måndag 19 maj 2014

Veganskt svar på: Hur skulle det bli om alla djur fick leva? Älgolyckor, etc.?

En person skrev:” Handlar väl mycket om vilket kött man äter...
Hur skulle det bli om alla djur fick leva? Vart skulle de ta vägen? Vi skulle ha massor av djur, vilda djur, som trängs i storstäderna och utgör en fara för dem själva och oss människor. Bara häromkring sker massor av älgolyckor, det bodde ett lodjur i ett bostadsområde, björnar och älgar går i tätbefolkade områden och är inte rädda alls. Nä, det skjuts för lite!
»

Skillnaden mellan vilket kött man äter är bara att djuren utnyttjas på olika sätt. Inget djur har något som helst intresse att bli behandlat som en resurs, och bli dödade för våra destruktiva vanor.
Först så förstör vi djurens habitat genom att skövla skogar, för att bygga miljöförstörande städer och föda upp djur i djurhållning. Sedan bygger vi vägar och kör fordon som förstör miljön med enorma mängder fossila bränslen, och globalt sätt dödar miljontals djur varje år, samt även dödar många människor. Vi förstör miljön, bidrar till enorma mängder växthusgaser och föroreningar som förstör både för oss i västvärlden, och drabbar människor i utvecklingsländer fruktansvärt hårt.
Sedan använder vi ÄNNU mera våld och istället för att lösa situationen så förvärrar vi situationen genom att döda de vilda djur som vi redan dagligen förstör för genom våra livsstil.
Vilda djur är individer, vill leva och har inget som helst intresse av att bli dödade i ”skyddsjakt” och annan jakt. Det finns ickevåldsliga lösningar på detta s.k. ”problem”.

Mer läsning om vår skadliga livsstil:
http://bloganders.blogspot.no/2014/05/is-it-ethical-and-vegan-to-use.html

http://bloganders.blogspot.no/2014/05/how-first-world-choices-and-consumerism.html


------------

Ja, att köra 90 km/h är att "köra som en dåre" om man tänker på att man när som helst kan döda en helt oskyldig och förnimmande varelse. Och hur rättfärdigar man detta?

Att man ville komma snabbare till en viss destination??
Hela vårt transportsystem är ett stort problem. Det kan inte rättfärdigas etiskt. Det förstör miljön med enorma mängder växthusgaser och föroreningar.

Både vårt transportsystem och vårt jagande är oetiska. Du försöker att rättfärdiga vårt oetiska dödandet av djur genom att peka på vårt transportsystem, vilket i sig också är helt oetiskt. Argumentet håller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar