att få en del av vår näring från kött (inklusive fisk), mjölk, ägg och andra djurprodukter; eller så kan vi välja att få vår näring genom att konsumera grönsaker, frukter, legymer, nötter och andra vegetabilier, alltså en vegansk diet.


Vi behöver inte animaliska livsmedel för vår överlevnad. Och njutningen av kött, mjölk och ägg, eller att det kan vara mera praktiskt/socialt accepterat att konsumera dessa, kan inte rättfärdiga att djur föds upp för att bli vår mat, får lida och blir dödade. Även en ”humanare uppfödning och slakt”/”ekologiska ägg”/”ekologisk mjölk” involverar onödigt lidande och död och är således ingen lösning.  Juridikprofessor Gary Francione och Anna Charlton besvarar denna och 29 vanliga ursäkter för att äta djurprodukter i boken Eat like you Care.


Vi kan leva i en värld som inte präglas av nyhetsuppslag med lidande djur och djur som lider i det tysta. Men det kräver att vi slutar att använda djur som handelsvaror, som utsätts för onödigt lidande för kött, mjölk, ägg, läder, päls, dun, smink, osv. Om vi vill förändra världen så måste vi börja med oss själva. Om du vill förändra världen, och börja leva efter dina egna moraliska värderingar, så kan du med enkelhet göra det och bli vegan.

Anders Branderud

Låt inte djuren lida - bli vegan

 
 

onsdag 11 december 2013

Don’t let the animals suffer - go vegan

Do you believe it is wrong to inflict unnecessary suffering and death on animals?
You will have a hard time finding any person who doesn’t agree with this statement. Are enjoyment, convenience, and tradition or habit good and legitimate reasons to harm animals? We oppose dog fights and bullfighting, and we oppose those who defend and participate in these activities because of that they enjoy them. We oppose people mistreating pets and don’t accept the excuse of convenience or lack of time. We understand that convenience isn’t a valid reason for killing an animal, with an interest of not being harmed and an interest of a continued existence.

We oppose these treatments of animals, but not the treatment of the more than 1000 billion of animals who are harmed and killed every year for meat (including fish), milk, eggs and other animal foods. Animals used for eggs and milk are killed at a young age when they are not productive enough for what they are used for.


Is the use of animals for food a good reason to harm and kill animals? Even extremely conservative health organizations, including American Dietic Association, acknowledge that we can live an optimally healthy life on a vegan diet [1]. Thus we have a choice when we are in the food store. We can choose to harm, use and kill animals in order to get nutrition through the consumption of meat, milk, eggs, honey and other animal foods; or we can buy and get our nutrition from vegetables, fruits, legumes, nuts and other foods from the ground, i.e. a vegan diet.


And the taste of animal foods, or that it is more convenient to consume them, or that they are a natural/traditional part of human history are no legitimate reasons for harming animals; and our trivial reason of palate pleasure/convenience/social acceptance can’t justify us to take from the animals their fundamental and essential interest of continuing to live. Just like that we would never accept these excuses when applied to using animals in dog fights and bullfighting. Gary Francione and Anne Charleton give, in their book Eat like you Care, rational answers to 30 common excuses that we often use to defend our inconsistency and moral schizophrenia in our relation to the animals.


I decided to live according to my values and to stop being an active part of inflicting unnecessary harm and death on animals, one year ago; I stopped consuming and using animals and their products and became a vegan. And I recommend everyone to do the same choice – to eat and live according to your values, eat and live as animals matter morally, and eat and live without oppressing and being violent towards defenseless and vulnerable sentient beings.


Please share! Sharing is caring.


Footnotes:

måndag 2 december 2013

Varför "djurskydd"sreformer skadar djur

En del menar att man ska förespråka "djurskydd" - t.ex. större burar.
Förutom att det inte är moraliskt att förespråka att andra ska utnyttjas överhuvudtaget (och genom att förespråka djurskydd så sänder man det implicita budskapet), så är i princip det enda ”djurskydd” som djuren kan få, lagar som gör den industriella produktionen mer effektiv. Dessa är reformer som industrin ända kommer att göra för att effektivisera sin produktion; och om man istället förespråkar veganism så kommer industrin att känna sig pressad att driva dessa reformer för att lura ickeveganska konsumenter till att tro att man kan konsumera "lyckligt kött" och mjölk och andra livsmedel från "lyckliga kor".

Detta är dock bara fantasier eftersom det inte finns någon som är lycklig av att bli dödad; och så länge som djur juridiskt sett är människans egendom och vi använder dem som våra resurser, så kommer cirka 60 miljarder djur som dödas för mat, kläder, undehållning, etc. att fortsatt vara föremål för förtryck. Så länge som djur är människans egendom/resurs, så kommer våra triviala intressen alltid att juridiskt sett att bedömas som viktigare än djurens intressen. T.ex. människans smakupplevelse värderas viktigare än djurens intressen av att leva ett liv i frihet, fritt från lidande och död; och således har vi uppfödning med djur som har ett kort liv fyllt med lidande och stress, och sedan blir brutalt slaktade på ett slakthus.
Rekommenderar denna artikel för vidare läsning: http://www.abolitionistapproach.com/abolitionist-animal-rights-abolitionist-veganism-in-a-nutshell/

En av många nackdelar med att förespråka ”djurskydd” är att man lurar ickeveganska konsumenter till att tro att det är okej att använda sig av djur, så länge som det sker i enlighet med ”djurskydds”reformerna.

Att förespråka för ”större burar” eller för andra former av djurskydd, är i ett människokontext som att förespråka för att de som misshandlar och förtrycker kvinnor ska göra det på ett ”humanare sätt”. Vi förstår att detta är moraliskt fel; men i ett speciesistiskt samhälle så är det många som inte förstår varför det är moraliskt fel att göra samma sak med de ickemänskliga djuren.

-----

"Här är ytterligare en tanke om varför det är helt absurt att propagera för "bättre utnyttjande":

Sätt dig själv i "frigående hönans position". Du hör att någon med ett enormt mycket större privilegium än dig (genom att vara människa) säger att det är bättre att köpa ägg från din ägare, än från en person som säljer ägg från hönor i en bur. Ditt utnyttjande förtjänas inte att tas på lika stort allvar, eftersom någon annan har det värre (enligt människan).

Alla är individer, och hur absurt blir det inte när vi sitter och säger att "den där hönan har det bättre", fast du inte alls är den hönan, och inte alls kan sätta dig in i dennes situation."


Ramin W.

Vidare läsning: http://www.abolitionistapproach.com/compassionate-violence/
Djur har ett moraliskt värde och således är veganism vår moraliska skyldighet. Rekommenderar även: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html