måndag 18 februari 2013

Alla djur har en rättighet att leva och inte bli dödade.

Kalia,
Det värsta förtryck som man kan tänka sig sker p.g.a. att djur har en status som objekt, en status som egendom.
Varför tror ni att djur har en status som egendom? Det är för att människor äter djur och använder sig av djur-produkter på annat sätt - det finns i kläder, hygienprodukter, rengöringsprodukter, läkemedel, etcetera.

Om man tycker det är moraliskt riktigt att döda en annan individ - så behandlar man henne som ett objekt. Ingen kan säga att man älskar människor om man dödar människor. Ingen kan säga att man älskar djur om man dödar djur eller betalar någon för att döda djur. Någonstans så är man bortkopplad till djuren. Jag förstår att man är godhjärtat, men att delta i ett förtryck av djur genom att döda dessa och äta dess dagligen har lett till att man har blivit bortkopplad om vilka djuren är och dess värde. Jag var också det förut. Jag blev vegan i höstas.

Vad är det värsta förtryck som man kan orsaka en människa - timmars av lidande eller att mörda en människa?
Alla djur är lika värda (inklusive människan). Djur har rätt till sitt liv.
Det värsta förtrycket av ett djur är att ta hennes liv.

Kalvar och andra djur blir slaktade i miljontals varje dag (56 miljarder landlevande djur blir slaktade varje år) endast för att människor vill ha ost, mjölk och andra produkter. Se t.ex. denna film om det förtyck som mjölkindustrin orsakar djur: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rg3Yfdbs24I

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar