lördag 9 mars 2013

Hur att äta djurprodukter orsaker växthusgaser, miljöförstöring, fattigdom, svält, massutrotning och miljarder dödade djur

Djuranvändningen av de djur som människan föder upp (endast för ”smak” eller ”kläder eller andra produkter) leder till oerhörd global uppvärming (forskning visar att det är över 51 procent av den totala påverkan (FN:s rapport säger 14 % men de har inte räknat med alla faktorer)). Vid 2030 kan endast den påverkan djurindustrin har ha värmt upp jorden 2 grader mer än det var under förra århundradet, vilket forskning har visat kommer ge ännu mycket mer katastrofal effekt än det ger idag i form av torka, översvämmningar, etc, med oerhört många människor (och andra djur) som får lida och dör som effekt.

Faktum är att djur som haft ett bättre liv, t.ex. kor matade på gräs, bidrar mer till den globala uppvärmningen; och således bidrar mer till de fatala naturkatstrofer som vi kommer få se mer och mer p.g.a. djuranvändningen. Djurindustrin är fel, det är fel att utnyttja individer och att tvinga dem att leva på små ytor och ta det som tillhör dem (deras kalvar, deras mjölk, deras frihet). Jag utvecklar dessa tankar nedan.

Regnskogar och andra skogar huggs ner för att kor ska få stora betesmarker, och på det viset ökar växthusgaser.. Det krävs minst 2 hektar för en ko (ibland upp till 15 – 20 hektar) för en ko som matas med gräs. 3-4 ton metan-gas och koldioxid (genom enterisk fermentatition och andning), åtminstone 120 000 liter vatten för en ko (endast för att dricka), det kan vara upp till 4 miljoner till 8 miljoner liter vatten totalt (allt vatten som krävs totalt för att irrigera landet, vilket krävs på många ställen i världen).
På en hektar kan man istället odla 9000 - 22500 kg mat på. Denna mat räcker till flera personer och man kan även sända en del till svältande barn. Människor i Etiopien svälter, medan de föder upp omkring 60 miljoner landlevande djur för lokal och global konsumption (som äter mångdubbelt så mycket mat som människor och tar den mat som kan föda svältande människor) - om de blev plantbaserade så skulle svälten utrotas i Etiopien.

Tusen år gammla skogar huggs ner- hem till massa olika insekter och andra djur. Man förstör habitat, och orsakar utrotning av hotad och tusentals individer blir dödade. Koalabjörnar kommer helt och hållet utrotas i 20 år p.g.a. den enorma habitat-förstöringen som våra matval orsakar.

Bara under en timma så dödas 8 032 541 landlevande djur, djur som alla älskar och har en rätt att leva, 114 153 ton spannmål matas till djur (mat som istället kunde ha fött människor som svälter), 684 barn dör i svält, 5835 hektar land skog huggs ner (som djur behövs i och som behövs för vår miljö; och som dessutom bidrar enormt till växthusgaser) och 4 070 000 tons ghg växthusgaser släpps ut i luften av ”boskaps”djur.

http://www.youtube.com/watch?v=Fws0f9s4Bas&feature=em-uploademail

6 miljoner barn dör i svält varje år: Läs mer här: http://comfortablyunaware.com/blog/the-world-hunger-food-choice-connection-a-summary/ Hundratals miljoner är undernärda. De djur som människor tragiskt nog äter (inklusive "mjölkkor") tar maten dessa människor behöver. De cirka 60 miljarder landlevande djur som dödas per år (p.g.a ägg, mjölk och kött-industrin och allt annat utnyttjande av djur) äter mat som skulle kunna föda 9 miljarder människor.

Vi vet att djur inte mår bra av att bli skilda från sina föräldrar. En fin video som visar kor och deras relationer till sin familj:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NLQ1Neec0EE

"Mjölk"kor lider och blir dödade eftersom personer dricker mjölk och äter ost. Förutom det så splittras familjer, starka band splittras mellan mor och hennes barn, kor blir våldtagna, får sin mjölk stulna (mjölk som kalvarna behöver), osv.: http://bloganders.blogspot.no/2013/02/mjolkkor-lider-och-blir-dodade-eftersom.html
Om vi tar detta på allvar att alla djur ska ha det bra så måste vi som en konsekvens av detta bli veganer. Det är ett enkelt val, ett val av kärlek och empati, en tydlig deklaration att man är emot allt djurförtryck och inte själv deltar i detta genom sina val av kläder, mat, hygienprodukter, rengöringsprodukter eller andra val. [Rekommenderar www.vegankit.com ]
Väldigt fin och inspirerande föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo

Jag blev vegan i höstas. Det var ett enkelt val -- för att jag vill att det här ska vara en planet där alla individer får vara fria, och inte förtryckas av människan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar