söndag 2 juni 2013

Varför viltolyckor och rådjur som äter odlade grönsaker inte rättfärdigar att vi skjuter rådjur

Du skriver: "Det är dock bara Råbocken som skjuts, om dom ej skulle skjutas då blir det viltolyckor samt att dom går in på våra trädgårdar, äter upp människors odlande grönsaker,blommor som vi människor "

Är det rätt att döda en individ för att hon äter någon annans grönsaker?? Är det rätt att döda en annan individ eftersom att vi inkräktar med bilar, osv, och bygger vägar som korsar djurens habitat; och att våra körvanor med bilar gör så att det kan uppstå olyckor?

Vi är alla överens om att det är moraliskt fel att orsaka djur ”onödigt” lidande och död. Men vad menar vi med det?

Vad mer det än må betyda, så måste det betyda att det är fel att vålla djur lidande och död för att det roar och underhåller oss, eller för att det är bekvämt att göra så, eller för att vi gör det av ren vana.

Men den överväldigande delen av vårt användande av djur – i stort sett all djuranvändning - kan inte motiveras av något annat än nöje, underhållning, bekvämlighet eller vana.
---

Att äta djurprodukter, när man istället kan äta vegansk mat är ett val.
Varför väljer man att döda djur som har ett moraliskt värde och en rätt att inte bli konsumerade och använda av andra, när det är ett så enkelt val att bli vegan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar