tisdag 12 mars 2013

Nej, EU förbjuder inte djurtestning, EU:s lag REACH bestämmer motsatsen

"Något som även slår tillbaka de goda nyheterna är EUs bestämmelse “REACH” som innebär att alla ingredienser som tidigare inte blivit testade på djur, måste bli det för att fastställa att kemiskt framställda ingredienser inte är farliga för oss.

“The EU are behaving like Jekyll and Hyde – on the one hand telling us that we must not, under any circumstances, test cosmetic ingredients on animals, while on the other hand demanding that we commission new animal tests for these same ingredients.”
/ Lush

“Fortfarande finns dock vissa tveksamheter om huruvida förbudet inkluderar djurtester gjorda för andra syften (t.ex. om en råvara används i andra typer av produkter och testas enligt kraven i EUs kemikalielagstiftning REACH) eller pga lagkrav i länder utanför EU. Det kan krävas avgörande i domstol innan alla frågetecken är utredda.”
/ Forska Utan Djurförsök

Som det ser ut nu kommer inte djurtesterna att minska i och med nya bestämmelser, de kommer bara placeras inom ett annat fack."
http://veganmakeup.se/2013/03/12/eu-bans-animal-testing/

Djur kan aldrig bli skyddade så länge som de har en laglig status som 'egendom', vilket de kommer att ha så länge vi lever i en icke-vegansk värld - så länge som en majoritet betraktar sin "smakupplevelse", "nöje" eller "tradition", som viktigare än en annan individs liv. Vi kan dock göra denna värld vegansk. Med mycket, mycket arbete.

Alla djur är lika mycket värda som den katt och hund du tar hand om och förtjänar att leva hela sitt liv utan förtryck, lidande, slaveri och onaturlig och onödvändig död (bli dödad bara för att någon vill tillfredställa sina smaklökar, klädsmak eller annat behov).
Om du älskar djur, så snälla sluta att utnyttja dom genom att döda dom, äta dom och det som de producerar - t.ex. kalvars mjölk (vilket bidrar till lidande och död)
Rekommenderar: www.vegankit.com och World Peace Diet (www.worldpeacediet.org , finns på Spotfy )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar