söndag 9 juni 2013

Varför fördömer vi djurplågeri, men skadar och dödar djur för mat?

Christian skrev: "Dina argument grundar sig på känslor och är emotionella och går inte stt bemöta med logik."
Att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande är något som i princip varje människa på denna planet är överens om. Som artikeln som jag refererade till ovan av Rugers-professor Gary Francione så är den enda logiska slutsatsen baserat på denna premiss och baserat på att vi inte har något som helst behova av att äta djurprodukter, att det är etiskt fel att konsumera djurprodukter.

Christian skrev vidare : "Det är inte oetiskt att döda djur eller att äta djur."
Detta är ett antagande utan några som helst belägg, och som jag visar är felaktigt nedan.


Det är inte något som är baserat på "känslor", utan är vår moraliska intuition.

Christian skrev: "Men du använder argumentet "onödigt lidande" till att måla in dina meningsmotståndare i ett hörn där slutsatsen blir kött är mord."Argumentet "onödigt lidande" är något som i Princip alla människor är överens om. Baserat på denna premiss fördömer vi djurplågeri.

Så här lyder resonemanget som visar att det är etiskt fel att döda djur för föda: 
Vi blir alla upprörda när vi läser om djurplågeri i tidningarna, t.ex. det vi fick läsa om kattplågeriet som skedde i Högsbo. Sådana nyheter får väldigt stor medial uppmärksamhet, och med rätta undrar vi oss över hur människor kan beté sig så kärlekslöst och fasansfullt, och vi undrar över vad som får dem att njuta av att plåga djur.  


Låt mig vara väldigt tydlig med från början att jag anser att allt sorts djurplågeri är fruktansvärt. Men vi måste säga att varje gång som vi hör om människors upprördhet över djurplågeri, så förundrar vi oss över vårt samhälles ‘moraliska schizofreni’ om djur och hur vi behandlar djur.


I Sverige föds det upp och dödas enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation nästan 80 miljoner kycklingar per år, cirka 3 miljoner grisar, 4330 hästar och över 400000  kor per år, samt många andra djur av andra arter. I Norge är det liknande siffror. Dessa djur, som blir skadade och dödade både i kött-, ägg och mjölkindustrin, som vi äter lider lika mycket som de andra djuren som beskrivs i tidningarna som offer för djurplågeri.

Vi anser att djurplågeri är etiskt fel eftersom att vi står för devisen att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi hävdar att det är fel att vålla djur lidande och död för att det roar och underhåller oss, eller för att det är bekvämt att göra så, eller för att vi gör det av ren vana.   

Vi har inget som helst näringsmässigt behov av att äta kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter. Världens största hälso- och nutritionist-organisation, American Dietetic Association, vidkänner att en diet utan djurprodukter är hälsosamma och innehåller all näring, och även kan förse med hälsofördelar i att förebygga och behandla vissa sjukdomar [1].

Vi utsätter dessa medvetande djur för lidande och död för att vi gillar smaken av djurprodukter, eller utav bekvämlighet, vana eller tradition. Alltså, vi lever inte som vi predikar. Vi fördömer djurplågeri, men utsätter djur för ett liv fyllt av onödigt lidande och en brutal död utan att vi har någon som helst nödvändighet för detta.

Vi väljer att äta medvetna individer, som alla värderar sina egna liv, lika mycket som vi värderar våra egna liv. Vi väljer att förstöra ett liv, att stjäla en individs syfte, förstöra hopp och drömmar; att förstöra vänskapsrelationer och att förstöra en familj för att vi ska få tillfälligt ska få en gastronomisk njutning.
 
I djurindustrin för mat föds djur upp endast med ett syfte – att bli någons kött, eller att förse med ägg, mjölk eller andra djurprodukter. Djur i både kött-, ägg och mjölkindustrin blir dödade. Industrierna förstör familjer, splittrar familje- och kompisrelationer, mjölkindustrin tar kalvar från dess mor endast efter en/några dagar, dödar hankalvar vid 18 månaders ålder, och dödar mjölkkor vid cirka 5 års ålder.  Djuren är människans slavar, de behandlas som resurser, inte som individer.  Vi måste börja att respektera alla djur, deras syften, frihet liv och familj, och sluta att skada och döda dem för att uppfylla våra ”behov”, och börja leva efter de moraliska värderingar som vi tror på och sluta förtrycka djur genom att utsätta dem för onödigt lidande och död.
 

Mer information finns på http://bloganders.blogspot.com (på svenska och engelska), www.vegankit.com och http://www.facebook.com/abolitionistapproach 
1. http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8357

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar