söndag 21 april 2013

Uppfödning av djur? Alla djur har en rätt att leva i frihet.

Uppfödning av djur?

Mina tankar:
Jag köpte en hund strax efter det jag slutat köpa och äta djurprodukter (i höstas), och även innan det tänkte jag på att det var etiskt fel att splittra mor och barn. Men när jag gjorde valet trodde jag att jag gjorde rätt (kommer inte ihåg hur jag rättfärdigade det). Letade efter att adoptera en hund, men fann vid det tillfället ingen (letade på fel ställe). Efter det har jag omvärderat min tidigare syn och är nu emot uppfödning p.g.a. följande anledningar. Jag adopterar, räddar och hjälper gärna mer djur från djurhem (bl.a. har vi adopterat en hund nyligen), men vi kommer inte mer stödja uppfödare.

Så här tänker jag:
Alla djur har ett moraliskt värde, en rätt att bli behandlade som individer och inte som egendom eller resurs, en rätt att inte bli använda och att inte bli utnyttjade, en rätt att få leva hela sitt syfte och inte få sitt liv fråntagna från sig. Alla djur har en rätt att leva i frihet och inte bli kontrollerade av någon, att inte vara instängda, och inte vara tvungen att leva på någon annans premisser, att inte vara någon annans slav - oavsett hur bra han/hon behandlas.

Men när vi avlar fram djur till tamdjur och sedan håller dem fångna under våra begränsningar, och de blir helt beroende av oss och vår kontroll, så tar vi denna rätt ifrån dem. De blir beroende av oss, deras liv blir helt och hållet styrt av oss, och de får inte leva i sann frihet och får till stor grad inte bestämma över sina liv. Det sker en kompromiss med deras rätt som individer, med deras frihet och med deras eget självbestämmande. Oavsett hur goda liv vi ger dem, så är det inte rätt att föda upp en individ till ett liv där vi kontrollerar dem. Om man gjorde så med människor, skullle man med rätta erkänna att det är slaveri. Det är ingen skillnad med djur.

I djurindustrin (inklusive husdjursindustrin), så väljer många människor att splittra den så värdefulla relationen mamma-barn. Ett djur som är en individ har självklart rätt att leva med sin familj, på samma sätt som en människo-mor har en rätt att leva med sitt barn. Ingen har rätt att behandla människor som egendom/resurs och separera far/mor och barn från varandra. Men djur behandlas och har en status som egendom/resurs i djurindustrin och brott mot deras grundläggande rättigheter sker ständigt.
Om samma system var satt i stor skala med människor så skulle folk garanterat och med rätta protestera. Varför göra skillnad?

Miljontals ”husdjur” dödas och överges varje år. Om inte uppfödningssystem fanns så skulle inte detta ske. Det finns miljontals ”husdjur” att adoptera, så förutom alla andra problem (se ovan och länkarna nedan), så kan vi inte rättfärdiga att föda upp djur, istället för att adoptera djur som blir dödade om vi inte hjälper dem.

Vi ska jobba mot en vegansk värld där vi människor och de andra djuren kan mötas i naturen som individer. Där alla djur är individer, och där man inte dödar, använder och förslavar djur. Det enda rätta är att bli vegan- det är den enda livsstil som erkänner djur som de individer dem är. Läs mer på hemsidan www.vegankit.com

Detta är en värld där vi människor och de andra djuren kan mötas i naturen som individer. Djuren kan komma till oss om de så vill och vi kan mötas och utveckla relationer, där ingen är beroende av den andre, och där alla är fria och självständiga individer.
Mer problem med domesticering finns beskrivet här: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/#.UWqDZMr3LS8

Läs gärna även artiklarna (de kompletterar och tar upp aspekter som jag inte har tagit upp) och skriv gärna sedan vad ni tycker.

--------
Ett till citat:
Jag förstår att vi alla här vill våra hundar väl och försöker ge dem så mycket frihet som möjligt. Jag menade inget annat med mitt sista inlägg.

Det jag menar beskrivs bra i detta citat:
Domesticated animals are dependent on us for everything that is
important in their lives: when and whether they eat or drink, when and where they sleep or relieve themselves, whether they get any affection or exercise, etc. Although one could say the same thing about human children, the overwhelming number of human children mature to become autonomous, independent beings.

Domestic animals are neither a real nor full part of our world or of the nonhuman world. They exist forever in a netherworld of vulnerability, dependent on us for everything and at risk of harm from an environment that they do not really understand. We have bred them to be compliant and servile, or to have characteristics that are actually harmful to them but are pleasing to us. We may make them happy in one sense, but the relationship can never be “natural” or “normal.” They do not belong stuck in our world irrespective of how well we treat them.
Citat: http://www.abolitionistapproach.com/pets-the-inherent-problems-of-domestication/#.UaU0Cfoayc0


---------------------------

Den enda anledningen till att personer anser att det är moraliskt acceptabelt av avla och föda upp djur, men ser det som moraliskt förkastligt att göra samma sak med människor är speciecism -förtryck av en individ baserat på dess art. Jag diskuterar det här: http://bloganders.blogspot.no/2013/05/vegansk-syn-pa-aveluppfodning-av.html

Vi ska självklart ta hand om djuren som finns här  - det är vårt moraliska ansvar att ta hand om de djur som far illa p.g.a. uppfödningen, och jag och min fru har själv adopterat en hund från ett djurhem. Vi kommer aldrig att kunna ge honom, och den andra hunden som vi tar hand om och som vi köpte innan vi förstod att det är fel med uppfödning, den frihet som de vill ha.

Undantagsregler? T.ex. att man måste kastrera en hund för att inte föreviga det moraliska problemet med domesticering. Ja, domesticeringen skapar olösliga moraliska problem - där man måste göra det som är minst moraliskt fel - i detta fal kastrera en hund.
Jag skulle vilja veta dina tankar om denna artikel: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/varfor-alskar-vi-hundar-men-dodar-och.html
Anledningen till att jag länkar är att det blir så enorma textmassor om jag citerar allting.

Håller du med om detta:
Vi anser att djurplågeri är etiskt fel eftersom att vi står för devisen att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi hävdar att det är fel att vålla djur lidande och död för att det roar och underhåller oss, eller för att det är bekvämt att göra så, eller för att vi gör det av ren vana.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar