söndag 10 mars 2013

Mjölkindustrin innehåller så mycket oetisk behandling var kor, som de flesta är emot. Trots det så konsumerar många mjölkprodukter. Varför?

Först rekommendar jag denna post: http://bloganders.blogspot.no/2013/05/likheter-mellan-slaveri-och-fortryck-av.html

Efter det:

Vi vet intuitivt att det är moraliskt fel att orsaka en individ onödigt lidande och död.

Vi vet att mjölkindustrin orsakar kor onoödigt lidande och död. Om vi handlar efter det vi intuitivt vet så slutar vi att bidra till att orsaka individer onödigt lidande och död.

 Vi har ingen rätt att manipulera en annan individs reproduktiva cykel, varken ko, hund, människa eller annan art, vilket sker med korna i mjölkindustrin. De görs gravida av människan varje år, från det att de är två år gamla, deras kalv blir stulen från dem efter några dagar, de söndermjölkas (kor har blivit avlade för att kunna mjölkas 20 gånger mer än den mjölk som de ger till sina kalvar i det naturliga), och blir sedan dödade vid 5 års ålder. En ko i det naturliga i frihet kan leva tills hon/han blir 30 år gamla.

Så argumenterar de som dricker mjölk: ”Givetvis ska de ha det bra medan de lever o det är skamligt att de ska slaktas så unga bara för att de inte mjölkar lika mycket längre.”

Ja, men allt dödande av djur är totalt skamligt. Alla djur har samma rätt att leva hela sina fulla liv, precis som vi har.
Om man tycker att behandlingen av kor är skamlig så måste kan man göra ett kärleksfullt och empatiskt val att sluta bidra till det - genom att sluta konsumera mjölkprodukter.

Och vidare: ” Ingen håller ju kor om de inte kan slakta dem efter avslutat liv. Köttdjuren gör ju ett bra arbete med att hålla markerna öppna”
Det vore bra om ingen skulle domesticera kor. Det är inte etiskt att döda en individ – oavsett art – eller att hålla henne i fångenskap under människans begränsningar.

Människan började domesticera djuren för 10000-15000 år sen. Om man ser det ur djurets perspektiv så är det en total katastrof. Vi bör gå tillbaka till hur vi levde förut – ett liv i harmoni med djuren i naturen – där de får leva sin egna liv utan människans begränsningar.

Djur har ett syfte. Syftet är INTE att bli någons mat. Syftet är inte att få sin familj stulen, eller att få sin mjölk stulen av människan (inklusive allt värdefullt kalcium som kon behöver, och som dränerar kon på sin hälsa och liv). Syftet är att sprida kärlek och barmhärtighet till andra individer. Genom att förstöra för dem förstör vi för oss själva. Vi kan inte finna vårt syfte, om vi tar deras syfte. Behandlarna korna och de andra djuren såsom vi själva vill bli behandlade.

Väldigt fin artikel: http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/what-are-the-roots-of-freedom-and-slavery/
En annan fin hemsida: https://www.facebook.com/abolitionistapproach

-------
Mera tankar:
Personer brukar argumentera att 'kor gör markerna öppna'. Det kan människar också göra – fria människor som inte lever förslavade av någon. Kor bidrar också till enorma mängder metangas, och djurindustrin bidrar totalt till över 40 % av den globala uppvärmningen.

Djuranvändningen av de djur som människan föder upp (endast för ”smak” eller ”kläder eller andra produkter) leder till oerhörd global uppvärming (forskning visar att det är över 40 procent av den totala påverkan). Vid 2030 kan endast den påverkan djurindustrin har ha värmt upp jorden 2 grader mer än det var under förra århundradet, vilket forskning har visat kommer ge ännu mycket mer katastrofal effekt än det ger idag i form av torka, översvämmningar, etc, med oerhört många människor (och andra djur) som får lida och dör som effekt.

6 miljoner barn dör i svält varje år: Läs mer här: http://comfortablyunaware.com/blog/the-world-hunger-food-choice-connection-a-summary/ Hundratals miljoner är undernärda. De djur som människor tragiskt nog äter (inklusive "mjölkkor") tar maten dessa människor behöver. De cirka 60 miljarder landlevande djur som dödas per år (p.g.a ägg, mjölk och kött-industrin och allt annat utnyttjande av djur) äter mat som skulle kunna föda 9 miljarder människor.
http://bloganders.blogspot.no/2013/03/betande-kor-ger-enorma-mangder-av.html

Så kanske någon säger: "Kor är så gulliga att se på o prata med. "
Ja, visst.
Och det är fortfarande fel att hålla dem i fångenskap, att ta deras mjölk som tillhör deras kalvar, att splittra familjer - mamma och mor.

Alla djur har en rätt att leva fria, utan att vara bundna av människans begränsningar. Om vi verkligen lyssnar på vad de säger...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar