lördag 9 mars 2013

Betande kor ger enorma mängder av metangas, som bidrar till global uppvärmning, med efterföljande naturkatastrofer

Hittade denna kommentar av Emma Jonsson i en blogg:
Jag är själv medlem av naturskyddsföreningen, men måste komma med några invändningar mot artikeln. Resonemanget håller tyvärr inte alls. Jonas Wangsten antyder att metan från idisslarnas rapar inte har någon klimatpåverkan eftersom kolet ingår i ett naturligt kretslopp. Det stämmer inte. Effekten av att ha idisslare är att halten av metan ökar i atmosfären. Metan är en många gånger starkare växthusgas än koldioxid (men har en kortare uppehållstid i atmosfären, precis som Jonas påpekar). Klimateffekten av metanutsläpp bereor på vilken tidshorisont man antar. Ur ett kortsiktigt perspektiv (20 år) har ett kilo metan ungefär 72 gånger så stor klimatpåverkan som ett kilo koldioxid. Det vanligaste är dock att titta på effekten i ett 100-årsperspektiv och då har metan ”bara” 25 gånger så stor effekt som koldioxid (per viktenhet) eftersom metan bryts ner till koldioxid efter ett tag. (Metanets uppehållstid i atmosfären är ca 12 år.) Mänskliga utsläpp av metan spelar absolut en roll för jordens klimat!

Jordbruket står för 20-25% av de totala antropogena växthusgasutsläppen i världen. [Anders Branderud kommentar: Forskning visar att det utger mer än 40% av växthusgaser, se referenser i denna föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=Fws0f9s4Bas&feature=em-uploademail ]
 Ur ett konsumtionsperspektiv står kött för en stor del av svenskarnas utsläpp av växthusgaser. Om man tittar specifikt på metan, vad spelar det för roll hur stor del av atmosfären som redan består av metan? Det relevanta är hur mycket vi släpper ut och vad det har för påverkan på klimatet.

För den som vill ta del om forskning kring frågan rekommenderar jag tex denna artikel:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-010-9971-x

Se denna föreläsning om fler effekter som att äta djurprodukter har på miljön, människors fattigdom, svält, massutrotning av djurarter, etcetera: Länk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar