lördag 17 maj 2014

Veganskt svar på: Men jag äter kött för att bevara det öppna landskapet

 Frågan är om djur är individer eller egendom. Är djur individer eller saker som vi kan använda oss av för att nå vissa mål?
Vi människor förstör den biologiska mångfalden, till stor del p.g.a. den djurhållningen som vi driver och de 58+ miljarder djur 
som vi föder upp och dödar varje år, markerna som vi skövlar för att de ska få mat, osv. Vi är väldigt destruktiva. Ska vi döda människor för att bevara eller rädda den biologiska mångfalden. Har vi människor något egenvärde, eller kan vi brukas för att nå ett visst mål? Har djur ett egenvärde eller kan vi använda dem för att nå ett visst mål? Är det okej att döda flera oskyldiga djur för att eventuellt rädda andra djur?
Om vi bryr oss om myrlejonet - kan vi se till att vi själva brukar den öppna marken så att den inte växer igen istället för att föda upp och döda getter för detta ändamål??
--


En till synpunkt:
"Det öppna landskapet har blivit ett försäljningsargument för animalieindustrin. Bakgrunden är att skog skövlats för att ge plats åt betesmarker och odling av foder. Idag sker det bland annat i Amazonas regnskog. Öppna landskap i Sverige har uppstått av samma skäl: jordbruk och djurhållning har lett till att den svenska urskogen och dess ekosystem i stort sett utplånats, medan nya arter har hittat till Sverige. Sedan några tusen år har de blivit en del av det vi kallar svensk natur. Idag håller även dessa nykomlingar på att försvinna härifrån eftersom jordbruket bytt riktning. Öppna landskap är alltså inget ursprungligt eller naturligt, utan mest en smaksak." - Lena Lindström, etolog

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar