lördag 11 maj 2013

Renar, älgar, vargar, rävar och andra vilda djur - det är fel att döda och jaga dem

Hej och god för middag :)

Mina tankar: Vi har alltid ett ansvar som individer att utvecklas, och att växa i vår kärlek och empati till alla på vår planet. Vi dödar inte djur i det vilda för överlevnad eller för att de utgör ett hot mot oss; vi dödar djur i det vilda främst för att de äter de djur som människan har domesticerat och förslavat i 8000-10000 år, som vi tragiskt nog föder upp för att de ska bli vår mat och för att vi tycker om smaken av döda djur. Människan hugger ner deras habitat, och inkräktar på de områden där djuren bott i tusentals år före oss. Vi skulle aldrig få för oss att gå ut i skogen och döda renar, älg och andra underbara djur, som inte har gjort oss någon som helst skada, om det inte vore för vår kulturella indoktrinering och vår syn att djur är ”resurser”. Vi rättfärdigar inte dödande av människor, trots att människans befolkning är mycket större än befolkningen av älgar , renar och fiskar. En stor population av en annan art kan aldrig rättfärdiga oss att döda enskilda individer av denna art. Om fiskandet fortsätter som det gör idag i världen så kommer hela haven att vara död vid år 2048: http://www.youtube.com/watch?v=Fws0f9s4Bas
Människan har gjort många olika saker i tusentals år som är felaktiga , t.ex. krig. Så vi kan aldrig rättfärdiga något som vi gör med att våra förfäder gjorde det.
Vi kan sluta att skada och döda djur, som har samma rätt att leva som vi, som har sitt egna syfte, som älskar och värderar sina liv lika mycket som vi värderar våra liv, som har samma rätt att leva sina liv som vi har rätt att leva våra liv, vi kan sluta förstöra deras familjer och vänskapsrelationer, för en "smakupplevelse", bekvämlighet, vana eller tradition.
Rekommenderar boken World Peace Diet av Will Tuttle, en fantastisk bok (och denna föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=pfweCvEMDQk&list=UUstEG-JL-98BhXky2jql1yQ&index=1 ; jag håller på att texta den till svenska), om hur våra matval, och det massiva lidande, orättvisor, och dödande,
som vi utsätter 60 miljarder landlevande djur, som vi äter, varje år, orsakar den fattigdom, svält, krig, sjukdomar och lidande som finns i vår kultur (Boken finns bl.a. på Spotify). Som vi sår får vi skörda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar