måndag 26 maj 2014

Kritik mot 'biff' märkt och rekommenderad av 'Djurens beskyttelse'

Djurens beskyttelse sätter sina stämplar på djurprodukter för att visa att 'djuren haft ett bra liv'.

Mitt svar:

Detta är "inget steg i rätt riktning". Det är bara ett annat sorts förtryck.
Vi är inte offer och har ingen som helst rätt att legitimera och rekommendera på vilket sätt som andra människor ska förtrycka ickemänskliga djur. Se även bifogad bild.

Och nej - att rekommendera människor att förtrycka andra ickemänskliga djur kommer inte att leda till en vegansk värld. Och det är fel oavsett.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar