lördag 31 maj 2014

Kina, inga djurskyddslagar innebär inte att fler djur förtrycks

Jag tror de flesta känner till att man äter hundar och katter i Kina, och det är många som fördömer dem för det medan de konsumerar djurprodukter från förtryckta kor, fiskar, får och andra djur. Det är kanske få som känner till omfattningen av djurens lidande, men det samma gäller djuren i västvärlden.

Djurskyddslagar är främst till för att öka producents profit, och djurskyddslagar ger inget skydd för djuren. Djur är egendom under lagen och så länge som en viss industriell metod kan rättfärdigas genom att den ger ekonomisk profit så kan den i princip försvaras (finns alltid undantag då det är ett komplext system med många faktorer). Lagarna som stiftas ger inte djur något riktigt skydd, lika lite som lagar för slavarna i Amerika och England på 1800-talet gav slavarna något skydd under dessa lagar, eftersom de var egendom under lagen. Djurskyddslagar reglerar och legitimerar förtryck av ickemänskliga djur. De säger att förtryck är moraliskt acceptabelt och beundransvärt så länge som det sker på "rätt sätt": http://bloganders.blogspot.no/2014/04/drapet-av-lammen-i-resele-overgrepp-mot.html
Alltså, att Kina inte har några djurskyddslagar innebär INTE att djuren blir förtryckta i större utsträckning i Kina.

USA förtrycker flera djur per person, och kapitalism i kombination med en export av västvärldens vanor i form av konsumtion av animaliska livsmedel; har på ett kraftigt sätt bidragit till ökningen av hur många djur som blir förtryckta/person i Kina. Västvärlden har också exporterat mycket praxis när det gäller djurhållning, etc.

Jag kämpar också för alla djur och förstår att det är kontraproduktivt med kampanjer som förstärker mekanismerna jag skrev om.


Svar på ursäkter för djurskydd, kampanjer mot päls, köttfri måndag, etcetera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar