fredag 17 januari 2014

Svar från vegan: Varför det är fel att äta vilkött/döda vilda djur

Svar på argumentet : "Men djuren som jag äter lider inte. Jag äter bara vilt."

Tror du att djuren som du äter/använder har ett intresse av att leva, få uppleva positiva subjektiva upplevelser, intresse av en intim relation med sin familj?
Anser du att det är rätt att ta detta ifrån djuren om vi inte har någon legitim anledning för detta?

Jag säger att dessa djur lider eftersom jag menar att djur lider av att bli separerade från sin familj, och att i princip all slakt/fiskande/jakt har ett visst element av lidande - i varierande grad.

Du känner också till att produktionen av ägg och mjölk (även ekologiska) involverar lidande?:
http://bloganders.blogspot.no/2014/01/djur-lider-och-blir-dodade-for.html

Och även om nu man kunde slakta ett djur helt utan lidande, så är detta inte heller någon lösning, eftersom ett djur har ett grundläggande intresse av att leva, och djurens vänner och familj har ett grundläggande intresse av att ha sin vän i liv: http://bloganders.blogspot.no/2013/12/veganskt-svar-ar-det-fel-att-doda-djur.html

Om vi tar principen om att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande på allvar – så kan vi inte rättfärdiga att ha djur som egendom och att använda dem som våra resurser överhuvudtaget. Vi kan inte rättfärdiga att använda djur som mat, kläder, osv, vilket utsätter djur för fullständigt onödigt lidande och död: http://bloganders.blogspot.no/2013/12/lat-inte-djuren-lida-bli-vegan.html

Djuren kommer alltid att bli utsatta för onödigt lidande och död så länge som de har en status som ‘egendom’ i vårt samhälle. Lagen om att det är fel att ”utsätta djur för onödigt lidande” är tandlös, eftersom den tillåter det lidande som ”behövs” i den fullständigt onödiga processen att föda upp och döda levande varelser för att få kött, mjölk, ägg, läder, päls, dun, osv.

Vidare läsning: http://bloganders.blogspot.no/2014/01/varfor-det-inte-ar-ratt-att-ha-djur-som.html

söndag 12 januari 2014

Varför det inte är rätt att ha djur som egendom/djuruppfödning

Djur värderar sina subjektiva upplevelser, och sitt liv, och våra triviala intressen som bekvämlighet, njutning eller tradition, kan aldrig rättfärdiga att ta detta ifrån djuren. Vi människor skadas av att bli dödade även om det sker smärtfritt när vi sover, bl.a. eftersom att vi värderar våra liv och våra upplevelser. Det samma gäller de ickemänskliga djuren.
Om vi tar principen om att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande på allvar – så kan vi inte rättfärdiga att ha djur som egendom och att använda dem som våra resurser överhuvudtaget. Vi kan inte rättfärdiga att använda djur som mat, kläder, osv, vilket utsätter djur för fullständigt onödigt lidande och död: http://bloganders.blogspot.no/2013/12/lat-inte-djuren-lida-bli-vegan.htmlDjuren kommer alltid att bli utsatta för onödigt lidande och död så länge som de har en status som ‘egendom’ i vårt samhälle. Lagen om att det är fel att ”utsätta djur för onödigt lidande” är tandlös, eftersom den tillåter det lidande som ”behövs” i den fullständigt onödiga processen att föda upp och döda levande varelser för att få kött, mjölk, ägg, läder, päls, dun, osv.Alla djur som föds upp för kläder, mat, osv., blir utsatta för onödigt lidande i olika grad, inklusive när de slaktas. Eftersom att djur har en juridisk status som människans egendom, så kommer juridiskt sett människans intresse alltid att sättas framför djurets, även om människans intresse är så trivialt och onödigt som att föda upp ett djur för den gastronomiska upplevelsen av animaliska livsmedel. Djurens intresse kommer alltid att väljas bort om producenten gör en ekonomisk vinning på detta. En ägares intresse väger juridiskt sett alltid större än intresset av hens 'egendom'. Därför så är det också helt lagligt att utsätta djur för konstant onödigt lidande genom att låta dem leva trångt på en yta på en kvadratmeter i en grisfabrik med lite spån på golvet. Djurskyddslagar förser inte med något riktigt skydd för djuren och hennes intressen, och lurar konsumenterna till att tro att det går att använda sig av djur för föda, mat, kläder, osv, på ”ett humant sätt”.Djuren kommer alltid ha denna juridskt status tills en överväldigande majoritet är veganer, och vi kan avskaffa domesticering, djurhållning och djurs egendomstatus.
Mer rekommenderad läsning om detta finns att läsa här. Det är viktigt att förstå dessa principer om vi någonsin ska åstadkomma en vegansk värld där djur ses som individer istället för ersättningsbara resurser: http://law.bepress.com/rutgersnewarklwps/art21/


Vi ska självklart adoptera djur från djurhem och ta hand om de djur som finns här i dag.


Animal agriculture is an ecological disaster, exacerbates poverty and injustices

“There is also broad consensus that animal agriculture is an ecological disaster. Although estimates vary, there is no question that animal foods represent an inefficient use of plant protein in that animals have to consume many pounds of grain or forage to produce one pound of meat. For example, according to Cornell University Professors David Pimentel and Marcia Pimentel,[2] it takes 13 kilograms (a kilogram is 2.2 pounds) of grain and 30 kilograms of forage to produce one kilogram of beef; 21 kilograms of grain and 30 kilograms of forage to produce a kilogram of lamb; 5.9 kilograms of grain to produce a kilogram of pork; 3.8 kilograms of grain to produce a kilogram of turkey; 2.3 kilograms of grain to produce a kilogram of chicken, and 11 kilograms of grain to produce one kilogram of eggs. Livestock in the United States consume 7 times as much grain as is consumed by the entire U.S. human population and the grains fed to livestock could feed 840 million humans who had a plant-based diet.

The Pimentel study states that one kilogram of animal protein requires about 100 times more water than does 1 kilogram of grain protein. According to another study,[3] one kilogram of beef requires 15,415 liters of water (a gallon is 3.78 liters); sheep meat (lamb and mutton) 10,412 liters; pork 5,988 liters; and chicken 4,325 liters. A kilogram of apples requires 822 liters of water; bananas 790 liters; cabbage 237 liters; tomatoes 214 liters; potatoes 287 liters; and rice 2,497 liters. Most estimates vary between 1000 to 2000 gallons of water to produce a gallon of milk.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations states that animal agriculture contributes more greenhouse gases, which are linked directly to global warming, to the atmosphere than does burning fossil fuel for transportation.[4] According to Worldwatch Institute, animal agriculture produces an estimated 51% of the worldwide total of greenhouse gas emissions from human activity. Moreover, a significant amount of fossil energy is required to yield an animal-based product. The average fossil energy input for all animal protein sources is 25 kcal of fossil energy input to 1 kcal of animal protein produced, which is more than 11 times greater than for grain protein production.[5]”

Quote from: http://www.eatlikeyoucarebook.com/

And we don’t have any nutritional need for animal foods, so the suffering, violence, and death that animals go through in the production of meat, milk and eggs is completely unnecessary. Go vegan to opt out of animal exploitation and to opt out of injustices towards humans.

2. David Pimentel and Marcia Pimentel,
“Sustainability of meat-based and plant-based diets and the
environment,” American Journal of Clinical Nutrition
2003; 78 (suppl): 660S-3S, available at
http://ajcn.nutrition.org/content/78/3/660S.full.pdf.
[3]. Institution of Mechanical Engineers, Global Food:
Waste Not, Want Not (2013), at 12, available at:
http://www.imeche.org/docs/defaultsource/
reports/Global_Food_Report.pdf?sfvrsn=0.
[4]. FAO Newsroom,
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/.
[5]. See Pimentel study.
More to learn here: http://bloganders.blogspot.no/search?q=human+rights&max-results=20&by-date=true

"Human slakt"/"human djuruppfödning" involverat onödigt lidande för djur som vill leva

Vi har inget som helst näringsbehov av kött,mjölk, ägg och andra djurprodukter [1], och inget behov av läder, päls, dun och andra djurprodukter; och produktionen av dessa involverar ett helt onödigt dödande av förnimmande varelser med ett intresse av att leva. Det går inte att rättfärdiga detta eftersom vi med enkelhet kan köpa vegetabiliska varor och inte delta i detta onödiga lidande, som alla djur går igenom i olika intensitet i uppfödning och slakt, och onödiga dödande.

Ekologiskt kött, möjlk och ekologiska ägg är ingen lösning om man menar att djur har ett moraliskt värde och om man bryr sig om djur: http://bloganders.blogspot.no/2014/01/djur-lider-och-blir-dodade-for.html

Och även om nu man kunde slakta ett djur helt utan lidande, så är detta inte heller någon lösning, eftersom ett djur har ett grundläggande intresse av att leva, och djurens vänner och familj har ett grundläggande intresse av att ha sin vän i liv: http://bloganders.blogspot.no/2013/12/veganskt-svar-ar-det-fel-att-doda-djur.html

"Bli vegan. Du har inget att förlora förutom att du får ge upp ditt dagliga deltagande i att mobba de som är sårbara. Du har allting att vinna, inklusive din moraliska integritet. Det hela är väldigt enkelt: Om *du* menar att djur betyder något moraliskt sett, så måste du bli vegan. Det går inte att komma ifrån detta."
Citat översatt från: www.facebook.com/abolitionistapproach

Not 1: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/humans-can-live-and-thrive-on-healthy.html

Mer rekommenderad läsning: http://www.eatlikeyoucarebook.com/

Djur lider och blir dödade för ekologiskt kött, ekologisk mjölk och ekologiska ägg

Att vara en ko, kyckling eller annat djur som används som våra resurser, innebär att ens egenintressen blir ignorerade vid vissa/många tillfällen. Det handlar om att bli uppfödd till ett liv där man kan bli dödad av sin ägare för godtycklig anledning, det handlar om att man tillhör en art som har blivit framavlad för att få högre produktion och ofta får genomgå mycket lidande p.g.a. detta. Det handlar om att man får sin dyrbara familj förstörd eftersom att detta intresse kommer i konflikt med människans egenintressen, etc.
Mer läsning:

Uppfödning av djur? Alla djur har en rätt att leva i frihet.

Travsport och annan användning av djur/ha djur som egendom

Några exempel:

T.ex. tuppkycklingarna till värphöns dödas på löpande band och det finns många andra komponenter i båda äggindustrin och mejeriindustrin som utsätter djuren för lidande och död. Varje dag dödas 15 000 tuppkycklingar på svenska kläckerier, genom att malas ner levande. Det är samma procedur för tuppkycklingarna till hönorna som används för burägg, "frigående" och ekologiska ägg.
Värphönsen som används för alla sorters ägg, inklusive ekologiska och korna som används för alla sorters mejeriprodukter blir dödade när deras produktion dalar och dessa individer, som i vårt samhälle är ”ersättningsbara resurser”, blir ersatta av nya ”högproduktiva produktionsenheter”.Oftast så ersätts djuren som används för att producera animaliska livsmedel, eller som används för kläder, underhållning, och andra syften, av barnen till sina föräldrar. Föräldrarnas intima relation med sina barn respekteras inte och vid tidig ålder blir de separerade från varandra – en annan process som involverar mycket lidande och stress. Det finns några få gårdar som låter korna få vara med sina kalvar under flera månader (istället för några dagar/en vecka som är fallet på i princip alla gårdar), men i slutändan så blir hankalvarna separerade från sina mördrar för att möta det tragiska ödet att bli slaktade för kött.

Anser du att det är fel att utsätta djur för lidande och död om detta går att undvika? Anser du att njutning, bekvämlighet eller tradition kan rättfärdiga att vi skadar djur trots att vi inte behöver det för vår överlevnad? Om du svarar ’Nej’ på dessa frågor och om du vill leva efter din övertygelse, så är det enda rationella som du kan göra att bli vegan. Som du ser ovan så är konsumtion av ’ekologiska livsmedel’/kravmärkt eller andra animaliska livsmedel ingen lösning eftersom att dessa produkter fortfarande utsätter djur för lidande, förtryck och död.Vi inte har något näringsbehov av animaliska livsmedel [1]. Och om man inte vill vara en del av att utnyttja och skada försvarslösa, förnimmande varelser, med ett intresse av att inte lida och att inte bli dödade, så slutar man att köpa kött, mjölk, ägg, läder, päls, dun och andra djurprodukter, och blir vegan.
Mer att läsa här om ”ekologisk mjölk” och hur kor behandlas: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/fraga-fran-vegetarian-varfr-dricker.html
En annan om kor som även inkluderar en referens till kor som sörjer över sina kalvar: http://bloganders.blogspot.no/2014/01/markliga-ljud-visar-sig-vara-kor-som.html


Not 1: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/humans-can-live-and-thrive-on-healthy.html

Mer att läsa här:

Kycklingar och hönor lider och blir dödade i produktionen av "kravmärkta ekologiska ägg


 
Varför och hur jag blev vegan


Jag blev inte vegan för att jag älskade djur, för att jag kände en stark tillhörighet med djur eller för att jag haft husdjur som jag varit väldigt bunden till. Min familj har haft katt, akvariefiskar, och mina systrar har haft kaniner. Jag har tyckt om djuren, men inte varit jättebunden till dem. Jag blev vegan i oktober 2012 när jag förstod att det är etiskt fel att döda djur för mat, kläder, hy
gienprodukter, djurförsök, underhållning och alla andra syften. Det enda som behövs för att bli vegan är att man vill göra det som är moraliskt riktigt och att man menar det är fel att skada och döda djur om det går att undvika.

Jag har åtminstone de senaste 13 åren velat göra det som är etiskt rätt, men jag har många gånger misslyckats och jag har haft många värderingar som varit motsatsen till det som är etiskt rätt. Tänk så oerhört fel det kan bli trots att man vill göra det som är rätt.

Jag hade en väldigt nära kompis som inte åt kött under några år när jag gick i gymnasiet. Under den tiden så blev jag för en period övertygad om att det var fel att konsumera kött, så jag slutade med det. Tyvärr så ersatte jag köttet med mycket mejeriprodukter och jag förstod inte att produktionen av dessa produkter utsatte djur för onödigt lidande och död i samma utsträckning som produktionen av kött. Jag mådde inte helt bra på den dieten, jag tror det berodde främst på att magen reagerade dåligt på alla mejeriprodukter som jag åt. Detta var nog en bidragande anledning till att jag slutade med min diet, och en mer fundamentalistisk kristen tro fick mig att tro att mitt val var etiskt riktigt. Om någon skulle försökt utmana mitt tänkande, och skulle använt sig av övertygande argument, så är jag ganska säker på att det skulle lyckats.

Under följande år så trodde jag som de flesta andra att det var okej att äta kött, men att man måste behandla dessa djur väl. Under ett halvårs tid hade jag en vegetarisk kompis som regelbundet postade bilder på djur som far väldigt illa i djurfabriker; jag tyckte bilderna var fruktansvärda, men eftersom bilderna fokuserade på behandling, och inte allt användande och dödande av djur, så ändrade de inte hur jag tänkte om djur och såg på djur.

I september 2012 stötte jag på en Facebook-grupp, i vilken man argumenterade för att det är etiskt fel att döda djur för mat. Efter en del studerande och argumenterande så kom jag fram till att jag inte har någon rätt att ta deras liv, och att det är fel att ta deras liv för mat, kläder, osv. Några veckor senare så förstod jag att djur blir utsatta för lidande och i slutändan blev dödade i produktionen av ägg och mjölk, och jag slutade således även med dessa produkter, eftersom att jag inte vill delta i att utsätta djur för onödigt lidande och död. Jag slutade även upp med att köpa produkter av läder, dun och annat djurmaterial, och efter ytterligare ett par veckor åt jag min sista honung, som en kompis bjöd mig på, under tvivel om detta var rätt eller inte.
I början när jag argumenterade med andra fokuserade jag på hur djuren blir behandlade och att det alltid är fel att ta deras liv. De kom med en mängd olika ursäkter för att inte vara vegan, och jag visste inte hur jag bäst skulle besvara alla dessa.

I början så delade jag mycket som fokuserar på behandling, och inte på all användning, men efter att jag kom i kontakt med abolitionistisk veganism fick jag en mycket stabilare grund och kunde börja argumentera på ett mycket effektivare sätt (se bl.a. denna hemsida: https://www.facebook.com/LiveVegan ). Om vi ska ändra paradigmet om hur vårt samhälle ser på djur, så måste vi argumentera utifrån djurrätt och emot all användning av djur; och inte utifrån djurskydd som endast fokuserar på behandling, och menar att det är okej att döda och använda djur om dessa djur har blivit ”humant behandlade och slaktade”. Vi måste undvika att förespråka djurskyddsreformer och ensaksfrågekampanjer.

Skriv gärna i en kommentar om vad som fick att bli vegan.

Vidare läsning:
Veganska funderingar, tankar, dikter

Anders Branderud

lördag 4 januari 2014

Märkliga ljud visar sig vara kor som saknar sina kalvar. Lidande i mjölkindustrin.

Kor som används för mejeriprodukter slutar upp på samma slakthus som kor som används för kött. Kor som används för mejeriprodukter blir flera gånger under sin korta livstid (cirka 5 år – då de anses ekonomiskt olönsamma och skickas till slakthus) gravida utan deras samtycke (oftast genom inseminering hos veterinär) och deras bäbisar tas ifrån dem. Korna sörjer förlusten. Så nästa gång som du har ost från en ko på din pizza eller mjölk från en ko i ditt kaffe, föreställ dig det sörjande som du är medansvarig för. [Översatt och anpassat citat från: 1]

Eftersom att vi inte har något som helst näringsbehov av att konsumera djurprodukter, är det lidande, det våld och den död som vi utsätter kor och kalvar (och andra djur för djurprodukter) för helt onödigt, och således fel. [vidare resonemang, och vetenskapliga referenser: not 2]
 

Se denna artikel: http://www.newburyportnews.com/local/x1442590990/Strange-noises-turn-out-to-be-cows-missing-their-calves?mobRedir=false

Ät som att du bryr dig. Lev som att du bryr dig. Bli vegan! Rekommenderar
http://www.vegankit.com/ och http://www.eatlikeyoucarebook.com/ för fortsatt läsning.

Not 1.
https://www.facebook.com/abolitionistapproach
Not 2: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/varfor-vegan-for-att-det-ar-omoraliskt.html
 

onsdag 1 januari 2014

Vegansk näringslära, protein, järn, kalcium, B-12??

Låt oss börja med utdrag från en artikel av Academy of Nutrition and Dietics, världens största organisation med professionella dietister:

It is the position of the American Dietetic Association that appropriately planned vegetarian diets, including total vegetarian or vegan diets, are healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits in the prevention and treatment of certain diseases. Well-planned vegetarian diets are appropriate for individuals during all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, childhood, and adolescence, and for athletes. A vegetarian diet is defined as one that does not include meat (including fowl) or seafood, or products containing those foods. This article reviews the current data related to key nutrients for vegetarians including protein, n-3 fatty acids, iron, zinc, iodine, calcium, and vitamins D and B-12. A vegetarian diet can meet current recommendations for all of these nutrients. In some cases, supplements or fortified foods can provide useful amounts of important nutrients. An evidence-based review showed that vegetarian diets can be nutritionally adequate in pregnancy and result in positive maternal and infant health outcomes. The results of an evidence-based review showed that a vegetarian diet is associated with a lower risk of death from ischemic heart disease. Vegetarians also appear to have lower low-density lipoprotein cholesterol levels, lower blood pressure, and lower rates of hypertension and type 2 diabetes than nonvegetarians. Furthermore, vegetarians tend to have a lower body mass index and lower overall cancer rates. Features of a vegetarian diet that may reduce risk of chronic disease include lower intakes of saturated fat and cholesterol and higher intakes of fruits, vegetables, whole grains, nuts, soy products, fiber, and phytochemicals. The variability of dietary practices among vegetarians makes individual assessment of dietary adequacy essential. In addition to assessing dietary adequacy, food and nutrition professionals can also play key roles in educating vegetarians about sources of specific nutrients, food purchase and preparation, and dietary modifications to meet their needs.

http://www.eatright.org/about/content.aspx?id=8357

Fler näringstips:
Rekommenderar dig att läsa på mycket fakta om hälsa och näringsalära. Om man vill vara säker på att man får i sig all näring så kan man gå på hälsoundersökning regelbundet. Obs! Se till att göra det nu också, man kan få näringsbrist på en lakto-ovo-vegetarisk diet/eller en allätar-diet. Om man äter en allsidig vegansk kost som är tillagad direkt från vegetabiliska råvaror, och ser till att man äter mat som är berikad med B-12 (finns bl.a. i flera veganska mjölker), så ska det inte vara någon risk att få näringsbrist. En del personer behöver eventuellt extra D-vitamin p.g.a. att vi inte får tillräckligt med sol under vinterhalvåret, men det gäller personer av all olika kosthåll (obs! det finns en del D-vitamin i produkter som är tillverkade av lanolin, som kommer från får som blir utsatta för onödigt lidande och död - det är D3-vitamin (finns även vegetabilisk D3-vitamin, men det är ovanligt)).
Det här är en bra artikel om B-12: http://drmcdougall.com/misc/2007nl/nov/b12.htm
Om man tänker på allt detta så ska det inte vara några problem, men en del personer kan ha utvecklat t.ex. probem med absorption av vissa näringsämnen, och då kan det hända att man måste anpassa sin veganska diet en del.

Här finns en del bra tips om järn och absorbtion av järn: http://www.drmcdougall.com/med_anemia.html

Här finns en del bra information om kalcium (inga som helst problem för veganer): http://www.drmcdougall.com/misc/2007nl/feb/whenfriendsask.htm
Och här finns bra information om proteiner (inga som helst problem för veganer): http://www.drmcdougall.com/misc/2007nl/apr/protein.htm

En vegansk diet vs. en allätares diet när det gäller risk för vitaminbrist:
https://www.youtube.com/watch?v=VVJCHVEatqY

Allergisk??

Även om man är allergisk mot många grönsaker, baljväxter, etc., så finns det fortfarande en stor variation av grönsaker som man kan äta och det går fortfarande att få all näring som man behöver.

Man kan kombinera en rik variation av olika smaker och konsistens med hundratals olika baljväxter, grönsaker, frukter, spannmål, nötter och frön.


Så man kan fortfarande välja att leva ett liv som inte utsätter förnimmande varelser för onödigt lidande: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/varfor-veganism-varfor-inte-mjolk-lader.html

Mer läsning:

Vad ska man äta för att få högt kaloriintag som vegan?