måndag 10 juni 2013

Vegansk syn på att insekter dör vid framställningen av mat i jordbruk

Marcus,
Här följer ett svar på en del av det som du skrev.
Vi tillskriver inte metaller rättigheter eftersom att metaller inte är medvetande individer med ett intresse att leva och som tar skada om vi skadar och/eller dödar dem.
Vi tillskriver hundar och andra djur moraliskt värde när vi hävdar att de har en rätt att bli utsatta för djurplågeri, och att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död.

Du skriver: ” Samma moral med vilken vi dödar ett träd (och barklevande insekter) för att tillverka papper, rättfärdigar också att äta djur som ett sätt att bruka resurser och överleva.”
Det är ett felaktigt resonemang. Först och främst ett träd är inte medvetande, så jag tycker terminologin att ”döda ett träd” är felaktig.

Bara för att det är omöjligt att utan intention skada några insekter i processen att få vår mat och överleva, så rättfärdigar inte det att vi medvetet skadar och dödar djur i processen att få vår mat.

Vidare resonemang för detta finner du i denna artikel:
” The third point is it seems to me that what Archer is saying is he is making a version of the argument that we can't avoid killing animals in living our lives, so therefore eating them is okay. Let's look at that argument in a human context. You know, we build roads, and we know, you can get an actuarial to tell you that if you build this road and the speed limit is 60 mph you're going to have x number of deaths, 70 mph x + y number of deaths, that's still different, building the road is still different from intentionally killing those numbers of people. Whatever activity we engage in, the manufacture of the most innocuous, the most beneficial product is going to involve human beings who will become injured and may get killed in the making of those products. But that doesn't mean then that we should throw up our hands and say, 'Well, violence against humans is just fine because our daily activity (put aside the animal question) involves harming human beings.' So that means it's okay to intentionally harm them? No, of course not.”
http://www.abc.net.au/radionational/programs/scienceshow/vegetariansim3a--less-grains-for-animals2c-less-animals-kille/4679802#transcript

När du väljer att köpa kött, så skadar och dödar du med intention en medveten varelse. Du väljer att utsätta en annan medvetande varelse för onödigt lidande och död bara för njutning eller bekvämlighet. Man med enkelhet kan äta en vegansk diet, som inte med intention skadar och dödar andra djur, vilken dessutom innebär att mycket färre insekter dör i framställningsprocessen. Se ovanstående artikel för vidare resonemang.

Alltså om man äter kött så utsätter man djur för onödigt lidande och död. Etiskt sätt så är denna handling inte alls skild från djurplågeri. Båda handlingarna innebär att skada och/eller döda djur för njutning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar