tisdag 5 mars 2013

Ät inte mjölkprodukter om du anser det etiskt fel att splittra familjer, att stjäla en kalv från sin mor när hon endast är några dagar gammal

Så här ser det inte ut på alla bondgårdar. Troligen ser det inte ut som ovan på någon svensk bondgård; men oavsett detta måste vi ställa oss följande frågor:

Är det rätt att hålla kor i fångenskap?
Är det rätt att ta en kalv från dess mor och hennes ömhet, att splittra en familj (det gör svenska mjölkbönder efter en eller flera dagar)?
Är det rätt för en individ att ta mjölk från en människa som inte tillhör henne?
Är det etiskt rätt för en individ att ta mjölk från en ko, mjölk som inte tillhör henne?
Har alla kalvar en rätt att växa upp med sin mor?
Har kalvar rätt att växa upp med sin mor, såsom barn eller hundar har en rätt att växa upp med sin mamma?
Är det rätt att äta "kött" och all mjölk, ägg, honung, som alla orsakar död, slaveri och splittring av familjer?
Är det etiskt rätt att döda en hankalv när han/hon är cirka ett halvår (detta görs i mjölkindustrin)?
Är det etiskt rätt att döda någon individ för "smak", "nöje" eller "bekvämlighet"?

Det viktigaste för ett djur är dess eget liv, frihet och familj. Om vi värderar detta så måste vi också göra våra val efter det.

En ko som har blivit behandlad väl under sitt liv lever cirka 20 till 30 år.
Kor i Sverige blir dock dödade när de är 5 år (i genomsnitt) - många av den enda anledningen att de inte kan producera mer mjölk till bonden.
Om vi menar att det är etiskt fel att orsaka onödigt lidande och död till den hund som vi tar hand om och att vi älskar djur; ska vi också vara konsistenta och tillämpa denna princip på alla djur. Det är inte etiskt rätt att döda en människa och det är inte heller etiskt rätt att döda ett annat djur. Bara för att det är en annan "art", så blir det inte etiskt rätt.
Djuren finns inte här på denna planet för att vi ska låta de lida och döda dem - det är inte deras syfte (och forskning bevisar det skadar också människans hälsa att dricka mjölk och äta fisk och andra djur: se denna dokumentär http://www.adelicatebalance.com.au/ (innehåller bl.a. forskning av forskaren bakom China Study ).
Sjukdomar och död som orsakar splittring av många familjer med människor.

Djuren har sitt eget syfte här på jorden och genom att döda de och äta de - så förstör vi för dem och deras syfte. Genom att förstöra deras syfte, så förstår vi också för oss själva. Om vi orsakar andra lidande, förtryck och död genom våra val så drabbar det också oss själva negativt. Som vi sår får vi skörda.
Om vi har kärlek och känner empati för kor så ska vi heller inte äta så att det orsakar död och lidande för en annan individ.

Jag blev vegan när jag förstod att det är etiskt fel att döda och förtrycka andra individer- oavsett art - och att jag genom mina val gjorde detta. Rekommenderar sidan www.vegankit.com med väldigt fina videos och bra information om hur man kan leva ett liv som inte förtrycker någon annan individ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar