tisdag 13 maj 2014

Djurplågeri i Bulgarien med hundar?

En person delade en bild från Bulgarien med en tradition som involverar lidande, där familjen använder hundar, sätter fast dem i ett rep och de snurrar över vattnet.

I Sverige har vi andra "traditioner" som också involverar en massa lidande - t.ex. vi gasar ihjäl tuppkycklingar levande i äggindustrin, vi separerar kalvar från deras mödrar i mjölkindustrin, osv, med oerhört emotionellt lidande som följd. Och allt annan djurhållning som involverat att använda djur för mat, kläder, underhållning, osv. -- som alltid involverar onödigt lidande och död. Vi tar hundar och katter till djurhem för att avliva dem när vi inte längre har lust att ta hand om dem. Etcetera. Den största majoriten av befolkningen betalar för många av dessa traditioner. När det gäller djurplågeri så är alla länder skyldiga. Det finns dessutom veganer i alla länder. Man kan inte generalisera och säga att ett land är "jävla djurplågare".

Skriver mer här: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/animal-cruelty-in-romania-compared-to.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar