lördag 8 juni 2013

Veganskt svar till 'Vi står överst i näringskedjan, alltså har vi rätt att döda andra djur för mat'.

Djur är ickemänskliga individer. De är inte mat, våra resurser och inte vår egendom. Om djur har ett moraliskt värde överhuvudtaget, så finns det bara ett rationellt svar: bli vegan (sluta exploatera djur och använda djur som resurser, inklusive sluta att konsumera djur). Allt annat är att fortsatt delta i exploatering av djur.

Det här argumentet med att ”vi står överst i näringskedjan” är endast ett argument personer använder för att rättfärdiga en omoralisk handling. Att vi har möjlighet att döda alla andra djur innebär inte att det är etiskt rätt att döda alla djur, det innebär endast att vi har använt till vår intelligens att utveckla vapen som kan fånga och förstöra. Vi kan inte se på andra djurs beteenden för att rättfärdiga vårt eget. Det finns djur av vissa arter som är kannibaler, som äter sina barn, som våldtar andra, och gör andra handlingar som vi erkänner är oetiska. Vi förstår att bara för att ett annat djur beter sig på ett visst sätt, så kan vi inte hävda att det är moraliskt av oss att leva på detta sätt. Men, sen när en del försöker rättfärdiga sitt förslavande, skadande och ätande av djur för ”njutning” eller bekvämlighet, så offrar de sitt logiska, empatiska och kärleksfulla tänkande, och hittar på en undanflykt som är fullständigt orationell och som strider mot deras moraliska övertygelse att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande.

En person som konsumerar djurprodukter säger att vi har ett moraliskt ansvar till att sörja för att djuren som vi domesticerar [se not 1 om mina tankar om domesticering] får ett gott liv. Hen erkänner alltså att vi har en moralisk skyldighet till djuren. Hen håller med om att det är moraliskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Men faktum är domesticering och dödande av djur utsätter dem för onödigt lidande och död. Precis som de som plågar djur för nöje, så dödar och äter människan djur för en upplevelse som hon får njutning av. Hen handlar alltså emot sin moraliska övertygelse som säger att det är moraliskt fel att skada djur när det inte finns någon nödvändighet. Vi vet att vi inte har något som helst näringsbehov av djurprodukter, så när människan äter av dessa så äter hon trots att hon kan äta en vegansk (en diet utan djurprodukter) diet, som inte skadar och dödar andra medvetna individer. Hen väljer att äta medvetna individer, som alla värderar sina egna liv, lika mycket som vi värderar våra egna liv. Hen väljer att förstöra ett liv, att stjäla en individs syfte, förstöra hopp och drömmar; att förstöra vänskapsrelationer och att förstöra en familj för en trivial ”smakupplevelse”. Och rättfärdigar sedan detta med en mängd ologiska argument.

Du kan läsa mer här: http://articles.philly.com/2009-08-14/news/24986151_1_atlanta-falcons-quarterback-vick-illegal-dog-dog-fights och här: http://www.facebook.com/abolitionistapproach

Not 1. Det är etiskt fel att domesticera andra djur: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/#.UbLngpz_FLM


-----------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar