söndag 3 mars 2013

All sorts slakt/mord är etiskt fel -halal-slakt, kosher-slakt, vanlig slakt. Alla djur har en rätt att leva.

Vi vet intuitivt att det är moraliskt fel att orsaka djur onödigt lidande och död.Därför blir vi upprörda när vi ser någon t.ex. slå en hund. Men faktum är att allt utnyttjande av djur påför onödigt lidande och död – oavsett hund,gris eller ko. Om vi verkligen bryr oss om djuret, så måste vi bry oss om det som är viktigast för henne – hennes eget liv [att få hela sitt liv utan att bli dödad], hennes frihet och hennes familj.

Det är ingen skillnad på en gris förmåga och en hund eller katts förmåga att känna smärta, rädsla, glädje och kärlek, lidande och död; deras motvilja mot att någon försöker döda dem och deras kärlek till sin familj. Det är inte endast att orsaka direkt fysiskt lidande som är fel, inte endast att låta grisar bo på en liten yta som är fel, utan allt utnyttjande och slaveri av djur. Så länge som personer visar med sina val att det är okej att orsaka visst lidande till djur [inklusive allt mord], så kommer även de mest brutala formerna av djurförtryck att finnas kvar. Det går inte moraliskt att rättfärdiga ett sorts onödigt lidande, men att vara emot ett annat sorts onödigt lidande. Om djur har ett moraliskt värde –vilket vi deklararerar när vi säger vi är emot halal-slakt; så bör vi också  vara konsekventa och erkänna att djurens rätt till deras liv innebär att allt sorts dödande av djur är moraliskt fel.
[Rekommenderar denna artikel, http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/what-are-the-roots-of-freedom-and-slavery/, och videos här: www.vegankit.com]

Om vi singlar ut en slaktmetod så skapar vi lätt det felaktiga intrycket att visst mördande är värre än annat mördande.
Jag praktiserade judendom förut (under 5 år) och kristendom innan dess (6 år), men övergav min religion förra hösten när jag förstod att det är etiskt fel att döda andra individer - oavsetta art. Nu är jag emot all slakt, dödande och annat utnyttjande av djur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar