tisdag 19 februari 2013

Kosher-slakt, halal-slakt, svensk slakt, osv -- all slakt/dödande av djur är moraliskt fel

Alla djur är lika värda och vi måste kämpa för alla individer. Detta gäller de hundar och katter som blir dödade av en spruta eller gasade ihjäl (miljontals "husdjur" blir avlivade varje år på "animal shelters") och de kor som blir slaktade - oavsett slaktmetod.
Vi får inte tillåta oss att glömma några djur.
Icke-religiösa och kristna personer, etcetera, måste få veta att det är förkastligt att döda en annan individ - oavsett slaktmetod - och t.ex. judar och muslimer måste få veta att alla slaktmetoder är moraliskt förkastliga inklusive den som deras religion förespråkar, osv [t.ex. i judendom är det förbjudet att äta döda djur som blivit slaktade på annat vis].

Om vi singlar ut en slaktmetod så skapar vi lätt det felaktiga intrycket att visst mördande är värre än annat mördande.
Jag praktiserade judendom förut (under 5 år) och kristendom innan dess (6 år), men övergav min religion när jag förstod att det är etiskt fel att döda andra individer - oavsetta art.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar