måndag 20 maj 2013

Vegansk diet förbättrar fysisk och psykisk/själslig hälsa

Jag rekommenderar att äta rätt, att finna ut vad vår kropp är anpassad till att äta, och att äta en diet som inte skadar människor och andra djur.

Om vi vill må bra kroppsligt och själsigt måste vi också göra val, inklusive matval, som inte skadar andra kroppsligt och själsligt.
Vi behöver sträcka ut vår kärlek och barmhärtighet till alla. Alla individer vill leva, både människor och andra djur. Vår kultur har tappat sin förståelse av de ickemänskliga djuren och tror att de är mindre värda än oss, och att vi kan utnyttja dem för en smakupplevelse, vana eller tradition. Vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Om vi skadar en annan individ, så skadar vi också oss själva. För att döda någon individ oavsett om det är en människa, hund, katt, fågel, ko eller annat djur, så måste vi, medvetet eller omedvetet (och oftast har människan ingen avsikt att skada), våldföra oss på denne individens kärlek och begär, vi måste förstöra mål, hopp och drömmar, förstöra familjerelationer och vänskapsrelationer. Vi måste offra en del av vår inre kärlek och barmhärtighet, vi måste säga till oss själva, ’Jag bryr mig inte!’, för att kunna ta en individs syfte och liv. Så länge som vi tar andras syfte, så kommer vi inte finna vårt sanna syfte. Så länge som vi tar andras frid, kommer vi aldrig finna sann frid. Så länge som vår kultur förstör de ickemänskliga djurens hälsa och liv, så kommer också vi vara drabbade av hälsoproblem fysiskt och psykiskt. Att konsumera döda djur och deras produkter (mjölk, ägg, honung,osv) skadar djur på sättet som jag beskrivit. Lösningen på våra och på de ickemänskliga djurens problem är att vi blir veganer, samt slutar med alla andra sorters förtryck. Mer om detta kan man lära sig i World Peace Diet av Will Tuttle (www.worldpeacediet.org)
Fler tankar som jag har: http://bloganders.blogspot.no/2013/03/vi-ska-behandla-andra-som-vi-sjalva.html

Det finns många belägg att vår kropp mår bäst av en stärkelsebaserad diet (trots vad så många säger i dagens kultur). Se t.ex. belägg i denna artikel av Dr. John McDougall: http://www.drmcdougall.com/misc/2009nl/feb/starch.htm
Rekommenderar också denna dokumentär om hälsa: http://www.adelicatebalance.com.au/

Kärlek, frid och fred, Anders
 
----------
 
WHO rekommenderar ett proteinintag på 5% protein. Det och mer därtill får man enkelt genom en stärkelsebaserad diet: http://drmcdougall.com/misc/2007nl/apr/dairy.htm
Det finns också mycket man kan äta även om man har allergiska reaktioner: http://www.drmcdougall.com/med_allergic.html
Protein och fetter från djurprodukter är skadliga för vår hälsa. Se China Study ( http://www.thechinastudy.com/ ) och www.heartattackprooProf.com
Man får i sig all näring, all protein, alla essentiella fettsyror endast genom att äta potatis (samt ev. B12-tillskott): http://www.drmcdougall.com/misc/2009nl/feb/starch.htm ; och det är väldigt nyttigt och bra för vår kropp trots att många hävdar att det inte är det.
Ekologisk äggproduktion ställer krav som innebär att varje höna får en yta av 2 A4-papper och alla tuppkycklingar blir dödade liksom i all äggindustri; och hönorna dödas när de inte kan producera tillräckligt med ägg. Vi vill inte födas in i fångenskap? Kan vi inte respektera andra individer som inte heller vill leva och födas in i fångenskap?
Och älgar, rådjur och andra vilda djur är medvetenhet precis som oss; kan vi inte respektera deras vilja att leva och inte bli dödade av oss? Det är så enkelt (se ovanstående länkar) att leva på en vegansk diet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar