lördag 31 maj 2014

Dödar veganer myggor och andra insekter?

Till de som försvarar dödandet av myggor: Skulle ni dödat en katt/hund/människa eller annan varelse om dessa personer försökte att suga en mängd blod av er och detta var helt och hållet ofarligt. Alltså i en situation som inte handlar om rent självförsvar??

Annars är det ren speciesism. Bara för att de är insekter så betyder det inte att deras liv är mindre värda; och ännu mindre att vi kan döda dem för våra triviala intressen.
Alla medvetna varelser har ett egenintresse av att leva.

Man kan med enkelhet vifta bort myggor som försöker suga ens blod utan att döda dem. Jag bor på en fritidsbostad året om och stöter dagligen på myggor under denna period av året.


-------

Jag kan tänka mig en mer rimlig liknelse:
Säg att "Ge blod" gick runt på gatan och försökte sticka dig med en blodsticka för att få ditt blod utan ditt medgivande. Vi vet (i denna analogi) att dessa personer är helt ofarliga och att det värsta som kan hända är att du förlorar en droppe blod.

Nu kommer det en grupp människor som säger att det är rätt att i självförsvar döda dessa människor, som när du är inom ett visst avgränsat område försöker sticka in en blodsticka i dig. Självklart vore det fel att mörda en människa för att hon försöker ta en droppe blod av dig.


Veganism handlar om att inte förtrycka andra kännande varelser. Att döda någon är att förtrycka denna individ. En mygga försöker ta av ditt blod för att hon behöver det för att överleva. Att svara med att döda denna mygga är inte förenligt med veganism = anti-speciesism.

---
Följdsvar:Ja, jag skulle inte kalla självförsvar för förtryck. Men att medvetet välja att döda en mygga för att hon försöker sticka dig är övervåld och förtryck eftersom det finns ickevåldsliga lösningar på problemet. Det finns alltid alternativ - t.ex. du kan flytta dig till en annan plats eller vifta bort myggorna. 
Uppenbarligen så finns det en annan lösning på problemet än att döda myggen. Det är flera veganer här som skriver att de viftar bort myggen istället. Så då förstår jag inte varför man försöker rättfärdiga att döda myggorna? 

Och även om det var en helt harmlös människa och säg att du inte kunde fly undan och fick ta 200 blodstick; och du visste med säkerhet att denna människa inte utgjorda någon fara för ditt liv. Det är fortfarande övervåld och mord att döda en människa i ett sådant fall.

1 kommentar: