tisdag 7 maj 2013

Bara för att människan har jagat i tusentals år, så är det inte etiskt att döda djur

Hej Ann-Louise,

Det här är endast en kommentar till din post. Jag arbetar inte på Djurens rätt och svarar inte för dem.

Vi är ingen köttätare. Vi äter inte för överlevnad. Människan äter för en smakupplevelse eller bekvämlighet, eller p.g.a. kulturella anledningar: http://bloganders.blogspot.no/2013/04/manniskan-ar-ingen-kottatare-och-har.html
Rovdjur har en mängd betéenden som vi aldrig skulle drömma att försvara. Vi kan inte kolla på rovdjur som en moralisk riktlinje för hur vi ska leva. Människan har jagat under många tusen år, men bara för att hon en gång bestämde sig för att börja jaga djur, så innebär inte det att det är moraliskt riktigt. Det finns många betéenden som inte är riktiga som har existerat i tusentals år.
Djuren vill leva. De älskar sin familj. Kan vi inte respektera deras önskan att leva? Kan vi inte respektera deras familj och vänskapsrelationer?

Tänk gärna på detta:
Vårt tänkande om djur är väldigt förvirrat. Å ena sidan så betraktar vi djur som medlemmar i vår moraliska gemenskap. Vi hävdar att vi står för det moraliska och bindande kravet att inte utsätta djur för 'onödigt' lidande. Vi kan självklart diskutera vad betydelsen är av "nödvändighet", men vad än det betyder, så måste det betyda att det inte är acceptabelt att orsaka andra individer smärta, lidande och död för mänsklig njutning, nöje, eller bekvämlighet. Om det gjorde det, så skulle undantaget av denna regel helt och hållet omkullkasta denna moraliska regel.

Problemet är att 99,99% av vårt användande av djur inte kan rättfärdiggöras av någonting annat än mänsklig njutning, nöje, eller bekvämlighet. T.ex., så dödar vi cirka 100 miljoner landlevande djur varje år i Sverige endast för mat. Ingen hävdar att det är nödvändigt att äta djurprodukter för en optimal hälsosam livsstil och det är mer och mer forskning som påvisar att djurprodukter är skadligt för människan (se t.ex. denna dokumentär: http://www.adelicatebalance.com.au/ ). Det enda som människan försöker rättfärdiggöra sitt beteende som utsätter djur för lidande är något så trivialt som att vi gillar smaken av djurprodukter, att det är bekvämt att göra så, eller att det är gammal vana.
[Översatt citat från http://cup.columbia.edu/static/interview-gary-francione ]
Rekommenderar även https://www.facebook.com/abolitionistapproach och http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo

Om vi bryr oss om djur och inte vill påföra de lidande och död, så måste vi också sluta att konsumera och använda djur – i mat, kläder, hygienprodukter, osv.  Vi måste respektera deras liv. Lika mycket som vi aldrig skulle drömma om att skada en hund, så måste vi respektera alla andra djur på denna planet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar