måndag 25 mars 2013

Det är fel att ta mjöken från getter, kor, får och andra djur. Icke-våld mot alla individer, inklusive alla djur.

Icke-våld mot alla individer, inklusive alla djur. Något som inte alla vet är att alla icke-veganska val utgör och bidrar till förtryck mot andra levande varelse, inklusive att ta mjölk från en ko:

Är det rätt att ta en kalv från dess mor och hennes ömhet, att splittra en familj (som görs i mjölkproduktindustrier för att människan ska kunna ta mjölken som tillhör kalven/barnet till geten, etcetera)?
Är det rätt att hålla kor/getter/andra djur i fångenskap?
 Är det etiskt rätt för en individ att ta mjölk från en ko, mjölk som inte tillhör henne?
Har kalvar/barn till getter rätt att växa upp med sin mor, såsom barn eller hundar har en rätt att växa upp med sin mamma?
Är det rätt att äta "kött" och all mjölk, ägg, honung, som alla orsakar död, slaveri och splittring av familjer?
Är det etiskt rätt att döda en hankalv när han/hon är cirka ett halvår/18 månader (detta görs i mjölkindustrin)?
Är det etiskt rätt att döda "mjölkdjur" när de bonden inte längre kan ta tillräckligt mycket mjölk och ersätter honom/henne med ett annat djur (vilket görs i mjölkindustrin).

Det viktigaste för ett djur är dess eget liv, frihet och familj. Om vi värderar detta så måste vi också göra våra val efter det.
Djuren har sitt eget syfte här på jorden och genom att döda de och äta de eller utnyttja dem och ta från dem det som inte tillhör oss - så förstör vi för dem och deras syfte. Genom att förstöra deras syfte, så förstår vi också för oss själva. Om vi orsakar andra lidande, förtryck och död genom våra val så drabbar det också oss själva negativt. Som vi sår får vi skörda.
Om vi har kärlek och känner empati för kor så ska vi heller inte äta så att det orsakar död och lidande för en annan individ.

Jag blev vegan när jag förstod att det är etiskt fel att döda och förtrycka andra individer- oavsett art - och att jag genom mina val gjorde detta.
 Jag blev vegan när jag förstod att det är etiskt fel att döda och förtrycka andra individer- oavsett art - och att jag genom mina val gjorde detta. Rekommenderar Will Tuttles bok World Peace Diet (finns på Spotify och www.worldpeacediet.org ), denna föreläsninng av honom http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo och hemsidan www.vegankit.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar